Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Větrání a klimatizace"

73 03 Stavební fyzika - Teplo


byly nalezeny 4 normy


ČSN EN ISO 12569
Tepelné vlastnosti budov - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda změny koncentrace indikačního plynu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730311
Účinnost od:1.7.2002
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN EN ISO 12569
Tepelné vlastnosti budov a materiálů - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730311
Účinnost od:1.7.2013
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN ISO 15758
Tepelně-vlhkostní chování zařízení budov a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolace potrubí pro vedení chladu
Třídicí znak:730312
Účinnost od:1.12.2014

ČSN EN ISO 52016-1
Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 1: Výpočtové postupy
Třídicí znak:730336
Účinnost od:1.10.2019

 
 
Reklama