Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:38 64 Předpisy pro rozvod plynu


bylo nalezeno 49 norem

ČSN 38 6405
Plynová zařízení. Zásady provozu
Třídicí znak:386405
Účinnost od:1.12.1988
Změny:*1 5.99

ČSN EN 1594
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar - Funkční požadavky
Třídicí znak:386410
Účinnost od:1.3.2014

ČSN EN 1594
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 barů - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386410
Účinnost od:1.6.2001
Platnost ukončena:1.8.2009

ČSN EN 1594
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386410
Účinnost od:1.8.2009
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN EN 12732+A1
Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky
Třídicí znak:386412
Účinnost od:1.8.2014

ČSN EN 12732
Zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386412
Účinnost od:1.5.2001
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 12732
Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386412
Účinnost od:1.11.2013
Platnost ukončena:1.8.2014

ČSN EN 12007-1
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 1: Obecné funkční požadavky
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.3.2013

ČSN EN 12007-1
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 1: Všeobecné funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.3.2001
Platnost ukončena:1.3.2013

ČSN EN 12007-2
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně)
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.3.2013

ČSN EN 12007-2
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.3.2001
Platnost ukončena:1.3.2013

ČSN EN 12007-3
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.11.2015

ČSN EN 12007-3
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.3.2001
Platnost ukončena:1.11.2015

ČSN EN 12007-4
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.3.2013

ČSN EN 12007-4
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.3.2001
Platnost ukončena:1.3.2013

ČSN EN 12007-5
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 5: Přípojky - Specifické funkční požadavky
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.11.2014

ČSN EN 12007-5
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 5: Přípojky - Specifické funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386413
Účinnost od:1.8.2014
Platnost ukončena:1.11.2014

ČSN EN 12327
Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky
Třídicí znak:386414
Účinnost od:1.3.2013

ČSN EN 12327
Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386414
Účinnost od:1.11.2000
Platnost ukončena:1.3.2013
Opravy:*1 1.03

ČSN EN 12186
Zařízení pro zásobování plynem - Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu - Funkční požadavky
Třídicí znak:386417
Účinnost od:1.5.2015

ČSN EN 12186
Zásobování plynem - Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386417
Účinnost od:1.4.2001
Platnost ukončena:1.5.2015
Změny:*A1 3.06

ČSN 38 6420
Průmyslové plynovody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386420
Účinnost od:1.3.1983
Platnost ukončena:1.2.2010
Změny:*1 1.98, *Z2 12.04

ČSN EN 15001-1
Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení
Třídicí znak:386420
Účinnost od:1.2.2010
Opravy:*1 1.12

ČSN EN 15001-2
Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu
Třídicí znak:386420
Účinnost od:1.6.2009

ČSN EN 16348
Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti (SMS) pro plynárenskou přepravní infrastrukturu a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody - Funkční požadavky
Třídicí znak:386430
Účinnost od:1.7.2014

ČSN EN 16348
Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti (SMS) pro plynárenskou přepravní infrastrukturu a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386430
Účinnost od:1.12.2013
Platnost ukončena:1.7.2014

ČSN P CEN/TS 15173
Zásobování plynem - Systém pro zajištění integrity potrubí (PIMS) - Referenční příručka
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386431
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.12.2013

ČSN P CEN/TS 15174
Zásobování plynem - Směrnice pro systémy řízení bezpečnosti pro přepravní plynovody zemního plynu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386432
Účinnost od:1.1.2007
Platnost ukončena:1.12.2013

ČSN EN 15399
Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti plynárenských sítí s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně
Třídicí znak:386433
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN 15399
Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti plynárenských sítí s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386433
Účinnost od:1.5.2019
Platnost ukončena:1.9.2020

ČSN P CEN/TS 15399
Zásobování plynem - Manuál pro systémy řízení bezpečnosti distribučních plynárenských sítí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386433
Účinnost od:1.12.2007
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN 1776
Zařízení pro zásobování plynem - Systémy měření plynu - Funkční požadavky
Třídicí znak:386435
Účinnost od:1.12.2018

ČSN EN 1776
Zásobování plynem - Měřicí stanice zemního plynu - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386435
Účinnost od:1.3.2000
Platnost ukončena:1.5.2016

ČSN EN 1776
Zařízení pro zásobování plynem - Systémy měření plynu - Funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386435
Účinnost od:1.5.2016
Platnost ukončena:1.12.2018

ČSN EN 1775 ed. 2
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky
Třídicí znak:386441
Účinnost od:1.1.2010

ČSN EN 1775
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky
Třídicí znak:386441
Účinnost od:1.6.2008
Opravy:*1 11.08

ČSN EN 1775
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386441
Účinnost od:1.6.1999
Platnost ukončena:1.2.2008
Opravy:*1 10.06
Změny:*A1 8.01, *A2 9.01

ČSN EN 1775
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386441
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.6.2008

ČSN EN 334+A1
Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 100 barů včetně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386445
Účinnost od:1.8.2009
Platnost ukončena:1.3.2020

ČSN EN 334
Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 10 MPa (100 bar) včetně
Třídicí znak:386445
Účinnost od:1.3.2020

ČSN EN 334
Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 100 bar
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386445
Účinnost od:1.6.2005
Platnost ukončena:1.10.2006

ČSN EN 334
Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 100 barů včetně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386445
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.8.2009

ČSN EN 14382+A1
Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení - Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386450
Účinnost od:1.10.2009
Platnost ukončena:1.3.2020

ČSN EN 14382
Bezpečnostní uzávěry plynu pro vstupní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně
Třídicí znak:386450
Účinnost od:1.9.2020

ČSN EN 14382
Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení - Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386450
Účinnost od:1.6.2005
Platnost ukončena:1.10.2006

ČSN EN 14382
Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení - Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386450
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.10.2009

ČSN EN 14382
Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:386450
Účinnost od:1.3.2020
Platnost ukončena:1.9.2020

ČSN 38 6461
Kyslíkovody
Třídicí znak:386461
Účinnost od:1.5.2005

ČSN 38 6462
Zásobování plynem - LPG - Tlakové stanice, rozvod a použití
Třídicí znak:386462
Účinnost od:1.5.2002

 
 
Reklama