Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Princip výpočtu energetické náročnosti budov s hodinovým krokem

Energetická náročnost budov se hodnotila ve 12 měsíčních krocích jednoduchou bilancí zisků a ztrát s přibližným odhadem vlivu akumulace. Přednáška Vás provede principem výpočetního algoritmu s hodinovým krokem, který platí od 1.1.2023.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Od 1. 1. 2023 se výpočet dodané energie pro hodnocení energetické náročnosti budovy provádí s intervalem jedné hodiny, a to v budovách nebo zónách s chlazením, úpravou vlhkosti nebo s výrobou elektrické energie dle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.

Doposud se hodnotilo ve 12 měsíčních krocích jednoduchou bilancí zisků a ztrát s přibližným odhadem vlivu akumulace.

Přečtěte si také Datová základna pro hodinový krok a úpravy typických profilů Přečíst článek

Hodinový výpočetní model podle EN ISO 52016-1 detailně zohledňuje tepelnou akumulaci řešením parciálních diferenciálních rovnic nestacionárního šíření tepla v konstrukcích. Pro každý časový krok se sestavuje soustava n-rovnic pro n-neznámých. Tato soustava rovnic se v každém kroku řeší vícekrát, řešíme až 3 x 8760 výpočetních kroků. Nárůst výpočtových operací je min. 10 000násobný.

Přednáška doc. dr. Ing. Zbyňka Svobody z Fakulty stavební ČVUT v Praze vás provede principem výpočetního algoritmu s hodinovým krokem.

 
 
Reklama