Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČEZ nově nabízí elektřinu na rok s výhodnou cenou

E.ON i ČEZ budou i nadále uplatňovat cenové stropy pro své neaktivní zákazníky, kteří si museli zafixovat ceny energií vysoko nad stropem a teď se o ceny nestarají. Do Karlovarské plynárenské vstupuje silný strategický partner. Další dodavatel končí s prodejem energií, tentokrát CARBOUNION BOHEMIA. Obchodování na krátkodobých trzích organizovaných OTE překonává historická maxima. Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR padají dolů.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Nová nabídka společnosti ČEZ s doposud nejnižší cenou elektřiny na rok

Náš největší dodavatel elektřiny zveřejnil na své poměry velmi atraktivní nabídku s fixní cenou na jeden rok a s nutnou elektronickou komunikací. Produkt Elektřina – na 1 rok (online) se nabízí za 3 640 Kč/MWh pro všechny distribuční sazby. Hned po zveřejnění čtenáři Kalkulátoru cen energií TZB-info o tento produkt projevili zájem.

Sice se v médiích objevilo několik článků s tím, jak ČEZ od Nového roku zlevňuje, ale zlevnění bylo ohlášeno již před několika týdny v době zveřejnění nových ceníků. Taková dvojí oznámení nemají z hlediska ceny význam, jen si dodavatel buduje pověst dobráka na trhu.

Ostatní dodavatelé byli v klidu, u ceníků doplňovali nové, státem regulované ceny, případně snížili cenu pod strop. Jediný Centropol u produktu Kamarád pro plyn se nově dostal nad strop kvůli zdražení ceny za zobchodování o 880 Kč/MWh.

Právě před rokem skončily vysoké ceny elektřiny i plynu na spotovém trhu vlivem energetické krize, což se nyní projevilo výrazným cenovým poklesem spotových cen elektřiny a spotové ceny se začínají velmi vzdalovat klasickým cenám i přes to, že v Kalkulátoru jsou ceny vyjádřeny váženým průměrem se zohledněním spotřeby za posledních 12 měsíců. I u plynu se také začínají cenově prosazovat spotové produkty před klasickými nabídkami, zatím ale žádnou dominantní převahu nemají.

E.ON i ČEZ budou i nadále uplatňovat cenové stropy pro své neaktivní zákazníky, kteří si museli zafixovat ceny energií vysoko nad stropem a teď se o ceny nestarají

Energetické společnosti ČEZ a innogy ponechají v příštím roce zastropované ceny energií všem svým zákazníkům, kteří dosud mají z minulosti fixované tarify nad úrovní současného vládního stropu. U ČEZ se to bude týkat 45 tisíc klientů, u innogy pak několika tisíc. Situaci odběratelů s cenami nad vládním stropem řeší i další dodavatelé. Podle odhadů mělo na začátku roku takto zafixované ceny až 400 tisíc odběratelů, v současné době jich zbývají ještě desítky tisíc.

Do Karlovarské plynárenské vstupuje silný strategický partner

Úspěšně se rozvíjející společnost Karlovarská plynárenská, která je ryze českým dodavatelem zemního plynu a elektřiny pro zákazníky, nově patří do skupiny SUAS GROUP. Díky majetkovému vstupu skupiny SUAS GROUP je ve výši 35 procent může Karlovarská plynárenská provázat služby nabízené na regionálním trhu s aktivitami silného partnera.

Jednatel Karlovarské plynárenské František Pelíšek: „Stát se členem skupiny SUAS GROUP bylo rozhodnutí, které bude přínosem nejen pro naši společnost, ale především pro náš region. Věříme, že nám SUAS GROUP umožní nabízet levnou energii z místních zdrojů pro domácí zákazníky. Plány a budoucnost, které skupina představuje, jsou ve shodě s dlouhodobou strategií společnosti Karlovarská plynárenská, a proto jsme rádi, že se můžeme přidat na této cestě k partnerovi, který nás pomůže dostat blíž k našemu společnému cíli. Tím je poskytovat stabilně kvalitní služby a servis nejen domácnostem, ale i podnikatelům napříč všemi profesemi.“ To, že Karlovarská plynárenská patří pod křídla SUAS GROUP, se odráží i v nově používané vizuální identitě firmy.

Další dodavatel končí s prodejem energií, tentokrát CARBOUNION BOHEMIA

Společnost CARBOUNION BOHEMIA se rozhodla ukončit prodej elektřiny a plynu koncovým zákazníkům z důvodu změny situace na energetickém trhu během energetické krize. Na stránkách dodavatele se uvádí, že nabízí přechod zákaznických smluv k silnému energetickému hráči na trhu, dodavateli Veolia Komodity ČR.  Končící obchodník měl ke konci října 475 přípojných míst elektřiny a 315 plynu a delší dobu měl ceny ve zveřejněných cenících extrémně vysoko nad stropem až jsem měl dojem, že o zákazníky vůbec nestojí.

Obchodování na krátkodobých trzích organizovaných OTE překonává historická maxima

Krátkodobý trh s elektřinou prokázal v posledních letech, že se stal základním pilířem stability energetických trhů, a to i v dobách největší energetické krize, které jsme byli svědkem v minulém roce. Zapojení OTE na poli mezinárodní spolupráce přispívá k rozvoji obchodních příležitostí, které tak poskytují větší možnosti obchodníkům na trhu s elektřinou, stabilitě dodávek a energetické bezpečnosti ČR.

Obchodování na denním trhu konkrétně pokračuje v trendu předchozích let, s výhledem na růst o 6–7 % v tomto roce. Za období od 1. 1. 2023 do 12. 12. 2023 byl roční base load (BL) ceny elektřiny 103,55 EUR/MWh, což je oproti roku 2022 pokles ceny o 58 %, a jedná se o podobnou hodnotu jako v roce 2021 (100,66 EUR/MWh). Na vnitrodenním trhu s elektřinou OTE očekává nárůst také kolem 6 % a překročení zobchodovaného množství ve výši 5,5 TWh. Roční vážený průměr cen dosahuje za výše uvedené období 108,39 EUR/MWh. Jedná se o pokles proti minulému roku o 56 %, a také o víceméně podobnou hodnotu jako v roce 2021 (106,09 EUR/MWh).

Průběh obchodování na vnitrodenním trhu s plynem se blíží překonání dosavadního maxima zobchodovaného množství plynu z roku 2019 (4 670 GWh). Očekává se nárůst objemu cca o 2 %. Aktuální roční vážený průměr cen dosahuje za výše uvedené období 44,34 EUR/MWh, což je oproti minulému roku pokles o 56 % a mírný pokles i oproti roku 2021 (46,25 EUR/MWh).

V současné době má přístup na krátkodobé trhy s elektřinou 143 účastníků a na krátkodobý trh s plynem 132 účastníků.

Doporučené produkty pro zákazníky

Do popředí v nabídkách elektřiny se razantně začínají prosazovat nabídky z cenami podle spotového trhu, které jsou vyjádřeny cenou, jež je váženým průměrem cen za posledních 12 měsíců. Dodavatelé totiž ceny výrazně nesnižují a tak se nůžky mezi spotovými a klasickými fixními cenami silně rozevírají.

Větší jistotu spolu s nízkou cenou nabízí hybridní produkt obchodníka TEDOM, kde 50 % ceny tvoří spotová cena a druhých 50 % fixní cena na 12 měsíců. Fixní cena pro elektřinu je stanovena na 2 999 a pro plyn 1 490 Kč/MWh. Zákazník má jistotu ztlumeného kolísání ceny proti spotovému trhu.

Přehled nejvýhodnějších cen má omezenou platnost do vydání nového přehledu v následujícím článku, protože nabídky se mění, vydávají se nové nebo stahují se stávající.

Přehled cenově nejvýhodnějších nabídek
* produkty s fixní cenou na měsíc podle měsíčních kontraktů na burze PXE
** spotový ceník s cenou, která je váženým průměrem za posledních 12 měsíců
*** kombinovaný produkt, 50% fixní cena + 50% spotová cena, vážený průměr od data účinnosti ceníku
Tab. 1: Přehled cenově nejvýhodnějších nabídek, které lze objednat (stav k 15. 12. 2023)

Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR padají dolů

Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR sice klesají, ale u klasických nabídek se snižování ceny projeví později. Okamžitě reagují ceníky s dynamickými cenami, pak následují nové nabídky s fixními cenami a jako poslední se zlevňuje u produktů bez fixace, ale jen u několika dodavatelů, kteří nabídky poctivě upravují podle vývoje cen na trhu.

Pokles cen na burzách je spojen se stagnací spotřeby elektřiny a plynu a mírnější zimou. Uvidíme, jak dlouhé bude období zimy v Číně, zda to bude mít vliv na vývoj cen plynu.

Tab. 2: Vývoj cen na burzách v ČR, stav k 15. 12. 2023
Tab. 2: Vývoj cen na burzách v ČR, stav k 15. 12. 2023
 
 
Reklama