Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová nejlevnější nabídka energií pro nové i pro stávající zákazníky MND od ledna 2024

Nové nejlevnější nabídky elektřiny a plynu. Jak je to s cenami elektřiny pro tepelné čerpadlo. V EU i v ČR významně klesla spotřeba i výroba elektřiny. Doporučení nabídky pro zájemce o levnější energie. Ceny energií na burzách v ČR.

Foto © PhotoSG, Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Novinek v cenách energií s ohledem na situaci na velkoobchodním trhu nebylo moc, ale ty, které dodavatelé představili, stály za to. Doufejme, že tyto nabídky vzbudí reakci konkurence a i ta nabídne lepší podmínky, než které nabízí nyní.

Moravské naftové doly (MND) zveřejnily novou nabídku dodávek elektřiny a plynu pro domácnosti i pro firmy (Proud – Ceník Jaro 26 – Domácnosti, Plyn z první ruky – Ceník Jaro 26). Dodavatel se tímto produktem řádí k nejvýhodnějším dodavatelům na trhu.

Nové produkty jsou určeny hlavně pro akvizici nových zákazníků, ale jsou nabízeny i stávajícím zákazníkům dodavatele, pokud ještě neodebírají energie se závazkem, který ještě nevypršel.

Nabídka garantuje fixní ceny elektřiny i plynu do konce března roku 2026. Zákazník nemá smlouvu se závazkem, ale když ukončí smlouvu dříve, tak se mu změní cena na cenu základního ceníku. Důležitá je také garance dodavatele, že není oprávněn po dobu fixace vypovědět smlouvu.

Aktivní byl rovněž CENTROPOL, který pokračoval v dost razantním snižování cen z období před Vánocemi. Od 5. ledna obchodník nabízí produkt FIXNĚ ONLINE PRO ZAČÁTEK na 1 rok, který mimo bonusu za sjednání online ve výši 1 000 Kč nabízí celou řadu slev, například na výrobky Samsung, na úsporná zařízení v domácnosti nebo 20% slevu na fotovoltaiku.

Obchodník bezDodavatele reagoval na novelu energetického zákona a upravil nabídku fixní ceny elektřiny a plynu na měsíc (NAŠE ENERGIE na měsíc), ve které se cena počítá podle cen měsíčních kontraktů na burze PXE. Aby podmínky produktu vyhověly novele, posunul rozhodný termín odečtu referenční ceny na burze z posledních 5 pracovních dní na 15. obchodní den, přičemž se opět počítá průměr z pěti následujících obchodních dní. Zákazník má nově možnost do 5. kalendářního dne měsíce odmítnout cenu a ukončit dodávky podle podmínek produktu.

Rovněž společnost innogy aktualizovala nabídku elektřiny a plynu pro nové zákazníky a u plynu i pro své stávající zákazníky v případě prolongace smluv. Sice nové ceny jsou o desítky korun levnější, ale v porovnání s konkurencí jsou někde jinde. Zákazníkům tohoto dodavatele by se vyplatilo poohlédnout se po konkurenčních nabídkách, přinejmenším by zákazník mohl dostat slevu, jak to obchodník nabízí na prodejním srovnávači.

Obchodník Halimedes opět snížil cenu plynu a aby bylo jasno pro které zákazníky, změnil název produktu na Leden 24 pro nové zákazníky. Sice se jedná o nabídku bez fixace ceny, ale jde o jiný produkt, než jsou předchozí nabídky, tak stávající zákazníci dodavatele získat tuto skvělou cenu nemohou. Obchodník Halimedes není na trhu nováčkem, jeho první ceník v Kalkulátoru cen energií TZB-info je z roku 2010. Vždy se vyznačoval velmi nízkými cenami (někdy až neuvěřitelnými), přečkal období energetické krize a nyní pokračuje ve své dlouholeté taktice. Nízká cena je možná vyvážena slabším servisem, což bylo v minulosti zákazníky kritizováno.

Tab. 1: Přehled nových ceníků elektřiny a plynu, stav k 5. 1. 2024
Tab. 1: Přehled nových ceníků elektřiny a plynu, stav k 5. 1. 2024

Jak je to s cenami elektřiny pro tepelné čerpadlo

V minulých dnech se v médiích objevilo upozornění, že kvůli zvýšeným regulovaným cenám se provoz tepelných čerpadel zákazníkům prodraží. Zde je můj komentář k této problematice:

Cenová rozhodnutí jsou dílem Energetického regulačního úřadu pod vlivem úsporných opatření vlády. V tomto případě zvítězila úsporná opatření vlády před dlouhodobým snižováním energetické náročnosti vytápění. Po snížení regulovaných cen plynu proti původnímu návrhu bude obtížnější přechod z vytápění plynem na tepelné čerpadlo pro ty, kteří si spočítají rentabilitu.

Polovinu navýšení regulovaných cen elektřinu tvoří podpora obnovitelných zdrojů, která u takové spotřeby zůstala stejná, jako byla v roce 2022. Ostatní poplatky jsou vyšší kvůli dražší regulační energii v době energetické krize. V současné době sice cena elektřina na burzách klesla, ale stejně zůstává výrazně vyšší, než byla před energetickou krizí a zatím není naděje na její pokles do předkrizových hodnot.

Cena za jistič je zvýšená zejména kvůli dlouhodobým plánům na modernizaci sítí, které budou vhodné pro novou energetiku. O zvýšení cen se dlouhodobě mluvilo, ale žádná vláda před tím nedokázala poplatky za jistič zvýšit. Přeměna energetiky bude něco stát a není možné se domnívat, že regulované ceny v budoucnu budou nižší, spíš se předpokládá jejich další růst.

Platbám nepomáhají ani poslední novely energetického zákona, jedná se o zákaz sjednání produktů s dynamickými cenami pro zákazníky bez průběhového měření, který začne platit v polovině tohoto roku. Tímto opatřením se výrazně na trhu sníží konkurence a domácnosti budou muset akceptovat vyšší ceny dominantních dodavatelů. Rovněž nutnost prokázat dodavatelem v případě nabídky s fixní cenou, že má obchodník 70 % energie nakoupeno, nepovede ke snížení cen energií.

Pro přehled o tom, jak narostou platby za elektřinu, přikládám tabulku s přehledem nárůstu nejdůležitějších regulovaných plateb v porovnání s rokem 2023. Přehled je pro spotřebu elektřiny 6 MWh (1/5 VT/NT) a jističem 3*25 a 3*32 A.

Tab. 2: Zvýšení nákladů na provoz tepelných čerpadel vlivem změny regulovaných cen elektřiny
Tab. 2: Zvýšení nákladů na provoz tepelných čerpadel vlivem změny regulovaných cen elektřiny

V EU i v ČR významně klesla spotřeba i výroba elektřiny (z tiskové zprávy EGÚ)

Evropská unie i Česko zaznamenaly v loňském roce další výrazný pokles výroby a spotřeby elektřiny. Ten je spojen především s nižší ekonomickou výkonností zejména průmyslových firem. Již v roce 2022 výroba elektřiny v EU meziročně poklesla téměř o 100 TWh, v roce 2023 nastal pokles o dalších 66 TWh. Pro srovnání přibližně tolik činí roční spotřeba elektřiny celé České republiky.

Jde především o důsledek nižší ekonomické aktivity a stagnující výkonnosti ekonomik států EU. Nesouvisí to s aplikací technických úsporných opatření. Spotřeba elektřiny klesá i přes očekávanou elektrifikaci vytápění, dopravy a průmyslu. Nižší spotřeba se pak nepřímo promítá do poklesu výroby elektřiny z uhlí,“ uvedl Matěj Hrubý, řídící konzultant EGÚ Brno, a dodal: „Největší pokles výroby z uhlí nastal v Německu o 22 % (33 TWh), Polsku o 18 % (22 TWh) a potom v Česku, kde došlo k poklesu o 11 % (4 TWh). K významnému snížení výroby elektřiny došlo také v Itálii, Belgii nebo Rumunsku.“

Jádro a uhlí se loni na výrobě elektřiny v ČR podílely téměř z 80 % (56 TWh). V Česku po dlouhé době vzrostla výroba z fotovoltaiky (o 17 %) na 2,8 TWh. Jen nepatrně více elektřiny než z fotovoltaiky bylo vyrobeno ze zemního plynu (3,3 TWh). Plynové elektrárny však vyráběly jen omezeně vzhledem k nižší spotřebě elektřiny a vysoké ceně komodity. Vodní elektrárny dodaly 2,3 TWh elektřiny. Větrná energie v Česku i v roce 2023 stagnovala, když její výroba dosáhla 700 GWh.

Aktualizovaný český návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu (NKEP) počítá v roce 2030 s výrobou elektřiny ve větrných elektrárnách ve výši přibližně 3 TWh. Významným impulzem pro další rozvoj by měla být nová legislativa, která nyní podporuje vznik komunitní energetiky. Optimální potenciál pro instalaci větrných elektráren má přibližně sedm procent území České republiky a na nich 99 umístěných obcí, jež mohou z větru zajistit dalších až 1,5 TWh elektřiny,“ vysvětlil M. Hrubý.

Nejvyužívanějším zdrojem v celé EU nadále zůstává jádro (589 TWh). Dále z analýz poradenské společnosti EGÚ Brno vyplývá, že hned po jádru vyrobily nejvíce elektřiny větrné elektrárny. Jejich přínos se meziročně zvýšil o 13 % na 450 TWh. Podíl větru na celkové dodávce je nyní přes 18 %. Takové navýšení výroby však není na rozdíl od fotovoltaiky způsobeno navýšením výkonu, ale především příznivými povětrnostními podmínkami. Nejvíce elektřiny z větru se vyrobilo v Německu, více než 140 TWh. Dalšími významnými výrobci jsou Španělsko, Francie nebo Švédsko.

Doporučení nabídky na trhu s energiemi

Díky poklesu cen energií na burzách se i naši dodavatelé rozhodli snížit ceny elektřiny a plynu, což se projevilo v nových cenově nejvýhodnějších nabídkách na oficiálním trhu. Novinkami jsou ceníky MND a CENTROPOLU. V tabulce jsou i spotové produkty a produkty s fixní cenou na měsíc jako alternativa klasickým nabídkám tradičních dodavatelů.

Tab. 3: Produkty, které lze doporučit pro zájemce o snížení cen dodávané elektřiny a plynu, stav k 5. 1. 2024
Tab. 3: Produkty, které lze doporučit pro zájemce o snížení cen dodávané elektřiny a plynu, stav k 5. 1. 2024
* fixní cena na měsíc podle měsíčních kontraktů na burze PXE
** dynamické ceny podle spotového měření
*** kombinovaný produkt – 50 % dynamické ceny + 50 % fixní ceny na půl roku

Ceny energií na burzách v ČR

Přes Vánoce a Nový rok byl trh v klidu, obchodovat se začalo až tento týden. Informace v následující tabulce jsou jen informací o úrovni cen než o trendu v jejich vývoji.

Tab. 4: Přehled cen energií na burzách v ČR, stav k 5. 1. 2024
Tab. 4: Přehled cen energií na burzách v ČR, stav k 5. 1. 2024
 
 
Reklama