Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Porovnání spotových cen energií a cen základních produktů dominantních dodavatelů za rok 2023

Levnější elektřinu a plyn nyní nabízí EP Energy Trading. Jaké změny ve výpočtu u produktů s fixní cenou na měsíc jsou vyvolané zákonem. Spotřeba zemního plynu loni klesala. Porovnání spotových cen energií a cen v základních cenících dominantních dodavatelů. Kalkulátor TZB-info počítá ceny nově i s prémií.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Nové nabídky elektřiny a plynu od EP Energy Trading

V uplynulém týdnu dodavatelé energií pokračovali ve změnách ceníků, obchodní ceny zůstávaly většinou stejné, přepisovaly se pouze státem regulované ceny. Výjimkou jsou nové, levnější nabídky elektřiny a plynu dvou dodavatelů se stejným vlastníkem, společností EP Energy Trading a Dobrá energie. Obchodníci aktualizovali své předchozí nabídky z října a opět snížili cenu. Zákazník si může vybrat mezi smlouvou se závazkem na jeden nebo na dva roky s fixní cenou po celou dobu závazku. Ceny mají oba dodavatelé stejné jen se drobně liší názvem (EP Energy Trading FIX 24 (12) LEDEN 2024 a Dobrá energie FIX 24 (12) 01/2024). Tyto nabídky se cenami dostávají mezi nejvýhodnější klasické nabídky na trhu.

Další dodavatelé se snaží reagovat na novelu energetického zákona a přizpůsobit podmínky produktů s fixní cenou na měsíc změněným podmínkám. Dodavatelé reagují na ustanovení v novele energetického zákona, kde se zakazuje uzavírání smluv pro nabídky s dynamickým určením ceny: obdobně pro smlouvy s jiným způsobem určení ceny přímo závislým na změnách ceny elektřiny nebo plynu na organizovaných trzích s elektřinou nebo plynem bez možnosti spotřebitele reagovat na určenou cenu změnou odběru elektřiny nebo plynu nebo zrušením závazku ze smlouvy.

Obchodník Bidli změnil podmínky tak, že posunul počátek stanovení ceny na 11. obchodní den v aktuálním měsíci a rozhodný měsíc je nově nikoliv následující měsíc ale měsíc předcházející (M+2). Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit nejpozději do 10. kalendářního dne přede dnem účinností změny ceny.

Také obchodník TEDOM měnil pravidla, podobně posouvá rozhodující měsíc o jeden navíc (M+2). Cenu obchodník oznámí nejpozději první pracovní den v měsíci. V případě nesouhlasu s určenou cenou má spotřebitel právo vybrat si jiný produkt z nabídky, případně smlouvu vypovědět. Výpověď smlouvy je nutno doručit na adresu společnosti nejpozději desátý den přede dnem účinnosti určené ceny.

Tab. 1: Některé novinky na trhu s elektřinou a plynem
Tab. 1: Některé novinky na trhu s elektřinou a plynem

Spotřeba zemního plynu loni klesla nejníže od roku 1994 (EGÚ, tisková zpráva)

Spotřeba zemního plynu v České republice v roce 2023 klesla podle předběžných údajů Energetického regulačního úřadu o sedm procent na 7,1 miliard m3 plynu. Příčinou byla především výrazně nižší poptávka po elektřině z plynových elektráren a nadále klesající poptávka domácností i průmyslu. Podle analýzy poradenské společnosti EGÚ Brno tyto důvody společně s vysokou naplněností zásobníků na konci loňské zimy vedly také k nižšímu dovozu plynu do ČR.

Přerušení tranzitní role Česka v důsledku nedodávek plynu z Ruska do zemí EU výrazně omezilo toky plynu českou plynárenskou soustavou již v roce 2022. Naplno se ale tento fakt projevil teprve v loňském roce, kdy se do soustavy dostával téměř výhradně plyn určený pouze pro tuzemskou spotřebu,“ uvedl Michal Kocůrek, řídící konzultant EGÚ Brno. V loňském roce do ČR přiteklo 7,4 miliardy m3 plynu a odtekla necelá jedna miliarda. Pro srovnání v roce 2021 Českem proteklo 6krát více plynu než loni. Většina plynu do Česka v roce 2023 směřovala přes Německo z Norska a z terminálů na zkapalněný zemní plyn (LNG) na pobřeží Severního moře, tedy z Belgie, Nizozemska či Německa.

Také na úrovni EU došlo loni ze stejných důvodů ke snížení spotřeby plynu. Podle předběžných údajů to bylo o 5 % méně, přestože jsme ve druhé polovině roku viděli jisté oživení průmyslové poptávky,“ doplnil Kocůrek s tím, že výrazný pokles dosahující až 14 miliard m3 nastal v oblasti výroby elektrické energie. Vzhledem ke snížené spotřebě plynu klesla výrazně také potřeba dovozu plynu do EU. Loňská mírná zima a vysoká naplněnost zásobníků na jejím konci umožnily dovézt o 16 %, tedy přibližně o 60 miliard m3, méně plynu než v roce 2022.

Nižší potřeba dovozu se pozitivně projevila na ceně plynu v Evropě. „Průměrná cena plynu s dodávkou na následující měsíc byla v hlavním evropském obchodním bodě TTF v roce 2023 necelých 41 EUR/MWh, což je přibližně o 69 % méně než před rokem. Pokles na evropském trhu reflektoval dostupnost dováženého spotového LNG, který se do přístavů severozápadní Evropy dostával průměrně za 38 EUR/MWh,“ řekl Kocůrek.

Pozici hlavního zdroje plynu pro EU a Velkou Británii si loni upevnily dodávky LNG. Přestože celkový objem dovezeného LNG meziročně mírně poklesl v důsledku nízkého dovozu do Velké Británie, podíl LNG na všech dodávkách vzrostl na 43 %. V samotné EU stoupl naopak objem dodávek LNG přibližně o pět procent. Klíčovou roli v zásobování EU sehrály rostoucí dodávky LNG z USA, které se díky opětovnému zprovoznění terminálu Freeport staly loni největším světovým exportérem. Zároveň navýšily množství dovezeného plynu do Evropy o dalších 8 miliard m3 plynu na celkových 64 miliard m3. Následovaly dodávky z Afriky, Blízkého východu a také z Ruska. Dodávky ruského LNG se loni udržely na přibližně stejné úrovni jako o rok dříve a celkově dosáhly 21 miliard m3 plynu.

Druhým nejvýznamnějším zdrojem v EU zůstává norský plyn. Vzhledem ke zvýšenému počtu servisních odstávek, které byly v řadě případů odsouvány z kritického roku 2022 na loňský rok, došlo meziročně k poklesu dovozu o 15 %. Celkově bylo z Norska dovezeno do EU a Velké Británie přes 106 miliard m3 plynu.

Ještě větší propad zaznamenal dovoz potrubního plynu z Ruska, konkrétně z 63 miliard m3 v roce 2022 na 26 miliard m3 v roce 2023. Oproti roku 2021 pak šlo o více než 80% snížení dovozu. Podíl veškerého ruského plynu (včetně LNG) na dovozu do zemí EU a Velké Británie klesl na 15 % s tím, že potrubní dodávky mírně převýšily dodávky ruského LNG. Jedinými přímými odběrateli ruského potrubního plynu v EU v současnosti zůstávají země s platnými dlouhodobými kontrakty, kterými jsou Rakousko, Slovensko a Maďarsko.

Nepřímo se však ruský plyn může dostat také do Česka. „Podobně jako v roce 2022 jsme v posledních měsících roku 2023 viděli dovoz plynu přes slovensko-český hraniční bod Lanžhot, kterým do ČR proudil původem také ruský plyn. Oproti roku 2022 však loni tento proces začal už v říjnu a celkově se dovezlo do ČR 586 milionů kubíků, tedy asi 7 % celkové roční spotřeby plynu. Touto dovozní cestou se do ČR přepravuje plyn nakoupený na slovenském či rakouském trhu, které jsou zásobeny převážně plynem z Ruska. Menší část tohoto množství může však také pocházet z ukrajinských zásobníků, které evropští obchodníci letos výrazněji využili pro uskladnění zemního plynu pro evropské odběratele,“ vysvětlil Kocůrek.

Dovozní bilanci EU doplňují ještě dodávky ze severní Afriky (Alžírsko a Libye), které se meziročně pouze nepatrně snížily (31 mld. m3 oproti 32,5 mld. m3), a z Ázerbájdžánu (12 mld. m3).

Porovnání spotových a základních produktů dominantních dodavatelů energií v roce 2023

Ceny elektřiny a plynu na krátkodobých trzích po překonání energetické krize klesaly. Podobně, ale se zpožděním, i ceny základních produktů dominantních dodavatelů. Ceny základních produktů dominantních dodavatelů většinou reagují na změnu v cenách na trhu jako poslední.

Na přiloženém grafu je vidět rozdílná rychlost reakce dominantních dodavatelů na klesající ceny v uplynulém roce. V případě vypuknutí energetické krize je křivka cen opačná, jak je vidět na grafu z roku 2022. Cenově nejrychleji reagují spotové ceny a potom ceny klasických produktů, jak je vidět na grafech roku 2022. Spotové ceny jsou navýšeny o průměrný příplatek 300 Kč/MWh.

Graf 1: Vývoj spotových cen elektřiny a cen základních ceníků dominantních dodavatelů v roce 2023
Graf 1: Vývoj spotových cen elektřiny a cen základních ceníků dominantních dodavatelů v roce 2023
Graf 2: Vývoj spotových cen elektřiny a cen základních ceníků dominantních dodavatelů v roce 2022
Graf 2: Vývoj spotových cen elektřiny a cen základních ceníků dominantních dodavatelů v roce 2022

Graf 3: Vývoj spotových cen plynu a cen základních ceníků dominantních dodavatelů v roce 2023
Graf 3: Vývoj spotových cen plynu a cen základních ceníků dominantních dodavatelů v roce 2023
Graf 4: Vývoj spotových cen plynu a cen základních ceníků dominantních dodavatelů v roce 2022
Graf 4: Vývoj spotových cen plynu a cen základních ceníků dominantních dodavatelů v roce 2022

V Kalkulátoru máme nově nabídky se započítáním prémie za sjednání smlouvy

Dodavatelé relativně nově lákají zákazníky na nejen dobré ceny, ale také na prémie za sjednání nové smlouvy. Při nižších spotřebách hraje prémie podstatnou roli v ceně komodity, proto jsme se rozhodli uvádět ceny včetně prémií za sjednání.

Má to ale háček, protože obchodníci nenabízí prémie jednotným způsobem. Někdo nabízí určitou částku bez ohledu na velikost spotřeby, kterou zákazník sjedná. Jiný odměňuje službami se slevou nebo zdarma (služba kominíka, levné volání atd.). Také jsou dodavatelé, kteří nabízí prémii až do určité částky, kterou ale nespecifikují. Takové odlišnosti v Kalkulátoru neumíme vyčíslit.

Kalkulátor cen energií TZB-info zatím počítá pouze s prémií, která je pevně daná a nemění se. V současné době jsou ceny s prémií započítány u Pražské plynárenské a u Centropolu (u online produktů). Prémie dodavatele se u nás projevuje tím, že není možno nabídku poptat, protože by zájemce přišel o prémii.

Započítané prémie ovlivňují i naše doporučení pro tento týden.

Tab. 2: Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu pro spotřebitele, stav k 11. 1. 2024
Tab. 2: Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu pro spotřebitele, stav k 11. 1. 2024
* nabídka se započtenou prémií
** nabídky se spotovými cenami, průměrná cena za posledních 12 měsíců
*** nabídka fixní ceny na měsíc podle měsíčních kontraktů na burze PXE

Ceny na burzách v ČR

Ceny na burzách v ČR
 
 
Reklama