Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Indikativní ceny plynu v prvním pololetí 2020

Ceny plynu jsou na burze nízké, ale obchodníci ceny nesnižují. Kolik dodavatelů nabízí ceny plynu pod úrovní vytyčenou úřadem?

© Marketlan - Fotolia.com
© Marketlan - Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Indikativní ceny plynu vydává Energetický regulační úřad již od roku 2016 a jejich hlavním cílem je ukázat spotřebitelům z řad domácnosti, jaká je férová cena plynu s ohledem na vývoj cen na burze. Záměr přinutit dodavatele ke snížení cen plynu pro své zákazníky se nesetkal s porozuměním obchodníků. Pokud ale chce nový dodavatel získat zákazníky a usiluje o to, aby byl považován za slušného obchodníka, tak vedle perfektního servisu, dobrých podmínek musí nabídnout ceny plynu, které jsou blízké Indikativním cenám, nejlépe pod jejich hranicí.

Situace na trhu s plynem pro domácnosti

Velkoobchodní ceny plynu se nyní pohybují na velmi nízké úrovni, jsou nejnižší za několik posledních let. Obchodníci však ceny plynu pro své stálé zákazníky nesnižují. Chování prodejců je pochopitelné, protože se nemusí obávat významné ztráty zákazníků zaviněné konkurencí jiných společností. Obchodníci jsou schopni prodat plyn novým zákazníkům i za vyšší ceny, než jsou Indikativní ceny ERÚ. Někteří využívají k získání nových zákazníků tzv. neveřejné ceníky, což podle mého názoru odporuje zásadám ochrany spotřebitele dle energetického zákona. Běžný zákazník pak nemá možnost si ceny porovnat a najít si optimální řešení. Přitom takový dodavatel svým stávajícím zákazníkům prodává plyn za stálé a za vysoké ceny. Od změny zákazníky odrazují špatné zkušenosti z minulých let a i současná kampaň proti šmejdům. Nově je kladen důraz na férovost dodavatele, o cenách se mlčí.

Na druhé straně současné nízké ceny jsou příležitostí pro některé dodavatele jak nalákat zájemce na levné nabídky. Mezi levnými nabídkami převažují ceníky, které se řídí cenami na spotových trzích. Akční nabídky jsou v jejich stínu, to samé se dá říci i aukčních nabídkách (poctivé aukce). Pro aukční nabídky je sice nyní příhodná situace (vysoké ceny pro domácnosti a levný plyn na burze), ale vzhledem k činnosti šmejdů není o tyto nabídky zájem.

Vývoj cen plynu pro domácnosti

Všechny údaje jsou pro roční spotřebu 20 MWh.


Vývoj nákladů (Kč/rok) při spotřebě plynu 20 MWh/rok. Ceny dominantních dodavatelů za dobu vydávání Indikativních cen nepatrně rostly, růst většinou nepřesahoval 10 procent, Pražská plynárenská dokonce neměnila ceny vůbec. Pohyb indikativních cen byl vyšší, pro následující období jsou rekordně nízké. Vývoj cen je v grafu 1, porovnávám náklady, které spotřebitel platí obchodníkovi v případě odběru 20 MWh za rok. Důvodem je výše stálého platu, které jsou již v Indikativních cenách zahrnuty v ceně plynu.

Rozdělení dodavatelů do skupin

Dodavatele jsem stejně jako v minulých srovnáních rozdělil do skupin. Skupiny jsou rozděleny Indikativní cenou plynu pro II. čtvrtletí tohoto roku. V době psaní tohoto článku byly sice již známy ceny pro třetí čtvrtletí, ale obchodníci by neměli možnost na změněné ceny tak rychle reagovat, kdyby chtěli.

V první skupině jsou společnosti s aukčními nabídkami (ne podvodné aukce), ve druhé se nachází dodavatelé, kteří mají všechny své nabídky pod úrovní Indikativních cen, ve třetí jsou prodejci alespoň s jedním ceníkem pod úrovní Indikativních cen. V poslední skupině jsou pak dodavatelé s ceníky nad Indikovanou cenou.

Aukční společnosti, které máme v Kalkulátoru, odrážejí cenové poměry na trhu, a díky tomu jsou stále v první skupině nejlevnějších nabídek. V době nízkých cen na spotovém trhu, kterým aukční nabídky nemohou konkurovat, jsou aukční nabídky zastíněny spotovými ceníky. V současné době máme v kalkulátoru již pouze nabídky tří společností: Skautské energie, eCentre a Energofinu.

Ve skupině nejlevnějších dodavatelů (pod úrovní Indikovaných cen) je nově osm dodavatelů, což je obdobné, jako v minulých obdobích. Jedná se o dodavatele, kteří zveřejnili pouze jeden ceník nebo všechny ceníky prodejce se nachází pod úrovní Indikovaných cen. Dodavatelé, kteří mají všechny své ceníky pod úrovní Indikovaných cen, poskytují zákazníkům jistotu, že člověk nesklouzne s cenami jinam, než očekával. Jsou to tito dodavatelé: České teplo, Lumius a Fosfa.

Následující skupina dodavatelů má jeden nebo více ceníků ve skupině pod úrovní Indikovaných cen a ostatní nad ní. Proti minulému období se zvýšil počet dodavatelů v této oblasti, prudce se zvýšil počet ceníků se spotovými cenami a počet dodavatelů, které je nabízejí. Celkem se počet takových dodavatelů zvýšil z 24 na 28 dodavatelů. Pokud si zákazník vybere dodavatele z této skupiny a nabídka je s automatickým prodloužením, pak by se měl zákazník zajímat i o ostatní ceníky dodavatele. V této skupině jsou obchodníci, kteří mají své ceníky pod i nad úrovní Indikativních cen, ale cenový rozdíl není příliš vysoký. Z hlediska cen je lze rovněž doporučit tyto obchodníky: MND, Alpiq Retail, Eneka.

Ve skupině dodavatelů s cenami nad úrovní Indikovaných cen je nejvíce dodavatelů, jej jich 42 proti minulým 37. Za nárůstem jejich počtu je zapsání nových dodavatelů do databáze a snížení Indikativních cen. Ceny plynu jsou sice v této skupině nejvyšší, ale to neznamená, že se jedná o málo zdatné obchodníky. V této skupině jsou mimo jiných také prodejci s nejvyšším přírůstkem počtu zákazníků. Zde se také vyskytuje nejvíce obchodníků s neveřejnými nabídkami.

  II.Q 20 IV.Q 19 III.Q 19 II.Q 19 I.Q 19 IV.Q 18 III.Q 18
Aukční nabídky
pod indikativní cenou
3 4 3 3 5 4 5
Dodavatelé se všemi zákazníky
pod indikativní cenou
8 9 8 15 18 16 10
Dodavatelé alespoň s jednou nabídkou
pod indikativní cenou
28 24 16 23 39 13 11
Dodavatelé se všemi ceníky
nad indikativní cenou
42 37 43 28 23    

Tab. 1 : Vývoj počtu dodavatelů s cenami podle Indikativních ceny plynu.

 
 
Reklama