Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Požadavky na kalkulátory cen energií dle směrnice EU a dle MPO

Směrnice EU definuje podmínky pro provozování srovnávačů (kalkulátorů) cen energií. Jaké vlastnosti by měl kalkulátor mít a jak se k tomu staví MPO?

Kalkulátor cen energií TZB-info

Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/944 v článku 14 se zabývá srovnávači cen elektřiny a mimo jiné uvádí:

Členské státy podle směrnice zajistí, aby alespoň zákazníci v domácnostech a mikropodniky s předpokládanou roční spotřebou nižší než 100 000 kWh měli bezplatný přístup alespoň k jednomu nástroji pro srovnávání nabídek dodavatelů, včetně nabídek smluv s dynamickým určováním ceny elektřiny. Zákazníci jsou o dostupnosti takových nástrojů informováni v rámci vyúčtování nebo jinými prostředky. Nástroje musí splňovat alespoň tyto požadavky:

  1. být nezávislé na účastnících trhu a zajistit, aby se elektroenergetickým podnikům dostávalo rovného zacházení, pokud jde o výsledky hledání;
  2. jasně uvádět své vlastníky a fyzickou nebo právnickou osobu, která nástroj provozuje a kontroluje, jakož i informace o tom, jak jsou nástroje financovány
  3. stanovit jasná a objektivní kritéria, z nichž bude srovnání vycházet, včetně služeb, a zveřejnit je
  4. používat jednoduchý a jednoznačný jazyk
  5. poskytovat přesné a aktuální informace a uvádět čas poslední aktualizace
  6. být přístupné pro osoby se zdravotním postižením díky tomu, že budou vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a spolehlivé
  7. nabízet účinný postup pro nahlášení nesprávných informací o zveřejněných nabídkách
  8. při srovnávání omezit požadované osobní údaje pouze na údaje, které jsou pro srovnání nezbytně nutné

Podle směrnice by měl být v členském státě alespoň jeden kalkulátor, který pokrývá celý trh. Pokud by existovalo více nástrojů a některý z nich by neposkytoval srovnání pro celý trh, měl by tuto skutečnost uvádět ještě před zadáním údajů.

Provozovat kalkulátor může jakýkoliv subjekt včetně soukromých společností. Stát se má postarat o vydávání známek důvěryhodnosti srovnávačů, pokud je jich na trhu více. Každý provozovatel může o známku důvěryhodnosti požádat.

Situace v ČR

V ČR je provozováno několik srovnávačů, většina z nich nabízí srovnání dodavatelů a tím láká zákazníky. Cílem těchto provozovatelů je však nalákat zájemce o změnu a potom jej přesvědčit pro jednu, dodavatelem podporovanou nabídku. Na úplnost pokrytí trhu provozovatelé nehledí a ani na aktuálnost, ostatní nabídky tvoří jakousi kulisu.

Nezávislé kalkulátory jsou na českém trhu dva. První kalkulátor cen elektřiny provozovaný Energetickým regulačním úřadem a druhý je náš Kalkulátor cen energií TZB-info, který srovnává nabídky elektřiny i plynu. V případě plynu je kalkulátor TZB-info jediné nezávislé srovnání provozované v ČR.

Kalkulátor cen energií TZB-info pokrývá veškeré dostupné nabídky na trhu a nabízí pomůcku pro srovnání individuálních cenových nabídek. Kalkulátor je financován prodejem dat z trhu obchodníkům, prodejem reklamy a publikací firemních článků. Stránky podporují někteří obchodníci. Snahou je mít v databázi co nejvíce ceníků a dodavatelů, nikoho ve srovnání neupřednostňujeme.

Za největší problém považuji existence tzv. neveřejných nabídek nebo individuálních cen. Zákazník totiž nedokáže posoudit, zda cena je tak výhodná, jak obchodník tvrdí, zda by zákazník nemohl více ušetřit, kdyby si vybral jinou nabídku. Zcela podceňované jsou i podmínky produktu. Ne vždy se zákazník dokáže prokousat spoustou textu v obchodních podmínkách. I k tomu je zde Kalkulátor cen energií, který za zákazníky zkoumá smlouvy a uvádí to nejpodstatnější u nabídek.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

V nedávno zveřejněném Věcném záměru energetického zákona popisuje situaci kolem srovnávačů takto:

Dosavadní stav, kdy ERÚ spravuje srovnávací nástroj (cenový kalkulátor) cen elektřiny a plynu pro zákazníky, aniž by byla tato povinnost zakotvena v legislativě, přičemž vedle něj existují i další (komerční) srovnávače, nevyhovuje požadavkům směrnice 2019/944 na srovnávací nástroje. V souladu s touto směrnicí bude nadále ERÚ srovnávací nástroje provozovat, včetně požadavků, které srovnávací nástroje musí splňovat.

Dle směrnice 2019/944 srovnávací nástroje představují účinný prostředek, pomocí něhož mohou zákazníci posuzovat kvality různých nabídek na trhu s energií. Takové nástroje totiž mohou pomoci snižovat náklady zákazníků na vyhledávání a zajistit dosažení optimální rovnováhy, pokud jde o potřebu, aby informace byly jasné a stručné, avšak současně úplné a vyčerpávající. Informace poskytované prostřednictvím srovnávacích nástrojů musí být důvěryhodné, nestranné a transparentní. Za tímto účelem je nutné mít srovnávací nástroje a pravidla pro jejich provozování zakotveny v národní právní úpravě.

 
 
Reklama