Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Samoodečty elektřiny a plynu – kdy, jak a proč?

Samoodečet stavu elektroměru nebo plynoměru je vhodným nástrojem pro ty, kteří mají rádi přesnost a pořádek. Setkáme se s ním zejména koupi, prodeji nemovitosti, při změně dodavatele, vyúčtování na konci roku.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Samoodečtem stavu měřidel si sice zákazník nesníží množství spotřebované energie, ale může přesněji zmapovat průběh spotřeby s ohledem na cenu. Nejčastějším důvodem samoodečtu je předcházení pozdějším nedorozuměním při změně vlastníka odběrného místa nebo při fakturaci dodávky energií.

Změna majitele odběrného místa

Stav elektroměru či plynoměru bývá součástí kupní, nájemní smlouvy, tomu by měl odpovídat konečný a počáteční stav na fakturách za dodávky.

V tomto případě je třeba spolu s nahlášením stavu měřidla odeslat i předávací protokol, který slouží k vzájemnému odsouhlasení stavu měřicího zařízení mezi původním a novým odběratelem. V případech, že odběratel zemřel, je třeba předložit úmrtní list a když je předchozí majitel neznámý, čestné prohlášení.

Mezní zákonná doba pro nahlášení stavu měřidel je sice 30 kalendářních dní, ale dodavatelé doporučují nahlášení stavu v řádu několika dní od změny.

Pokud se samoodečet neprovede, stanoví se stav měřidel odhadem podle vyhlášky ( § 38 vyhlášky č. 408/2015 Sb , §107 vyhlášky č. 349/2015 Sb.) na základě poslední aktuální předpokládané roční spotřeby a s použitím přepočteného typové diagramu dodávek.

Změna dodavatele, změna ceny

Při změně dodavatele dochází zpravidla ke změně ceny. Samoodečtem může spotřebitel přesně určit stav měřidla, od kdy se bude počítat nová cena. Při odhadu spotřeby by se mohlo stát, že se zvýší množství fakturované energie za vyšší cenu na úkor fakturace za nižší ceny. Zákazník by se měl se samoodečtem obrátit na nového dodavatele. Samoodečet je třeba nahlásit do pěti pracovních dní.

Kontrolní odečet v průběhu roku

Samoodečet může pomoci zákazníkovi při vyčíslení škod při černém odběru vlivem poškození měřidla nebo plomb. Další uplatnění kontrolní odečet najde při ohraničení období s vyšší spotřebou u produktů závislých na cenách ze spotového trhu. Právě v době, kdy ještě nejsou k dispozici chytré elektroměry ani plynoměry, může pravidelný odečet lépe specifikovat průběh spotřeby.

Samoodečet, který nahlásíte před plánovaným termínem odečtu, nemá vliv na realizaci návštěvy zástupce distributora. Přímým odečtem a kontrolou měřicího zařízení distributor předchází případným nesrovnalostem při následných vyúčtováních.

Lze zadat maximálně jedenáct samoodečtů (deset v průběhu roku a jeden k poslednímu dni kalendářního roku ke změně ceny). Samoodečty můžete zaslat k libovolnému dni v roce, avšak nejpozději do 30 kalendářních dnů po jejich provedení.

Nahlásit stav k pravidelnému ročnímu zúčtování

Jsou případy, kdy se pracovník distributora z nějakého důvodu nemohl dostat k měřidlu (nepřítomnost zákazníka, nepřístupný elektroměr, plynoměr). V době mimořádných opatření se využívá samoodečtu jako jediného prostředku pro odečet stavu spotřeby.

Samoodečet lze využít maximálně však po dobu 3 let (tedy tři odečty), pak musí být proveden odečet zástupcem distributora.

Možnosti nahlášení samoodečtu

Zákazníci mohou využít většinou všech komunikačních možností dodavatele, telefonicky, mailem, prostřednictvím aplikací na internetu a v mobilu. Mimo dodavatele se zákazník může obrátit také na místně příslušného distributora.

Jaké údaje jsou potřeba

Je třeba zadat především EAN kód nebo číslo elektroměru/plynoměru. Oba údaje naleznete také na posledním vyúčtování. Odečítají se stavy v kWh nebo v m3 na celá čísla bez zaokrouhlení. Termín dle vyhlášky je do 30 dnů, dodavatelé většinou požadují pro nahlášení kratší dobu v řádu několika dnů.

Zamítnutí samoodečtu

Distributor má patnáct dnů, aby sdělil zákazníkovi případné důvody k zamítnutí samoodečtu. Těmi jsou:

Obr. 1 :Aplikace innosvět (Zdroj: innosvet.cz)
Obr. 1: Aplikace innosvět
(Zdroj: innosvet.cz)
  • nahlášený stav nekoresponduje s předchozími stavy zjištěnými samoodečtem nebo distributorem
  • u dvoutarifních distribučních sazeb byl nahlášen pouze jeden stav
  • datum odečtu bylo zadáno do budoucna
  • v době samoodečtu byl uskutečněn nebo naplánován odečet distributorem nebo již byla vystavena faktura
  • bylo odečteno celé číslo včetně údajů v červeném poli (za desetinou čárkou)

Aplikace pro zadání samoodečtu

Samoodečet lze zadat pomocí mobilních telefonů prostřednictvím stáhnuté aplikace.

V mobilním telefonu nebo v počítači si stáhnete příslušnou aplikaci a zaregistrujete se.

Vyfotografujete elektroměr nebo plynoměr a opíšete stav spotřeby plynu či elektřiny. Po zaslání obdržíte většinou do dvou dnů zprávu o přijetí a potvrzení od distributora.

Aplikace Mobilní odečty umožňuje zákazníkům kategorie domácnost a maloodběr pořídit odečet spotřeby plynu. Je vytvořena pro odběrná místa na území Provozovatele distribuční soustavy GasNet, s.r.o. Aplikaci lze stáhnout na Google Play.

Senzor spotřeby

Obr. 2: Senzor spotřeby (Zdroj: innosvet.cz)
Obr. 2: Senzor spotřeby (Zdroj: innosvet.cz)

Na plynoměr se nainstaluje senzor, který automaticky načítá data o spotřebě a přes rádiovou síť Sigfox je předává do innogy, kde se porovná skutečná výše spotřeby se zálohami (díky tomu už nemusíte chodit k plynoměru opisovat stav).

V aplikaci/portálu innosvět se poté zobrazí graf aktuálního vývoje spotřeby a vyčíslení pravděpodobného přeplatku/nedoplatku v další fakturaci spolu s možností změnit si výši záloh dle potřeby.

Služba je dostupná pouze na distribučním území innogy GasNet a je určená zákazníkům innogy s roční spotřebou plynu vyšší než 1,89 MWh/rok, resp. zákazníkům, kteří plyn využívají více než jen na vaření. Tato služba je zpoplatněna 60 Kč za měsíc.

 
 
Reklama