Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Který obchodník získal v prvním čtvrtletí nejvíce zákazníků?

Přinášíme statistiku počtu odběrných míst jednotlivých dodavatelů v prvním čtvrtletí tohoto roku. První čtvrtletí je díky lednu tradičně obdobím s nejvyšším počtem změn a poskytuje věrný obrázek poměrů na trhu.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Vycházíme ze statistiky Operátora trhu (OTE), srovnáváme počty odběrných míst v prosinci 2019 s počtem odběrných míst k 31. 3. 2020. V tabulkách uvádíme pouze ty dodavatele, kteří byli v prosinci vedeni v přehledu OTE, tedy měli více než sto odběrných míst. Neuvádíme rovněž počty odběrných míst dominantních dodavatelů, kterým se připisovaly počty dlouhodobých stálých zákazníků. Tito dodavatelé se ale zcela určitě objeví v některých našich následujících přehledech.

V průběhu prvního čtvrtletí začal operátor zveřejňovat počty odběrných míst provozovatelů lokálních distribučních sítí. Ve statistice OTE se objevují názvy dříve známých podniků. Ty ale také uvidíme v pozdějších přehledech.

Celkový vývoj

Celkový počet odběrných míst elektřiny ke konci prosince dosáhl čísla 6 110 178 (v prosinci 6 065 393) a plynu 1 393 394 (v prosinci 1 385 819). Jde jednak o nová odběrná místa a u plynu také o uvedení do provozu již dříve nainstalovaných plynových přípojek, dosud nepoužívaných.


Graf 1: vývoj celkového počtu změn odběrných míst elektřiny za první tři měsíce roku (Zdroj dat: OTE a.s.)
Nejvyšší počet změn za první čtvrtletí je v posledních dvou letech, což připisuji změnám dodavatele v důsledku zvyšování cen elektřiny. Zvýšení cen elektřiny umožnilo ukončit smlouvy mnoha zákazníkům a odchod dříve oslovených zákazníků k novému dodavateli.

U plynu sice také došlo v letech 2018–2019 k nárůstu cen, ale v průběhu roku 2019 byly ceny plynu již stabilní a tak změny počtu odběrných míst dodavatelů na přelomu roku 2019–2020 se nijak výrazně nezvýšily.


Graf 2: vývoj celkového počtu změn odběrných míst plynu za první tři měsíce roku (Zdroj dat: OTE a.s.)

V následujících dvou grafech je znázorněn dominantní podíl změn v lednu ve srovnání s ostatními měsíci čtvrtletí. Ke změnám cen pro spotřebitele nejvíce dochází ke konci roku, uzavírají se nové smlouvy, které začínají a končí ke konci roku na různě dlouhá období a to vše se právě v lednových statistikách zobrazuje. U elektřiny je leden výraznější než u plynu, což je pravděpodobně dáno rovněž stabilnějšími cenami plynu v posledních letech.


Graf 3: Změny odběrných míst elektřiny podle měsíců (Zdroj dat: OTE a.s.)

Úspěšní a neúspěšní

V posledních několika letech se zdá, že změna počtu zákazníků jednotlivých dodavatelů má své zákonitosti. Vždy se dobře daří těm obchodníkům, kteří jsou v jedné komoditě dominantní a v druhé patří k alternativním dodavatelům. U elektřiny se jedná především o innogy a o Pražskou plynárenskou a u plynu ČEZ Prodej a o Pražskou energetiku. Tito dodavatelé těží z toho, že dlouhodobě mají dobrou pověst jako stabilní a spolehliví dodavatelé, že mohou nabídnout nižší ceny energií. Podobně tomu je i u Energie ČS, která nabízí energie především svým bankovním klientům. Navíc je důležité, že zákazníci těchto společností nebudou mít takovou vůli změnit dodavatele v budoucnu, jsou to jistí zákazníci.

Jsou tu ale i obchodníci, kteří dbají na dobrou pověst, mají jednoduché podmínky bez různých kliček, solidní ceny a investují značné prostředky do získávání nových zákazníků. Potěšující je, že MND získaly nejvíce zákazníků u plynu a že dobře se dařilo eYello CZ a Lumius, u elektřiny pak mimo jmenovaných ještě EP Energy Trading a Alpiq (není uveden v přehledu).

Není tomu tak dávno, kdy se tvrdilo, že počet obchodníků bude klesat, zatím tomu tak není. Je vidět, že uzavírání smluv po telefonu mnohým společnostem svědčí a získávají značný počet nových zákazníků. Tito zákazníci ale častěji akceptují nabídky konkurence a to znamená pro obchodníky, že musí vytvářet takové podmínky, aby úniku zákazníků zabránili.

Dlouhodobě slušní obchodníci, kteří mají slušné jednání i slušné ceny, ale neinvestují mnoho prostředků na akvizici nových zákazníků, se musí většinou spokojit s přílivem několika desítek zákazníků. Svojí dosavadní činností se zavazují, že budou se držet této politiky i v budoucnu, protože jinak by je zákazníci opustili.

Na opačném konci tabulky jsou zejména dva, dříve velmi úspěšní alternativní obchodníci, o kterých se nedá říci, že by nyní nabízejí špatné produkty a měli špatné podmínky. Naopak Bohemia Energy je velmi inovativní dodavatel a jeho nabídka patří ke špičce na trhu. Problém je v jeho zákaznících z dřívější doby, jsou to velmi nestálí zákazníci, kteří podepisují smlouvy s jinými obchodníky. V této skupině jsou pak dodavatelé, kteří nemají vůli získávat nové zákazníky, nebo radikálně zhoršili podmínky (ceny) a nyní se tyto chyby dlouhodobě odrážejí v počtu zákazníků.

Elektřina Plyn
Obchodník Prosinec 2019 Březen 2020 Rozdíl Obchodník Prosinec 2019 Březen 2020 Rozdíl
innogy Energie, s.r.o.44453245636911837MND a.s.82410860153605
Pražská plynárenská, a.s.530116341210401ČEZ Prodej, a.s.4258274292683441
MND a.s.60992676876695Energie ČS, a.s.13886151391253
Energie ČS, a.s.36864402363372Pražská energetika, a.s.1143012206776
EP ENERGY TRADING, a.s.38083413953312CONTE spol. s r.o.20302803773
L.D.Energy, s.r.o.24733393092LAMA energy a.s.2967130211540
eYello CZ, k.s.42355451672812Český Energetický Dodavatel a.s.16062144538
CONTE spol. s r.o.52918511322eYello CZ, k.s.1069911215516
General Energy a.s.191330781165Lumius, spol. s r.o.19222434512
Východočeská energie s.r.o.33614401104General Energy a.s.13011736435
Dobrá Energie s.r.o.26282273791097ARMEX ENERGY, a.s.3138631772386
Lumius, spol. s r.o.35014447946ZFP Energy, a.s.390658268
Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.32444149905Dobrá Energie s.r.o.1445614703247
Manta Energy s.r.o.1731034861IN ENERGIE Prodej s.r.o.14431676233
ZFP Energy, a.s.10441767723BIDLI energie, a.s.728948220
České teplo s.r.o.4841201717VNG Energie Czech s.r.o.323504181
Eneka s.r.o.68027463661CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.10851262177
BIDLI energie, a.s.15862193607Františkovy energie s. r. o.382548166
FONERGY s.r.o.1189212310418Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.489655166
Ray Energy a.s.14091755346innogy Energie, s.r.o.96449799155
Utylis Energie s.r.o.47705081311Utylis Energie s.r.o.30143146132
ELIMON a.s.47195007288AZ Energies s.r.o.12651380115
CORASTA s.r.o.32583543285GEEN Sale a.s.13381438100
SPP CZ, a.s.11001383283Rodinná energie a.s.1527162295
Gas International s.r.o.16491900251Gazela Energy, a.s.2806290094
Františkovy energie s. r. o.352598246ELIMON a.s.4716479175
Nano Green s.r.o.36263855229České teplo s.r.o.73681074
GEEN Sale a.s.22602482222Teplárny Brno, a.s.10616559
IN ENERGIE Prodej s.r.o.14981699201Veolia Komodity ČR, s.r.o.982103856
UCED Prodej s.r.o.23032491188První rodinná a.s.58263553
Rodinná energie a.s.19332117184FREE for YOU s.r.o.15720245
Teplárna Kladno s.r.o.193366173FONERGY s.r.o.5380541939
Česká Regionální Energetika a.s.32223386164Karlovarská plynárenská s.r.o.1496152327
AZ Energies s.r.o.10591212153Lidová energie s.r.o.1674170127
Teplárny Brno, a.s.515665150Ray Energy a.s.40943526
ARMEX ENERGY, a.s.2559425732138QUANTUM, a.s.5550557323
Digital Energy Services s.r.o.264400136Strong energy s.r.o.60662923
První rodinná a.s.16461762116Gas International s.r.o.4206422216
TAURON Czech Energy s.r.o.799907108Česká Regionální Energetika a.s.2508252012
FREE for YOU s.r.o.47055080TRAXELL s.r.o.37738912
Moravská plynárenská s.r.o.1301137978NWT a.s.26727811
V-Elektra, a.s.79083848KOMTERM energy, s.r.o.24425410
Karlovarská plynárenská s.r.o.1203124138Czech Energy s.r.o.6596678
Lidová energie s.r.o.2182221230Fosfa a.s.183518416
QUANTUM, a.s.75377825Enbezo s.r.o.2262293
ČEZ, a. s.51954021Východočeská energie s.r.o.2042062
EASY POWER s.r.o.59561520ENERGO LaR s.r.o.1091101
Strong energy s.r.o.82283917Brodská plynárenská s.r.o.240238-2
Energy For Future, a .s.20321916CORASTA s.r.o.11941191-3
Energy Trading Services s.r.o.2262326Energie na doma s.r.o.648645-3
Enbezo s.r.o.2762782Energie na druhou s.r.o.265262-3
ENCO group, s.r.o.1971992Clever Energies s.r.o.411406-5
Energie na druhou s.r.o.3913932MDI Energy s.r.o.347340-7
OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o.203202-1A-PLUS Energie obchodní, a.s.184174-10
MDI Energy s.r.o.241234-7OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o.182171-11
ENERGO LaR s.r.o.566557-9Energie pro Tebe a.s.581562-19
A-PLUS Energie obchodní, a.s.277267-10Blue-Gas s.r.o.11421116-26
Clever Energies s.r.o.599589-10Moravská plynárenská s.r.o.35703541-29
CARBOUNION KOMODITY, s.r.o.172161-11PRIMAGAS s.r.o.818781-37
Energie napřímo s.r.o.245226-19UCED Prodej s.r.o.318271-47
Energie Pro s.r.o.194173-21ELGAS Energy, s.r.o.284229-55
Český Energetický Dodavatel a.s.27602730-30CENTROPOL ENERGY, a.s.5233752269-68
Fosfa a.s.44304359-71Energie Pro s.r.o.319247-72
Zelená elektřina s.r.o.19721842-130HALIMEDES, a.s.23342251-83
NWT a.s.14081252-156SPP CZ, a.s.1526215084-178
VEMEX Energie a.s.1585015620-230Eneka s.r.o.31672983-184
LAMA energy a.s.4235042115-235Pražská plynárenská, a.s.4518044989-191
ELGAS Energy, s.r.o.802412-390Zelená elektřina s.r.o.25612334-227
Veolia Komodity ČR, s.r.o.98019409-392E.ON Energie, a.s.229894229572-322
E.ON Energie, a.s.11157181114861-857Amper Market, a.s.707296-411
X Energie, s.r.o.7735875524-1834ČEZ ESCO, a.s.66816241-440
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.1683314845-1988Europe Easy Energy a.s.2334922900-449
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.386915384471-2444VEMEX Energie a.s.1283211813-1019
COMFORT ENERGY s.r.o.8081378366-2447X Energie, s.r.o.3099029940-1050
Europe Easy Energy a.s.4362640902-2724EP ENERGY TRADING, a.s.2603024949-1081
ČEZ ESCO, a.s.109608104502-5106COMFORT ENERGY s.r.o.4383142745-1086
ČEZ Prodej, a.s.24279982420143-7855BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.194570193234-1336
Amper Market, a.s.2247114479-7992
CENTROPOL ENERGY, a.s.219070210141-8929

Tab. 1: Počty odběrných míst v prvním čtvrtletí 2020 (Zdroj: OTE, a.s.)

V poslední tabulce jsou uvedeni jen ti nejúspěšnější za obě komodity dohromady. Nejsou zde z důvodu neuvádění všech zákazníků dominantní dodavatelé. Zde tak jako poslední roky s přehledem vede společnost MND.