Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Rada ERÚ se poprvé sešla v novém složení

Rada Energetického regulačního úřadu působí od 1. srpna 2020 v novém složení. Novou členkou Rady se stala Markéta Zemanová, která ve funkci vystřídala Rostislava Krejcara, jenž v Radě ERÚ zasedal od jejího vzniku v roce 2017 a nyní mu skončil tříletý mandát.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Příležitosti a důvěry, kterou mi jmenováním do Rady svěřila vláda, si velice vážím. Na ERÚ působím již od roku 2013 a svým mandátem tak navazuji na moji dosavadní práci, kdy jsem se věnovala právním záležitostem a legislativě. V současné době je to především spolupráce s dalšími institucemi nad podobou tzv. malé novely energetického zákona i zcela nového energetického zákona jako celku. Nová legislativa výrazně ovlivní fungování ERÚ i energetiky samotné. Za důležité považuji také návrhy ustanovení zákonů, která zlepší dnes ne zcela dostatečnou ochranu spotřebitele v energetických odvětvích,“ říká Markéta Zemanová, nová členka Rady ERÚ*.

Posílení odbornosti v legislativní oblasti si cení i předseda Rady ERÚ, Stanislav Trávníček: „Markéta Zemanová má s legislativou praktické zkušenosti a znalost praxe je to, co ve státní správě často chybí. Díky tomu, že dosud vedla naši sekci pro legislativu, zná dobře podmínky, za kterých funguje úřad, zároveň ví, co konkrétně pálí spotřebitele, co regulované subjekty a jaké překážky je potřeba odstranit z cesty, má-li být regulace efektivní vzhledem ke skutečným potřebám energetického trhu.

JUDr. Markéta Zemanová

členka Rady ERÚ

Vystudovala právnickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni. Po magisterském studiu úspěšně složila rigorózní zkoušku a po absolvování koncipientské praxe rovněž advokátní zkoušku.

Od roku 2004 do roku 2006 působila jako právnička na Krajském úřadu Kraje Vysočina. V letech 2006 až 2012 pracovala v advokátní kanceláři v Jihlavě se zaměřením na občanské a obchodní právo. V letech 2007–2010 se věnovala i výuce odborných předmětů na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.

Od roku 2013 pracuje na ERÚ. Působila nejprve jako právnička v odboru legislativně právním, kde následně zastávala funkci vedoucí oddělení (2017–2020) a posléze ředitelky odboru (2020). Od roku 2020 vedla Sekci správních řízení ERÚ. Během působení na ERÚ se věnovala zejména legislativě a právní podpoře úřadu ve všech oblastech práva, rovněž problematice ochrany spotřebitele a oblasti služebních vztahů podle zákona o státní službě. Dále se podílela na přípravě několika novelizací energetického zákona. Byla také členkou řídícího výboru pro přípravu nového zákona pro energetiku a několika dalších expertních pracovních skupin pro přípravu legislativy při MPO, MMR, MV a ČTÚ. Dne 1. srpna 2020 byla jmenována členkou Rady ERÚ a nahradila tak ve funkci Ing. Rostislava Krejcara, Ph.D.

 
 
Reklama