Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zelená elektřina – hit posledních dvanácti měsíců

Zelená elektřina získává stále více příznivců z řad domácností i firem. Na tento zájem reagují dodavatelé a výrazně rozšiřují nabídku tarifů. V Kalkulátoru cen energií TZB-info mají zájemci možnost si vybírat již ze 17 produktů.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Průkopníkem v dodávkách ekoelektřiny mezi českými obchodníky je společnost Nano Energies, která uvádí, že nabízí zelenou elektřinu již od roku 2010. Jeho produkt Tarif Green se ale mezi ceníky objevil až v roce 2015. E.ON, podle údajů v Kalkulátoru cen energií TZB-info, nabízí svůj ekologický produkt Ekoelektřina již od roku 2011. Zelená elektřina nebyla vnímána příliš pozitivně a tak s další nabídkou přišla až  Pražská energetika v roce 2016 (EkoProud). Od září 2018 vstupuje na trh zelená elektřina od Pražské plynárenské s možností fixace na dva nebo tři roky. Náš největší dodavatel ČEZ reagoval na měnící se chování spotřebitelů jako poslední z velkých dodavatelů dodavatelů. Zelenou elektřinu zařadil do svého portfoliu teprve v listopadu loňského roku. Nyní si zákazníky může vybírat z devatenácti nabídek.

Co se stalo na trhu se ekoelektřinou za posledních 12 měsíců

Díky tomu. Že si lidé i obchodníci si stále více uvědomují přínos výroby elektřiny bezemisním způsobem, volba zelené elektřiny získává na popularitě. Za posledních 12 měsíců se ve srovnání s dřívější aktivitou obchodníků děly převratné věci.

Končí dodavatel s nejhorší pověstí na trhu Stabil Energy a zákazníci jsou převáděni do společnosti Zelená elektřina, která navíc také nabízí dodávky ekoelektřiny (srpen 2019). Podle podmínek a cen se nezdá, že by „noví vlastníci“ chtěli měnit obchodní politiku.

Nano Energies vydává nové ceníky zelené elektřiny a na rozdíl od většiny dodavatelů se rozhodly zlevnit ceny zelené elektřiny (leden 2020).

Renomovaný švýcarský dodavatel Alpiq srovnává ceny elektřiny. Ekologické produkty jsou nově nabízeny za stejnou cenu, za jako prodávají běžnou elektřinou (únor 2020).

Hnutí Skautská energie na četné žádosti svých příznivců poprvé pořádá aukci, s cílem dosažení nejvýhodnější ceny čisté elektřiny na příští dva roky. Vysoutěžená ekoelektřina je sice o 40 Kč/MWh dražší, než běžná elektřina, ale tento produkt patří k nejlevnějším na trhu.

Je založen obchodník (start up) bezDodavatele, který nabízí zelenou elektřinu za cenu spotového trhu bez další přirážky. Obchodník si účtuje pouze stálý plat ve výši 6 Kč za den. Zelená elektřina má pocházet pouze z České republiky, nákup zelené elektřiny pro ně zatím obstarává Amper Market. Poprvé obchodník se zmiňuje o dodávkách zemního plynu a o  kompenzacích ke snížení uhlíkové stopy.

V červenci byl představen společný projekt online supermarketu Košík a obchodníka Nano Energies nazvaný tarif Ekoenergie. Zelená elektřina se bude nejen prodávat jako jiné zboží na internetu, ale do projektu budou zařazeni dodavatelé a i zaměstnanci supermarketu.

Atraktivní nabídkou přichází i náš nejúspěšnější alternativní obchodník s elektřinou innogy, který slibuje, že od července v případě, že si nový zákazník zvolí jejich nejlevnější produkt Optimal, dostane elektřinu pouze z ekologických zdrojů. V průběhu závazku na 30 měsíců obchodník každých deset měsíců mírně snižuje prodejní cenu. Cena ekoelektřiny se proti minulosti nemění.

Volte zelenou elektřinu – podpořte přírodu a je to finančně výhodné

Dnes je možné pořídit zelenou elektřinu i za nejlepší ceny na trhu. Většina nabídek je výhodnějších, než jsou ceny dominantních dodavatelů u běžné elektřiny. V jednotarifu a při spotřebě 2 000 kWh za rok je cena ČEZu (standardní produkt pro běžnou elektřinu) by byl třetím nejdražším na trhu (z devatenácti ceníků). Cena ekoelektřiny již nehraje žádnou roli, přechodem na zelenou elektřinu zákazník téměř vždy ušetří.

Zákazník ale musí být opatrný, i prodej zelené elektřiny začínají zamořovat šmejdi. Jejich nabídky jsou výrazně dražší než jsou nabízeny konkurencí.

Prudce stoupající nabídka ekologických produktů je dobrou zprávou pro výrobce. Až dosud byla nabídka zelené elektřiny vyšší než poptávka. Když vlivem zájmu spotřebitelů poptávka stoupne, bude to iniciovat výstavbu dalších ekologických elektráren, zvýší se podíl tržně podíl zelené elektřiny v celkovém mixu.

Nikdo si nedělá iluze, že v zimě, kdy slunce nesvítí, vítr nefouká a vody je málo, všichni spotřebitelé dostávají zelenou elektřinu. Vyúčtování probíhá bilančním způsobem, kolik energie za měsíc nebo za rok dodavatel nakoupí, tolik jí i dodá. V době dostatku zelené elektřiny jí dostává i ten, který si ekologickou elektřinu neobjednal a naopak. Při výběru dodavatele je možno zohlednit i toho, který prohlašuje, že za všech podmínek je schopen dodat zelenou elektřinu.

Zákazník by měl zohlednit i původ zelené elektřiny, zda elektřina pochází od nás nebo z jiné země. Nákupem naší elektřiny spotřebitelé nepřímo podporují rozvoj našich ekologických elektráren, ovlivňují čistotu ovzduší u nás.

Podpora obnovitelných zdrojů energie a evidence záruk původu podle Výroční zprávy Operátora trhu za rok 2019

Na základě zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, zajišťuje operátor trhu od ledna 2013 výplatu provozní podpory podporovaným zdrojům energie a výplatu rozdílu mezi výkupní a hodinovou cenou povinně vykupujícím a ceny za jejich činnost. V systému operátora trhu jsou zaregistrována všechna předávací místa výroben elektřiny, u kterých výrobci zasílají data z výkazů o výrobě elektřiny a další údaje ve vazbě na zákon o podporovaných zdrojích energie a vyhlášku o pravidlech trhu s elektřinou.

Nové registrace se týkají především fotovoltaických elektráren bez provozní podpory, malých vodních elektráren a jejich rekonstrukcí, kogeneračních jednotek a dále pak převodů zdrojů mezi jednotlivými výrobci, rozdělování tzv. virtuálních zdrojů migrovaných z databází PDS. Na konci roku 2019 bylo v CS OTE registrováno 32 677 zdrojů elektřiny s nárokem na podporu o celkovém instalovaném výkonu 11 905 MW.

Podle § 44 a § 45 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, vydává operátor trhu záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, a to na základě žádosti výrobce takové elektřiny. Z toho důvodu operátor trhu od roku 2013 provozuje v rámci CS OTE elektronickou Evidenci záruk původu (EZP), ve které jsou záruky původu evidovány na účtech držitelů po celou dobu životního cyklu (tj. od vydání až po uplatnění záruk původu). Operátor trhu se stal v listopadu 2013 členem mezinárodní asociace vydavatelských subjektů AIB. Systém EZP je tak plně harmonizován s ostatními systémy států sdružených v asociaci AIB a umožňuje importovat a exportovat záruky původu vydané v těchto sdružených státech.

V roce 2019 získalo do systému EZP nově přístup 386 držitelů účtů. Celkem bylo 884 aktivním držitelům účtů vydáno 5 894 673 záruk původu, což představuje nárůst počtu vydaných záruk původu o 68,4 % oproti předchozímu roku 2018. Skrze proces uplatnění záruk původu byl transparentně garantován původ přibližně 603,6 GWh elektřiny spotřebované v ČR.

Zdroj: https://www.ote-cr.cz/cs/o-spolecnosti/soubory-vyrocni-zprava-ote/vyrocni_zprava_2019.pdf

 
 
Reklama