opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Ceny elektřiny i plynu pro domácnosti stanovené podle cen z burzy jsou transparentní

V několika posledních letech se objevují na našem trhu nabídky produktů, jejichž ceny se odvíjejí podle burzovních cen. Všechny tyto nabídky jsou transparentní, vše lze zpětně ověřit. Přesto si zákazník musí dát pozor na to, co mu obchodník nabízí.

Kalkulátor cen energií TZB-info

V posledních letech dodavatelé většinou pouze zvyšovali ceny a nyní, když cena zejména plynu na burze klesá, dodavatelé ceny nesnižují, ale zachovávají je na nejvyšší dosažené úrovni z doby zdražování. Zdá se, že se chování obchodníků nezmění, stálí a neaktivní zákazníci se zlevňování nedočkají. Nabídky s cenami komodity podle cen z burzy jsou naopak příležitostí, jak vyúčtování za energie snížit.

Nabídky s cenami s burzy nejsou stejné

Zákazník si může vybrat buď produkt, jehož ceny jsou závislé na burze PXE. Jedná se o obchodování s ročními kontrakty na následující rok. Výsledná cena se nazývá referenční cena a vyjadřuje průměr cen dosažených obchodováním v minulém roce u kontraktů na tento rok. Stejně tak cena dosažená v letošním obchodování na PXE bude ovlivňovat ceník v příštím roce.

Druhou možností je produkt, který se řídí cenami ze spotového trhu. Některé nabídky k určení ceny používají cenu elektřiny na denním trhu, tedy na následující den a hodinu tohoto den. Každý den má 24 cen. Rovněž u plynu se počítá s cenou na následující den, každý den má však jen jednu cenu. Ceny se násobí Typovými diagramy dodávek (TDD), aby se určila váha jednotlivé ceny. Například u topení plynem bude mít levný plyn na spotu v létě malý vliv na celkovou cenu proti ceně v zimě.

Některé nabídky ze spotového trhu počítají cenu podle indexu cen elektřiny i plynu, i u elektřiny mají za den pouze jednu hodnotu. Stejně jako u produktů z burzy PXE se spočítá průměrná cena. Období se zvýšenou spotřebou má cena stejný význam jako cena v období s minimální spotřebou.

Všechny ceny jsou v EUR a jsou následně přepočítávány na koruny podle kurzu ČNB.

Nejvýhodnější nabídky

Cenově nejvýhodnějšími nabídkami jsou produkty, u kterých se cena počítá ze spotového trhu a zohledňuje spotřebu elektřiny v jednotlivých dnech a hodinách nebo u plynu v jednotlivých dnech. V Kalkulátoru cen energií TZB–info máme nyní nabídky od čtyř dodavatelů. Ceny, které si účtuje obchodník ke spotovým cenám, se pohybují mezi 161 až 175 Kč/MWh, stálý plat je nižší než si účtuje v průměru většina dodavatelů a letos je v rozmezí 49 až 70 Kč/měsíc. Díky nízkým cenám na spotovém trhu a také díky malé přirážce obchodníka je cenová hladina za posledních 12 měsíců výrazně nižší, než u standardních akčních nabídek. Tyto nabídky jsou ještě výhodnější u elektřiny pro topení, protože cena díky TDD je výrazně nižší než u jednotarifních sazeb. Nejsou zde přepočítávací koeficienty, kterými by si u topných proudů obchodník ještě zvýšil cenu.

Nabídky ze spotového trhu stanovené průměrnou cenou bez vlivu spotřeby v jednotlivých částech roku a ceny z burzy PXE vychází méně výhodněji, protože si k ceně z burzy obchodník připočítává větší částku 250 až 400 Kč/MWh, také stálý měsíční plat bývá vyšší, kolem 100 Kč/měsíc. Navíc ceník obsahuje přepočítávací koeficienty, které většinou zvyšují cenu.

Dlouhodobě vychází nejvýhodněji ceníky podle cen ze spotového trhu, následují ceníky s průměrnou cenou ze spotového trhu a pořadí uzavírají ceníky z burzy PXE. Ceny ze spotového trhu výrazněji kolísají, klidnější jsou ceny z burzy PXE, v současné době tolik neklesají.

Proč jsou ceny z burzy transparentní

Ceny z burzy jsou transparentní proto, že všechny položky, ze kterých je složena výsledná cena, se dají dohledat na stránkách burzovních společností za mnoho let zpátky. Položky, které si připočítává obchodník, najde zákazník v ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy. U cen podle burzy PXE uvádí obchodník novou cenu od začátku roku buď v příloze bez příplatků nebo vydá nový ceník obsahující novou celkovou cenu.

U cen ze spotového trhu není známá cena dopředu, ale ceny si lze na stránkách burzovních společností OTE a PXE ověřit. Navíc Kalkulátor cen energií TZB–info každý týden aktualizuje nabídky na spotovém trhu, které ukazují průměrné ceny za posledních 12 měsíců. Takto vypočítaná cena se zhruba blíží ceně, kterou zákazník dostane v ročním vyúčtování. Protože si uvědomujeme, že přesně vypočítat cenu ze spotového trhu je složitější, je ve stádiu úvah kalkulátor, který by spočítal cenu elektřiny a plynu ze spotu podle zákazníkem zadaných parametrů, aniž by zákazník musel něco složitě hledat.

Pozor na háčky

Zásadním problémem při sjednávání smlouvy na produkt z burzy je ceník s poplatky obchodníkovi. Za problematické považuji takové nabídky, kde u smluv na dobu určitou je předepsáno, jak se budou poplatky pro obchodníka v jednotlivých letech závazku zvyšovat. Ne všichni zákazníci si uvědomí, že v případě vysokých cen na burze a  současného zvýšení cen pro obchodníka se zákazník může dostat na mnohem vyšší cenovou úroveň, než je průměr a při tom nemůže ukončit smlouvu kvůli hrozící pokutě. Je to podobné, jako u podvodných aukcí.

U akčních a promočních nabídek, které přechází po vypršení počáteční ceny na ceny podle burzy, je třeba sledovat i podmínky a způsob stanovení cen v dalších obdobích. Zákazník by měl být seznámen nejen s akčním ceníkem, ale i s ceníkem pro burzovní ceny.

Závěr

Nabídky podle burzy jsou dlouhodobě, i včetně období růstu cen, mírně výhodnější než běžné nabídky a zákazník se nemusí bát, že ceny vyskočí nahoru a on bude platit víc, než platí ostatní. Sice nyní obchodníci nechtějí s cenami elektřiny a plynu jít dolů, ale v případě zdražování by zvyšovali ceny téměř okamžitě a nebylo by stejně kam odejít.

 
 
Reklama