Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Revoluční nabídka RWE, čím tužší zima, tím více ušetříte

Bojíte se tuhé zimy, máte strach z následného účtu za dodávku zemního plynu? Možná tato obava je díky novým produktům energetické společnosti RWE zbytečná. Ta tvrdí, že zákazník s produkty Termo v tuhé zimě ušetří. Je tomu skutečně tak?

Kalkulátor cen energií TZB-info

Nové produkty energetické společnosti RWE Termo 33, Termo 50 jsou svým pojetím ojedinělé. Zdejší zákazník se s podobnými dosud nesetkal.

Princip

Zákazník má možnost si vybrat ze dvou produktů, Termo 33 a Termo 50. Oba mají stejný základní ceník a liší se druhým ceníkem. U Terma 33 je cena u druhého ceníku o 33 procent nižší a u Terma 50 sleva dosahuje 50 procent základního ceníku. RWE účtuje celý rok podle základního ceníku. V případě, že v období od 1. prosince do 31. března poklesne teplota o určitý počet stupňů pod dlouhodobý průměr, pak ten den je platba zákazníkovi účtována podle druhého ceníku, tedy zákazník při nízkých teplotách má levnější plyn. Zákazníkům, kteří si vybrali Termo 33, stačí pokles teploty o jeden stupeň celsia. U produktu Termo 50 se zákazník dočká uplatnění levnějšího ceníku při snížení teploty pod tři stupně vůči dlouhodobému průměru. Zájemce musí ale podepsat smlouvu se závazkem na 24 měsíců s fixní cenou. Fixní cena pro nové zákazníky se mění každý měsíc podle situace na trhu. To znamená, že soused, který by podepsal smlouvu před měsícem, bude možná mít jinou cenu než já, protože jsem stejnou smlouvu podepsal nyní. Po vypršení závazku bude moci zákazník ukončit smlouvu, když vyjádří nesouhlas s prodloužením smlouvy do 20 dnů před koncem smlouvy. Pokud tak neučiní, smlouva mu bude prodloužena a pravděpodobně bude převeden na v tu dobu platný produkt Termo.

Jak RWE zjistí průměrnou teplotu?

RWE se rozhodla spolupracovat s Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ), získala od něj dlouholeté teplotní průměry (prostý aritmetický průměr), za posledních 30 let pro jednotlivé zimní dny a pro jednotlivé oblasti. Ty se budou porovnávat s aktuálními teplotami naměřenými v konkrétním dnu.

S kolika relevantními dny RWE počítá?

Ředitel RWE pro maloobchod a marketing David Konvalina se vyjádřil v rozhovoru pro deník Právo, že počítají na základě desetiletých statistik, že u Termo 50 vznikne nárok na slevu u 30 dnů a u Terma 33 u 48 dnů, přičemž rozdíl mezi kraji je nepatrný. Fakturace se pak provede v souladu se zákonem č. 365/2009 Sb. O Pravidlech trhu s plynem ve znění pozdějších předpisů a příslušnou metodikou použití typového diagramu dodávky, vydanou Operátorem trhu s energiemi. Dodavatel slibuje, že všechna data budou podrobně rozepsána na faktuře.

Jsou tyto produkty skutečně levnější, když počítáme s 30 nebo 48 relevantními dny?

Úspory jsem propočetl pomocí kalkulátoru cen energií TZB-info pro spotřebu 20 MWh v distribuční oblasti RWE Gasnet. Postupoval jsem tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší snížení ceny. U Produktu Termo 50 jsem místo 30 dnů vybral měsíc s nejvyšším podílem spotřeby v roce, tedy leden s podílem 16,8 % na roční spotřebě. U Terma 33 48 dnů jsem pro jistotu vybral dva měsíce s nejvyšší spotřebou, a to prosinec s 15,7 procenty a již zmíněný leden s 16,8 %, celkem 32,5 %. To znamená, že 32,5 % částky za komoditu se počítá s 33% slevou, zbytek podle základní ceny. Cena měsíčního platu zůstává stejná i v levnějším ceníku. Jsem si vědom, že podíl levnější a dražší složky může být různý, i výhodnější než uvádí tabulka, rozhodně ale nikdy nepřekročí hodnotu 32 395 Kč v případě, že zákazník podepíše smlouvu v listopadu tohoto roku. V dolní části tabulky je srovnání vůči standardní produktové řadě (Standard) a nejlevnější nabídce RWE (Extra+) v tomto období dostupné. Pro srovnání celkové výše platby jsem uvedl ještě nejlevnější nabídku na trhu společnosti Blue-Gas (Blue Dream).

Tab. 1: Přibližný výpočet výhodnosti produktů Termo a porovnání s jinými produkty
při spotřebě 20 MWh/rok v RWE GasNet
Termo 33Termo 50
PočetPodílJ. cenaCelkems DPHPočetPodílJ. cenaCelkems DPH
Vyšší cena200,6751009,9113634200,8321009,9116805
Nižší cena200,325676,744398,8200,168504,951696,6
Měsíční plat12122,131465,612122,131465,6
Příspěvek OTE20 2,1643,220 2,1643,2
Distribuce poh. složka20 179,9359820 179,93598
Distribuce pev. cena12 122,291467,512 122,291467,5
2460729774 2507630342
RWE Extra+ 2963229632
RWE Standard 3177931779
Nejlevněji na trhu25890 25890

Pro přehled jsem připravil ještě cenové zmapování produktů Termo 33, Termo 50 v různých situacích spotřeby a vlivu různých teplot. Barvy vyjadřují cenové porovnání vůči standardní nabídce RWE a také vůči nejlevnější nabídce na trhu (žlutá – levnější než RWE Standard, hnědá – nejlevnější na trhu). Vše v distribuční oblasti Východočeské plynárenské.

Tab. 2: Cenová mapa produktu Termo 50
Počet chladných dnů0102030405060708090100110120
Podíl spotřeby se slevou051015202530354045505560RWE StandardNejlevnější
na trhu
Spotřeba v MWh 10181251781917514172081690316597162921598615681153751506614760156771770114284Fonergy
20328123220131590309793036829757291462853527924273132670226091254803219526307Blue-Gas
30475734628646656457404482342990420744115740241393243840837491365754676437984Blue-Gas
40625296130760085588635764156419551975397552753515315030949087478656152849855Blue-Gas
50773277519675800727457121769690681626663565107635806205260525589977613461569Blue-Gas
60920869025388420865878475482921810887925577422755897375671923700909070173244Blue-Gas
Tab. 3: Cenová mapa produktu Termo 33
Počet chladných dnů0102030405060708090100110120
Podíl spotřeby se slevou051015202530354045505560RWE StandardNejlevnější
na trhu
Spotřeba v MWh 10181251792317722175201731917117169161671416512163111610915908157061770114284Fonergy
20328123240832005316023119930796303932999029586291832878028377279743219526307Blue-Gas
30475734696846364457594515444549439454334042735421314152640921403174676437984Blue-Gas
40625296172360916601105930458497576915688556079552725441653660528546152849855Blue-Gas
50773277631975312743047329672288712807027269264682576724966241652337613461569Blue-Gas
60920869087789668884588724986039848308362182411812027999278783775749070173244Blue-Gas

Závěr

Průběh roční spotřeby (Zdroj: kalkulátor cen energií TZB-info)
Průběh roční spotřeby (Zdroj: kalkulátor cen energií TZB-info)

Je jistě mnoho variant ohledně teplot v příštích dvou zimách a ohledně výpočtů. Každý odhad se bude lišit. Jedno je jisté, pokud nebude chladná zima, bude zákazník platit takřka nejvyšší základní cenu na trhu, porovnání těchto produktů lze najít na našem kalkulátoru cen energií TZB-info. Když naopak nastane tuhá a dlouhá zima, má zákazník naději, že cenově dosáhne i k nejlevnějším cenovým nabídkám. Z toho plyne, že dodavatel na takto cenově nastavené produktové řadě nemůže prakticky nikdy prodělat, protože měsíční přizpůsobováním cen trhu kopíruje stav trhu a jistě i případná málo pravděpodobná velká sleva je nad nákupními cenami gigantu RWE, když za tuto cenu mohou prodávat drobní dodavatelé.

Na závěr bych chtěl zákazníky ujistit, že je velká pravděpodobnost, že díky těmto produktům může zákazník dosáhnout lepší ceny, než je standardní nabídka RWE. Je ale na jeho úvahu, zda by změnou dodavatele neušetřil mnohem více.

 
 
Reklama