Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Trh s elektřinou a zemním plynem, zhodnocení třech čtvrtletí roku 2013

Článek rekapituluje události a hodnotí statistická data za uplynulé pololetí tohoto roku. Popisuje např. vývoj na energetických burzách, co se stalo v průběhu 3. čtvrtletí v energetickém trhu. Uvádí také, koho jsme zařadili do kalkulátoru nebo jaké nové funkce tento nástroj obsahuje.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Vývoj cen na burzách

Vývoj na energetických burzách ukazují následující grafy. Prvním je cena silové elektřiny na pražské energetické burze (PXE). Ceny pokračovaly v poklesu, ale ke konci období je možno sledovat mírný cenový vzestup, za nímž stojí ekonomické oživení v západní Evropě. Graf znázorňuje průběh cen produktu Base Load, kontrakty na rok 2014 (CAL-14) a jsou doplněny obchodovaným množstvím.

Výsledky obchodování s elektřinou na pražské komoditní burze (PXE)
Výsledky obchodování s elektřinou na pražské komoditní burze (PXE)
 
Obchodování s plynem na lipské burze (EEX)
Obchodování s plynem na lipské burze (EEX)

Mírný pokles zaznamenává i trh s plynem, následující graf je z lipské burzy EEX, graf ukazuje vývoj cen a prodejních objemů u kontraktů na rok 2014 (CAL-14) a dá se říci, že cena plynu stagnuje.

Na závěr této části bych chtěl zmínit stále populárnější obchodování na maloobchodních komoditních burzách. Tentokrát jsem vybral Českomoravskou komoditní burzu Kladno, kontrakty na rok 2014 v nízkém a vysokém napětí. Ceny se pohybovaly v určitém rozmezí, ale nebyl zaznamenán žádný znatelný směr vývoje.

 
Obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno - elektřina, nízké napětí
Obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno – elektřina, nízké napětí
Obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno - elektřina, vysoké napětí
Obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno - elektřina, vysoké napětí

Ceny plynu na komoditní burze zaznamenaly u kontraktů na rok 2014 následující vývoj. Prudké poklesy cen u odběrů nad 630 MWh na jedno odběrné místo jsou způsobeny nákupy plynu s kapacitní složkou ceny, která se pohybovala v rozmezí 75–100 tis. Kč/1000 m3.

Obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno – zemní plyn s odběrem do 630 MWh/rok
Obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno – zemní plyn s odběrem do 630 MWh/rok
Obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno – zemní plyn s odběrem nad 630 MWh/rok
Obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno – zemní plyn s odběrem nad 630 MWh/rok

Události ve 3. čtvrtletí roku 2013

V průběhu 3. čtvrtletí probíhal ve vší tichosti přesun zákazníků z Českého Energetického Centra na klienty Bohemia Energy. Je možno ale konstatovat, že si zákazníci jak cenově, tak i úrovní servisu rozhodně polepší. Zákazníci se již také nesetkají s názvem dodavatele Bicorn, který se přejmenoval na Right Power Energy. Podle tiskové zprávy je důvodem změny snaha o větší koordinaci, efektivnější řízení a následnou synergii aktivit společností patřících do skupiny RIGHT POWER.

Krok, který získal největší odezvu jak mezi zákazníky, tak i ostatními dodavateli, je snížení cen fixních produktových řad ČEZu a rovněž snížení cen standardní produktové řady Comfort od příštího roku. Toto oznámení vyvolalo reakci dodavatelů. Někteří rovnou zveřejnili ceníky na následující rok, jiní vydali alespoň prohlášení o záměru snížit ceny hned po vyhlášení regulovaných cen. Skutečností ale je, že v kalkulátoru cen energií TZB-info oznámené zlevnění vůbec giganticky nevypadá.

Změny počtu zákazníků podle dodavatelů

Změny počtu odběrných a předávacích míst (OPM) jsem srovnával za tři čtvrtletí za roky 2013, 2012 a 2011 a sestavil do tabulek podle úspěšnosti jednotlivých dodavatelů. Nejdříve se ale podívejme na údaje za tři čtvrtletí posledních tří let. Z grafů je patrné, že letošní výsledky jsou nejhorší za sledované období:

Tabulky počtu změn odběrných a předávacích míst (OPM) za tři čtvrtletí toho rokuTabulky počtu změn odběrných a předávacích míst (OPM) za tři čtvrtletí toho rokuTabulky počtu změn odběrných a předávacích míst (OPM) za tři čtvrtletí toho roku

Pořadí dodavatelů elektřiny podle počtu získaných odběrných a předávacích míst

Pořadí dodavatelů elektřiny podle počtu získaných odběrných a předávacích míst
Pořadí dodavatelů elektřiny podle počtu získaných odběrných a předávacích míst

Aktuální počty změn jsou uvedeny v červeném sloupci. RWE jako alternativní dodavatel elektřiny zaznamenal nejlepší výsledky a potvrdil tak trend z loňského roku, i když absolutní počet nových zákazníků se mu snížil. Následuje Bohemia Energy, kde se na úspěchu podílel přesun zákazníku z Českého Energetického Centra, srovnejte s údaji v dolní části tabulky. Stálým růstem počtu nových zákazníků se jako jeden z mála může pochlubit E.ON, Comfort Energy, Pražská plynárenská, XEnergie nebo EP Energy Trading. Naopak dlouhodobý pokles počtu nových zákazníků zaznamenává mnoho dalších společností, jedná se zejména o Centropol, Lamu či Right Power Energy (Bicorn).

Pořadí dodavatelů plynu podle počtu získaných odběrných a předávacích míst

Pořadí dodavatelů plynu podle počtu získaných odběrných a předávacích míst
Pořadí dodavatelů plynu podle počtu získaných odběrných a předávacích míst

Podobně jako u elektřiny je nejúspěšnějším dodavatelem dominantně prodávající druhou komoditu ČEZ, a to asi proto, že využívá spokojenost svých zákazníků odebírajících elektřinu. Ale i jemu se počet změn v porovnání s minulým rokem výrazně snížil jako většině ostatních dodavatelů. I v souvislosti s tím zaslouží nejlepší hodnocení společnosti, které i přesto zaznamenaly růst jako E.ON, Armex, Pražské plynárenská či EP Energy Trading. Naopak výrazné poklesy byly zaznamenány u Centropolu.

Změny v kalkulátoru cen energií TZB-info

V nové verzi ocení dodavatelé i zákazníci funkci umožňující poptat dodávku u vybraného dodavatele bez toho, aby následovala nová forma podomního prodeje - nabízení levnější energie po telefonu. Další důležitou novinkou je možnost zadat si své ceny, pokud v kalkulátoru nejsou. Dodavatelům by toto vylepšení mohlo pomoci v plánování cenových strategií. Také jsme do kalkulátoru cen energií již vložili předpokládané regulované ceny na rok 2014, a tak má případný zájemce možnost se podívat, kolik bude pravděpodobně platit v příštím roce.

Noví dodavatelé

Do kalkulátoru cen energií TZB-info jsou zadáváni všichni dodavatelé, kteří zveřejní na svých webových stránkách ceníky, a mají více jak 100 odběrných míst. Tito dodavatelé sice jsou v kalkulátoru noví, ale na trhu mohou být již delší dobu. Velmi zajímavým „nováčkem“ je Česká spořitelna. Je ale známé, že tato banka vidí energetiku jako velmi zajímavou oblast pro své obchodní aktivity. Dalšími nováčky v kalkulátoru jsou Energie pro život a oasa – energo.

Trendy v prodeji

V tomto čtvrtletí se stal první velký dodavatel energie Centropol mobilním operátorem a nyní se již i na stránkách ČEZu odpočítává čas, od kdy se k němu přidá. Myslím, že oba tyto trhy jsou si velmi blízké, kdysi noví alternativní dodavatelé úspěšně přenášeli ne vždy férové praktiky na trh energií a nyní se k němu zase vrací. Vývoj zkrátka směřuje k poskytování více druhů služeb z jednoho místa.

Na rozdíl od minulosti se mění cenová strategie u produktových řad s fixní cenou. Zatímco dříve byly nabízeny s podstatně vyšší cenou než u standardních produktů, nyní je tomu většinou naopak. Je to spojeno s očekávaným obdobím nízkých cen na energetických trzích během několika příštích let.

Zajímavými by se mohly zdát nabídky RWE, v této činnosti nejaktivnějšího dodavatele, kdyby původní nabídky nezačínaly s tak vysokou cenou. Dodavatel nabízí možnost zlevnění ceny třikrát v průběhu trvání smlouvy, ale ani nabídka po třetím zlevnění nijak nevybočuje z cenového průměru.

S naprosto novou filozofií nabídek přišel opět RWE v produktových řadách Termo. Dodavatel nabízí velmi vysoké základní ceny produktových řad zemního plynu, ale když se v období od prosince do března ochladí pod dlouhodobou průměrnou teplotu o určitý počet stupňů, pak je zákazníkovi účtována cena podle ceníku Termo 33 s 33% slevou nebo Termo 50 s 50% slevou. Zkrátka zákazník musí být velmi ostražitý a vše si dobře spočítat, aby ve skutečnosti neplatil více, než by musel.

 
 
Reklama