Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Kateřina Petrová


4.11.2018
CIVOP, Ing. Kateřina Petrová, Specialistka BOZP a PO společnosti CIVOP

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se kolem lékařských prohlídek u zaměstnanců zařazených do kategorie práce I stále vedou diskuze, kdo může lékařskou prohlídku provádět – zda smluvní, nebo obvodní lékař. Přestože je tato problematika upravena zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, ustavičně zde nemají jasno ani obvodní lékaři, ani zaměstnavatelé.

12.10.2018
CIVOP, Ing. Kateřina Petrová, Specialistka BOZP a PO společnosti CIVOP

V rámci služeb bezpečnosti práce a požární ochrany (BOZP a PO) se při kontrolách pracovišť zaměřujeme i na obsah lékárniček na pracovišti. V dnešním článku se ale zaměříme na nejpodstatnější změny v povinné výbavě automobilů a autolékárničce.

16.9.2018
Ing. Kateřina Petrová, Specialistka BOZP a PO společnosti CIVOP

Mnoho společností po zaměstnancích vyžaduje, aby dodržovali dress code, popř. je v rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) vybaví osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP). Dá se dress code požadovat za OOPP a o co se vlastně jedná?

7.6.2018
Ing. Kateřina Petrová, Specialistka BOZP a PO společnosti CIVOP

Opětovně bychom chtěli upozornit na nutnost provádění školení BOZP a PO, neboť při preventivních kontrolách pracovišť neustále narážíme na neproškolené zaměstnance.

11.2.2018
Ing. Kateřina Petrová, Specialistka BOZP a PO společnosti CIVOP

V souvislosti s novelou zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhl. č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, se pojďme podívat na změny, které zajímají mnoho zaměstnavatelů. Zejména jde o problematiku lékařských prohlídek u řidičů-referentů a u dohod.

5.2.2018
Ing. Kateřina Petrová, Specialistka BOZP a PO společnosti CIVOP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a lékařské prohlídky – dvě části, které se navzájem propojují a souvisí jedna s druhou. Pojďme se dnes podívat na jedno hodně zajímavé téma, kterým je platnost lékařských posudků.

28.1.2018
Ing. Kateřina Petrová, Specialistka BOZP a PO společnosti CIVOP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a lékařské prohlídky – dvě části, které se navzájem propojují a souvisí jedna s druhou. Personalisté o tom ví své. Neustále řeší lékařské prohlídky – vstupní, opakované, výstupní. Do toho vstupuje bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve formě školení, úrazů, prohlídek pracovišť atd. A do toho se teď postupně vkrádá velká novela zákona o specifických zdravotních službách, která ovlivní lékařské prohlídky snad ve všech odvětvích.

24.11.2017
Ing. Kateřina Petrová, Specialistka BOZP a PO společnosti CIVOP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) neřeší jen školení, úrazy, revize, rizika atd., ale ve spolupráci s hygienou se zabývá i požadavky na osvětlení pracoviště. Stěžejním předpisem v této oblasti je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, které se v paragrafu 45 zabývá osvětlením pracoviště.

17.6.2017
CIVOP s.r.o., Ing. Kateřina Petrová

Zaměstnáváním mladistvých zaměstnanců (mladiství zaměstnanci jsou zaměstnanci mladší než 18 let) se spousta společností vyhýbá, a to zejména z důvodu větších omezení a nařízení, které jim nejen bezpečnost a ochrana zdraví při práci přináší (BOZP).

28.4.2017
Ing. Kateřina Petrová, Specialistka BOZP a PO společnosti CIVOP, CIVOP, s.r.o.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je důležitou součástí práce ve výškách a nad volnou hloubkou, neboť při této činnosti vzniká velké procento těžkých pracovních úrazů, bohužel i smrtelných.

15.3.2017
Ing. Kateřina Petrová, Specialistka BOZP a PO společnosti CIVOP, CIVOP, s.r.o.

Nejčastějším prohřeškem zaměstnavatele je nesplnění povinnosti vycházející ze zákoníku práce, konkrétně vzájemné informování se o rizicích. U zaměstnanců je pak nejčastější chybou nenahlášení vzniklého úrazu buď vůbec nebo až po velmi dlouhé době.

23.12.2016
CIVOP, s.r.o., Ing. Kateřina Petrová, specialistka BOZP a PO

Každý rok dochází v souvislosti s neodbornou manipulací nebo skladováním hořlavých látek ke spoustě požárů, k výbuchům, úrazům a škodám na majetku. Ve většině případů je viníkem vzniku výše uvedeného lidská chyba, kdy si osoba manipulující s hořlavinou neuvědomuje možné následky svého jednání.

27.10.2016
Ing. Kateřina Petrová, Specialistka BOZP a PO, společnost CIVOP

Úrazy vzniklé cestou na oběd jsou hodně diskutovaným tématem. V rámci školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsou tyto situace často probírány a na zaměstnancích je vidět, že mají zájem o tuto problematiku. Pojďme si osvětlit, co to vlastně pracovní úraz je a zda úraz vzniklý cestou na oběd je nebo není pracovním úrazem.

21.8.2016
Ing. Kateřina Petrová, specialista BOZP a PO, CIVOP, s.r.o.

Používání firemních vozidel k pracovním účelům je v dnešní době běžná součást životů mnoha zaměstnanců. Dokonce někteří si nedokáží život bez auta vůbec představit a používání MHD se pro ně stalo noční můrou. Ovšem i v rámci používání firemních vozidel je potřeba dodržovat zásady BOZP, neboť bezpečnost a ochrana zdraví při práci se promítá do všech odvětví a činností.

7.7.2016
Ing. Kateřina Petrová, specialista BOZP a PO, CIVOP, s.r.o.

Kouření na pracovišti je časté téma většiny zaměstnanců. Kuřákům se nelíbí, že místa určená ke kouření se nacházejí příliš daleko, nebo že jsou ve venkovních prostorách, takže v zimě je jim zima nebo na ně často prší.Naopak nekuřáci protestují proti tomu, aby byla místa ke kouření uvnitř budovy. Další námitky se týkají pracovní doby.

19.5.2016
Ing. Kateřina Petrová, specialista BOZP a PO, CIVOP, s.r.o.

V dnešní době se velké procento společností neobejde bez pomoci manipulačních vozíků s vlastním pohonem, které dokážou přepravit i několikatunové náklady. Rozsahu jejich využití bohužel neodpovídá četnost kontroly technického stavu těchto pomocníků.

5.5.2016
Ing. Kateřina Petrová, specialista BOZP a PO

Každý zaměstnavatel se obává kontroly státních orgánů, a je celkem jedno, zda jde o kontrolu finančního úřadu, úřadu práce, inspektorátu práce BOZP atd. Jaké existují druhy kontrol v oblasti požární ochrany, jaká práva má kontrolor Hasičského záchranného sboru (HZS) a co když způsobí škodu?

29.3.2016
Ing. Kateřina Petrová, specialista BOZP a PO, CIVOP, s.r.o.

V jakém případě zaměstnanci dostávají osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)? Co to vůbec OOPP jsou? Jaká legislativa je ošetřuje a co všechno řeší? Pojďme se na OOPP podívat blíže.

15.3.2016
Ing. Kateřina Petrová, specialista BOZP a PO, CIVOP, s.r.o.

Řada zaměstnanců, osob na dohody nebo osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ), se pohybuje na pracovištích jiného zaměstnavatele. Pokud se jim stane úraz, může postižený zpanikařit a nezachová se správně. Článek přibližuje, jak by se měl postižený zachovat, jak by se k této situaci měl postavit jeho zaměstnavatel a také zaměstnavatel, u něhož se pracovní úraz stal. 
 
Reklama