Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Jan Schindler


20.8.2015
Ing. Jan Schindler, redakce

Na území Ruska se nacházejí největší zásoby zemního plynu na světě. Ruská těžba je druhou největší na světě. V plynárenství země dominuje polostátní podnik Gazprom. V posledních letech se však začínají prosazovat alternativní těžařské společnosti.

6.8.2015
Ing. Jan Schindler, redakce

Základní povinností členského státu Evropské unie vůči svým obyvatelům na základě Charty základních práv je bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Každý členský stát je zodpovědný za řešení problému energetické chudoby, má konat v rámci pravomocí zakotvených v národní legislativě. Na Slovensku již první krok učinili, pokusili se pojmenovat problém a nastínili možná řešení.

17.7.2015
Ing. Jan Schindler, redakce

Statistika výroby a spotřeby nastavuje zrcadlo a napovídá, kam se naše energetika ubírala a pravděpodobně bude ubírat. Nabízí se například srovnání s předpoklady, ze kterých vychází třeba Státní energetická koncepce. Stále vyvážíme tolik elektřiny? Jak si vedly obnovitelné zdroje? Co zásoby plynu a co vývoj jeho spotřeby?

14.7.2015
Ing. Jan Schindler, redakce

Je spousta lidí, kteří nechtějí měnit dodavatele elektřiny nebo plynu, jsou spokojeni s tím, jak to mají nastaveno. I oni ale mohou narazit na problém, který se týká tohoto oboru. V úvahu přichází stěhování se, koupě bytu, domu, připojení nové přípojky, úmrtí a celá řada jiných událostí.

26.6.2015
Ing. Jan Schindler, redakce

Ruská společnost Gazprom byla koncem dubna obviněna ze zneužití dominantního postavení ve státech Evropské unie. Profesor Riley na konferenci CSIS seznámil účastníky s hlavními důvody obvinění a s možnými tresty. Z čeho je Gazprom obviněn? Jaké tresty mohou následovat? Jsou závěry EK vhodně načasovány a jaké otázky kauza vyvolává?

20.6.2015
z materiálů společnosti BP, přeložil Ing. Jan Schindler

Jak se změnila světová energetika v roce 2014? Již 64 let přináší BP statistický přehled světové energetiky. Také letos shromáždila tisíce čísel, která dokreslují změny na energetickém trhu za 12 měsíců uplynulého roku. Hlavní ekonom BP Spencer Dale uvádí šest nejdůležitějších faktů, které pomohou čtenářům, aby si vytvořili celkový obrázek o stavu energetiky.

8.6.2015
Ing. Jan Schindler, redakce

O cenách se u nás hodně mluví v souvislosti s energetickou koncepcí, se záměrem zvyšovat platby za distribuční služby nebo s příspěvkem na obnovitelné zdroje. Nedávno Eurostat zveřejnil cenová srovnání elektřiny a plynu v Evropě za druhé pololetí minulého roku.

5.6.2015
Ing. Jan Schindler, redakce

Již téměř deset let je náš trh s elektřinou a plynem liberalizovaný. V naší republice se často říká, že máme specifické podmínky a že musíme jít svojí vlastní cestou. Svou vlastní cestou se vydal i energetický trh pro domácnosti. Kam došel? Kdo na něm vydělává? Je zákazník vítězem?

Gazprom
22.5.2015
Ing. Jan Schindler, redakce

Gazprom zveřejnil výsledky za rok 2014. Ve zprávě jsou uvedena čísla, která hovoří o prodeji plynu do různých oblastí. Prodejní množství a ceny plynu se ale značně liší podle regionu, kam Gazprom dodává. Kolik plynu a za kolik Gazprom prodává? Jaké byly prodejní ceny v Rusku, v zemích bývalého Sovětského svazu nebo v Evropě? Jak se liší množství prodaného plynu a ceny v porovnání s rokem 2013?

1.5.2015
Ing. Jan Schindler, redakce

Rozvoj obchodu se zkapalněným zemním plynem se postaral o to, že se ceny plynu snižují a že se zemní plyn stává celosvětovou komoditou, podobně jako ropa. Jaké výhody má LNG v porovnání se zemním plynem dopravovaným plynovody? Kdo je největším odběratelem a kdo největším spotřebitelem? Jaká je situace v Evropě a který kontinent bude hrát ve spotřebě rozhodující roli?

25.4.2015
Ing. Jan Schindler, redakce

Jak nakupují velké podniky energii? Jak se velcí dodavatelé starají o zákazníky, aby byli spokojení? Co je nového na energetické burze PXE a jak měnící se energetika ovlivňuje obchodování? Co řeší Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) a jak vnímá trh energetická společnost PRE?

24.4.2015
Ing. Jan Schindler, redakce

Překotný vývoj v energetice vyvolává mnoho otázek. Některé položil moderátor konference Zdeněk Fousek předním odborníkům z oboru. Podcenily velké energetické společnosti vývoj decentralizovaných zdrojů? Jaký má být vztah české energetiky k Německu. Budeme vývoj v Německu ignorovat?

20.4.2015
Ing. Jan Blažíček, Ing. Jan Schindler, redakce

Na stránkách portálu Energostat.cz jsme k našemu nemalému údivu objevili tabulku s porovnáním cen tepla, pod kterou je uvedeno: Zdroj: tzb-info.cz. Vzhledem k tomu, že jsme se na zpracování tabulky nijak nepodíleli a hodnoty zde publikované považujeme za zavádějící, rádi bychom vše uvedli na pravou míru.

19.4.2015
Ing. Jan Schindler, redakce, Jiří Chvojka , B.A., Energetický regulační úřad

Na ERÚ ombudsman nezanikne, již existuje déle než rok a řešil úspěšně několik set stížností. Řešením řady problémů s odstoupením od smlouvy by bylo například omezení doby, na kterou jsou uzavírány formulářové smlouvy a to na dobu 2 let s maximálním prodloužením smlouvy jednou o jeden rok.

17.4.2015
Ing. Jan Schindler, redakce

Čtvrtý ročník konference Obchodování s energií, konaný 8. a 9. dubna, se vyznačoval velmi zajímavými příspěvky. Jaký je názor odborníků a jaké jsou reakce jejich oponentů? Na co by se měli dodavatelé i zákazníci připravit?

1.4.2015
Ing. Jan Schindler, redakce

Německý a český energetický trh mají jedno společné, jednotnou startovní čáru. Liberalizovaný trh pro konečné spotřebitele začal platit v obou zemích v roce 2006. Obě země musely zavést v průběhu téměř deseti let stejná pravidla Evropské unie. Přesto se při detailnějším pohledu zdá, že obě země šly jinam.

18.3.2015
Ing. Jan Schindler, redakce

Kalkulátor cen energií TZB-info nyní nabízí unikátní službu, kterou nelze nikde jinde získat. Tou novou službou je zasílání zpráv – informací o tom, co se změnilo v cenách, v podmínkách, jaké bonusy dodavatel nově nabízí nebo co o sobě dodavatelé píší.

9.3.2015
Ing. Jan Schindler, redakce

Klesající prodej a padající ceny energií oslabují nejen příjmy ruského státního dodavatele plynu, společnost Gazprom, ale tím Gazprom také nedává rozpočtu Ruska tolik potřebné finanční prostředky. Oslabení rozpočtu přitom přichází v nejméně vhodnou dobu. V době, kdy by krizí zmítané Rusko nutně potřebovalo prostředky na její překonání a i na překonání hospodářských sankcí Západu.

26.2.2015
Ing. Jan Schindler, redakce

10. února uspořádal Energetický regulační úřad tiskovou konferenci, na které uvedl, že se kvůli mnoha často protichůdným pozměňovacím návrhům rozhodl vypracovat svůj vlastní návrh Energetického zákona. Jaké jsou největší změny? Pokud by byl návrh přijat, ochrání lépe spotřebitele? Zabrání odčerpávání peněz ze státního rozpočtu?

25.2.2015
Ing. Jan Schindler, redakce

Ceny plynu dodávaného na základě dlouhodobých kontraktů klesají díky levné ropě, klesají ceny derivátů na burzách i ceny na spotovém trhu. Proč tedy ceny plynu našich dodavatelů, lépe řečeno, ceny pro většinu spotřebitelů zůstávají delší dobu stejné? Dočkáme se také zlevnění? 
 
Reklama