Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Jan Schindler


20.5.2013
Ing. Jan Schindler, redakce

Článek seznamuje čtenáře s rozdílnou cenovou politikou Gazpromu v Evropě. Uvádí hlavní příčiny mnohdy gigantických cenových rozdílů mezi zeměmi s podobnými podmínkami, tedy se snaží odpovědět na otázku, proč naše sousední země mají o tolik nižší ceny než my.

nižší ceny plynu
16.4.2013
Ing. Jan Schindler, redakce

RWE, který je u nás největším dodavatelem zemního plynu, má podstatný vliv na trh se zemním plynem. Většina dodavatelů nakupuje zemní plyn na spotové burze, kde jsou ceny i o 30 % nižší. Ostatní dodavatelé snižovali ceny také přibližně o 10 %.

1. čtvrtletí 2013 na trhu s elektřinou a zemním plynem v ČR
6.4.2013
Ing. Jan Schindler, redakce

Článek rekapituluje a komentuje události a hodnotí statistická data za uplynulé období. Bezesporu jednou z největších zajímavosti je nabídka nového dodavatele elektřiny a zemního plynu COOP Energy, který začal prodávat energii prostřednictvím husté sítě prodejen COOP. U elektřiny došlo k několika překvapením, zejména postavení obchodníka s nejvíce získanými přípojkami získal E.ON, který vystřídal RWE.

18.3.2013
Ing. Jan Schindler, redakce

K výhodám obchodování na burze lze uvést zejména možnost nákupu výrazně levnějších energií. Na druhou stranu zákazník musí věnovat více času nákupu než u běžné změny dodavatele, měl by mít připravenou strategii obchodování a měl by dlouhodobě sledovat ceny na burze.

26.2.2013
Ing. Jan Schindler, redakce

Článek se zabývá porovnáním cen energií (zemního plynu a elektřiny) podle distribučních oblastí. Analyzuje to, co návštěvníky kalkulátoru nejvíce zajímá, jaké jsou zadávány spotřeby, ve které oblasti je zájem o cenové srovnání největší, či kterého obchodníka nejvíce návštěvníci zadávají.

Fixace cen zemního plynu nebo elektřiny
8.2.2013
Ing. Jan Schindler, redakce

Tisíce zákazníků už podepsaly dodatek ke smlouvě, ve kterém se dodavatel zavazuje nabídnutou cenu zachovat po určitou dobu. V článku bych se chtěl zamyslet nad výhodami i zápory, a protože v únoru vyprší první smlouva, mám skvělou příležitost zhodnotit přínos na zcela reálných číslech.

Postřehy z trhu s energiemi v roce 2012
30.1.2013
Ing. Jan Schindler, redakce

Představa, že by se k nám obchodníci ve všech odvětvích chovali slušně, není příliš reálná. Chtěl proto připomenout některé záludnosti, které obchodníci s elektřinou a zemním plynem na nás za naše peníze v roce 2012 zkoušeli. Je to další pohled na trh mimo všude dominujícího pohledu finančního, který je ale neméně důležitý.

Změny cen jednotlivých obchodníků s elektřinou a zemním plynem na přelomu roku
24.1.2013
Ing. Jan Schindler, redakce

Na trhu s energiemi dochází k pohybu cen nejvíce na přelomu roku. Podle situace na trhu se nastaví trend zdražování, zlevňování nebo stagnace cen, který je vyjádřen průměrným zlevněním nebo zdražením podle směru, kterým se tento pohyb vydává. Někteří obchodníci se vždy liší od všeobecného trendu, a tak si ukažme, kdo na přelomu let 2012/2013 nejvíce vybočoval.

Kolik zákazníků změnilo dodavatele plynu v roce 2012?
5.1.2013
Ing. Jan Schindler, redakce

V médiích se často objevují články, které poukazují na fakt, že dodavatele změnily statisíce zákazníků, ale v roce 2012 dodavatele změnilo o 13 885 zákazníků méně než v roce 2011.

Analýza změny ceny zemního plynu
13.12.2012
Ing. Jan Schindler, redakce

Ve vývoji ceny plynu nastal jen malý pohyb u obchodníků, byla to spíš stagnace cen než pohyb nějakým směrem. Došlo ke zvýšení cen několika dosud nejlevnějších dodavatelů, které však bylo kompenzováno naopak snížením nabízené ceny některých, původně dodavatelů s vyššími cenami.

Analýza vývoje cen elektrické energie na přelomu let 2012/2013
12.12.2012
Ing. Jan Schindler, redakce

Ceny obchodníků se snižují, ale zvýšily se regulované ceny energie, příspěvek na obnovitelné zdroje a další poplatky. V analýze počítáme se zvýšením DPH na 21 %. Není možno nevidět negativní vliv fixace cen elektřiny a je třeba zdůraznit, že další změny cen probíhají a u některých obchodníků budou probíhat i začátkem roku 2013.

Porovnání cen elektřiny a plynu
10.12.2012
Ing. Jan Schindler, redakce

Kalkulátor cen energií TZB-info již obsahuje ceny elektřiny a plynu 2013. Ve srovnání s minulým rokem, kdy převažovala snaha změnit nevhodně vybraného dodavatele, letos zákazníci víc hledají cesty, jak ušetřit. Reagují na oznámení o zdražení, ptají se na nové možnosti a nové dodavatele. 
 
Reklama