Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Aqua-therm Nitra 2015 právě probíhá

17. ročník veletrhu Aquatherm Nitra 2015 již zná své oceněné a vystavovatelé nabídnou své novinky na výstavišti Agrokomplex v Nitře návštěvníkům až do pátku 13. února 2015.

Řekli o letošním 17. veletrhu Aqua-therm Nitra:

Mgr. Michal Drážďanský – vedenie veľtrhu, MDL Expo s.r.o.: „Čísla podľa kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva pre budúci rok sú mierne optimistické. To je pre všetkých zainteresovaných podnikateľov pozitívna informácia a samozrejme je pozitívna i pre nás. Veľtrh Aqua-therm Nitra je výkladnou skriňou v odbore TZB na Slovensku, a preto nás akékoľvek i nepatrné oživenie v stavebníctve teší. V centre pozornosti je najmä energetická účinnosť predovšetkým v súvislosti s novou legislatívou. Ďakujem všetkým vystavovateľom a návštevníkom za záujem o veľtrh Aqua-therm Nitra a vedeniu výstaviska aj odborným partnerom Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia a portálu TZB-info za spoluprácu.“

Dipl. -Ing. Matthias Limbeck - CEO - CEE/SEE, Reed Exhibition Messe Wien: „Veľtrh "Aqua-therm Nitra" je prednou B2B platformou pre trh TZB v Slovenskej republike, a ako taký predstavuje ucelený prehľad o trhu, dodávateľoch a výrobkoch a samozrejme o tých najnovších produktoch, technológiách a trendoch.“

Ing. Eduard Krcho – riaditeľ výstaviska Agrokomplex Výstavníctvo Nitra, š.p.: „Veľmi dôležitú a zároveň významnú úlohu pre budúcnosť vytvára energia. Tý, ktorí s ňou dokážu racionálne hospodáriť, budú mať viac zdrojov na investície do iných oblastí vo svojom súkromnom živote, ale aj v rámci podnikania.“

Prof. Ing. Dušan P e t r á š, PhD., predseda SSTP, prezident ZSVTS, past-president REHVA, a ASHRAE Fellow: „Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, tak ako v minulosti, aj v tomto roku pripravila sprievodné odborné semináre, avšak v tomto roku na každý výstavný deň, pričom hlavnou témou sú – TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV PRE NÍZKOENERGETICKÉ DOMY: „Voda-Teplo-Vzduch- Plyn“. Radi sme udelili ocenenia za najlepší výrobok z oblasti TZB, ktorý vznikol na Slovensku. Taktiež boli po prvý-krát udelené i Ceny za najlepšiu diplomovú prácu a Projekt realizovaný v roku 2014.“

Postřehy redakce

Ceny veletrhu Aqua-therm Nitra 2015:
Při předávání ocenění Dr. Šoltésová ze Slovenskej informačnej a energetickej agentúry (SIEA) zdůraznila, že komise kladla velký důraz na snižování emisí a znečišťujících látek. Komisi mimo jiné potěšilo, že v letošním roce se mezi přihlášenými výrobky objevil i obor voda, což reflektuje zaměření veletrhu Aqua-therm. Komise udělila 2 zlaté medaile a 1 čestné uznání.

  • Zlatá medaile: REMS Multi-Push - výkonná kompaktní elektronická proplachovací jednotka a jednotka pro provádění tlakových zkoušek s bezolejovým kompresorem pro mnohá použití, REMS Česká republika s.r.o.
  • Zlatá medaile: regulátor pro optimalizaci spalovacího procesu spalování tuhých paliv, Zakład Elektroniczny TATAREK, Wrocław, Polsko
  • Čestné uznání: závěsná WC mísa bez splachovacího kruhu, SAMTEK s.r.o., MYJAVA

Zlatá madaile pro REMS Multi-Push

Dipl. Ing. Mojmír Böhm, jednatel společnosti REMS Česká republika s.r.o., řekl k oceněnému výrobku REMS Multi-Push: „Potřebujete pouze tento jeden přístroj s více než 10 programy a můžete provádět proplachování, dezinfikování, čištění, konzervování a tlakové zkoušky vzduchem nebo vodou u rozvodů pitné vody a vytápění. Výhodou je soustavné sledování procesu během použití a samozřejmě protokolování. Výsledky programů proplachování a zkoušek jsou ukládány a je možné je přenést pro účely dokumentace na paměť USB nebo na tiskárnu.
Původně jsme předpokládali zájem zejména společností z oboru facility managementu, ale praxe zatím ukázala největší zájem mezi menšími a středními instalačními firmami, které mají zakázky na rekonstrukci vnitřních vodovodů a vytápění. Část rozvodů vymění, ale část s pomocí zařízení Multi-Push vyčistí a znovu uvedou do provozu. Máme již řadu rodinných a bytových domů, kde se podařilo s tímto zařízením odstranit nečistoty z vodovodního potrubí vzniklé například absencí filtrů, napojením vlastního zdroje vody, nebo řadu realizací vyčištění otopných soustav.“Dipl. Ing. Mojmír Böhm, jednatel společnosti REMS Česká republika s.r.o. se zlatou medailí pro REMS Multi-PushCeny SSTP:
Prof. Ing. Dušan P e t r á š, PhD., predseda SSTP, prezident ZSVTS, past-president REHVA, a ASHRAE Fellow k předávání ocenění SSTP mimo jiné řekl: „Chceme oceniť slovenské výrobky, pretože sme radi, že u mnohých z nich sa uplatnila veľká tradícia výroby a sme radi, že sa tieto výrobky znovu presadzujú na trhu.“
Zajímavá je nová kategorie FOR FUTURE, kterou si v letošním prvním ročníku odnesla Budova pro bydlení, projekt TU Košice.

Mgr. Michal Drážďanský – vedenie veľtrhu, MDL Expo s.r.o.: „Teším sa na videnie v budúcom roku na 21. veľtrhu Aqua-therm Praha od 1.3.2016 a na 18. ročníku Aqua-therm Nitra od 9.2.2016.“

Fotogalerie Aqua-therm Nitra 2015
 
 
Reklama