Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dnes byla zahájena konference Vytápění Třeboň 2015

Společnost pro techniku prostředí – odborná sekce Vytápění pořádá prestižní setkání topenářů v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni. Konference Vytápění probíhá v Třeboni do čtvrtka 21. května.


Zleva: Mgr. Terezie Jenisová, starostka Třeboně, prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., odborný garant konference

Při slavnostním zahájení Mgr. Terezie Jenisová, starostka Třeboně, přivítala účastníky a připomněla památky a historii lázeňství v Třeboni. „Město již od r. 2002 žádá pro krajinu s historií rybníkářství, která nemá jinde obdoby, záznam do seznamu UNESCO. V současné době došlo k obnovení jednání o zápisu plochy cca 300 km²“, řekla Jenisová a pokračovala: „Doufám, že v odborném programu najdete i chvilku pro návštěvu našeho města. A dovoluji si Vás pozvat i na sobotní slavnostní otevření lázeňské sezóny.

Slovo dále dostal Ing. Martin Valach, zástupce obchodního ředitele pro prodej KORADO a.s.. „Skupina Korado slaví 50. výročí od založení. Můžeme se pochlubit za poslední 2 roky celou řadou inovací a další připravujeme. Skupina Korado se tak může pochlubit tradicí a zároveň inovacemi. V současné době máme tři závody - jeden v zahraničí, dále v České Třebové a Liberci. U zákazníků slouží cca 30 miliónů našich radiátorů a novinkou je větrání s rekuperací“, řekl Valach. „Obracím se na Vás jako na odborníky v praxi a budu rád, pokud s námi budete sdílet náš nový směr,“ uzavřel Valach.

Účastníky konference pozdravil i prof. Ing. Karel Kabele, CSc., předseda Společnosti pro techniku prostředí a vedoucí katedry TZB na Stavební fakultě ČVUT. „U Konference Vytápění v Třeboni oceňuji tradici tohoto setkání a děkuji odbornému garantovi prof. Baštovi, že se mu daří k odbornosti konference přidat i lidský rozměr, kdy přátelská a profesní setkání tvoří nedílnou součást této akce. Zároveň děkuji celému sekretariátu Společnosti pro techniku prostředí a novému tajemníkovi Ing. Marku Mádrovi za jako vždy perfektní organizační zázemí.
Společnost pro techniku prostředí slaví v letošním roce 25 let v současné podobě a 150 let pokud připočítáme i historii Spolku inženýrů a architektů. Jsem rád, že společnost má co nabídnout a konference Vytápění v Třeboni je jednou z prestižních akcí,“ pokračoval Kabele.
Jako zástupce katedry TZB na Stavební fakultě bych se s vámi rád podělil o současný trend, kdy mnohdy nelze oddělit jednotlivé obory a studium se posouvá do multidisciplinárních znalostí s velkým důrazem na budoucí provoz budovy.

Doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., vedoucí Ústavu techniky prostředí Strojní fakulty ČVUT si připravil nejen připomínku historie, kdy již od r. 1917 se na strojní fakultě odborníci věnovali vytápění a strojnímu chlazení a od r. 1951 se datuje novodobá historie vytápění, větrání a klimatizace, ale i vzpomínku na významné odborníky z oboru jako byl doc. Brož, Ing. Laboutka a prof. Pulkrábek. „Kromě hlavních profesí vytápění, větrání a klimatizace připravujeme odborníky i v oboru Životní prostředí a Inteligentní budovy, každoročně odchází do praxe 30-40 absolventů,“ shrnul Zmrhal.

Proděkan stavební fakulty VUT Brno, doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. připomněl úlohu vědy a výzkumu při vysokých školách. Vysoké učení v Brně realizuje celou řadu výzkumných úkolů v rámci centra AGMAS, jehož služby jsou k dispozici všem zájemcům z firem. „Velice si vážím účasti firem i zde na konferenci, jejich zkušeností a inovací, které nám zajišťují místo v Evropě a umožňují chápat Českou republiku jako místo s uznávanými odborníky, byť někdy s tvrdou hlavou. Přeji všem účastníkům, aby zde našli v přednáškách a diskusích informace, které budou pomocí a inspirací a posunou obor zase dále. “

Doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. vedoucí katedry prostředí staveb a TZB z Vysoké školy báňské v Ostravě pozdravila účastníky jménem zakladatele katedry doc. Ing. Jaroslava Kuby, CSc. Historie katedry se na Vysoké škole báňské počítá sice teprve od roku 2006, ale zájem o obor je vysoký. „Pro praxi jsme připravili již přes 200 absolventů, hlásí se nám cca 60 studentů, přičemž přijmout můžeme pouze jednu studijní skupinu, tj. přes dvacet studentů,“ řekla Skotnicová.

Prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., odborný garant konference Vytápění Třeboň 2015 na závěr slavnostního zahájení poděkoval sponzorům a zahájil odborný program v jednotlivých sekcích.
"Nesmírně si vážíme podpory firem, která umožní toto setkání odborníků, a můj veliký dík patří generálnímu partnerovi Korado a.s. a i všem dalším firmám, odborným i mediálním partnerům. Přeji všem krásný den a mnoho užitečných informací," řekl prof. Bašta.

 
 
Reklama