Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Voda, kanalizace"

bylo nalezeno 51 norem

ČSN EN ISO 80000-2
Veličiny a jednotky - Část 2: Matematika
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN ISO 80000-2
Veličiny a jednotky - Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.4.2020
Platnost ukončena:1.12.2020

ČSN EN ISO 80000-3
Veličiny a jednotky - Část 3: Prostor a čas
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.5.2021

ČSN EN ISO 80000-4
Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.1.2021
Opravy:*1 1.21

ČSN EN ISO 80000-4
Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.4.2020
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-5
Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-5
Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.4.2020
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-9
Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-9
Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.4.2020
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-10
Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-10
Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.4.2020
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-11
Veličiny a jednotky - Část 11: Charakteristická čísla
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.5.2021

ČSN EN ISO 80000-12
Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika kondenzované fáze
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-12
Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika kondenzovaných látek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.4.2020
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN ISO 80000-1
Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.8.2011
Opravy:*1 3.13, *2 12.18
Změny:*Z1 9.13

ČSN ISO 80000-2
Veličiny a jednotky - Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.4.2012
Platnost ukončena:1.4.2020
Změny:*Z1 9.13

ČSN ISO 15665
Akustika - Zvuková izolace potrubí, ventilů a přírub
Třídicí znak:011642
Účinnost od:1.1.2007

ČSN EN ISO 13567-1
Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a zásady
Třídicí znak:013104
Účinnost od:1.4.2019

ČSN 01 3107
Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013107
Účinnost od:1.1.1982
Platnost ukončena:1.2.2019

ČSN EN ISO 128-1
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Úvod a základní požadavky
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.1.2021
Platnost bude ukončena:1.6.2021

ČSN EN ISO 128-1
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 1: Úvod a základní požadavky
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN ISO 128-2
Technická dokumentace produktu - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.3.2021
Platnost bude ukončena:1.6.2021

ČSN EN ISO 128-2
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN ISO 128-3
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, průřezy a řezy
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN ISO 128-100
Technická dokumentace produktu - Obecná pravidla zobrazování - Část 100: Přehled
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.1.2021
Platnost bude ukončena:1.6.2021

ČSN EN ISO 128-100
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 100: Rejstřík
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.6.2021

ČSN ISO 128-23
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.7.2004
Platnost bude ukončena:1.6.2021

ČSN EN ISO 3098-1
Technická dokumentace - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013115
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.1.2019

ČSN EN ISO 129-1
Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady
Třídicí znak:013130
Účinnost od:1.5.2019
Změny:*Z1 4.20

ČSN ISO 15786
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení a kótování děr
Třídicí znak:013133
Účinnost od:1.5.2021

ČSN EN ISO 1660
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerování profilu
Třídicí znak:013139
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN ISO 13715
Technická dokumentace produktu - Hrany neurčitých tvarů - Označování a kótování
Třídicí znak:013205
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN ISO 6412-1
Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 1: Obecná pravidla a pravoúhlé zobrazení
Třídicí znak:013245
Účinnost od:1.5.2021

ČSN EN ISO 6412-1
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 1: Obecná pravidla a pravoúhlé promítání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013245
Účinnost od:1.9.2018
Platnost ukončena:1.5.2021

ČSN EN ISO 6412-2
Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 2: Izometrické zobrazení
Třídicí znak:013245
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN ISO 6412-2
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 2: Izometrické promítání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013245
Účinnost od:1.9.2018
Platnost ukončena:1.4.2021

ČSN EN ISO 6412-3
Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 3: Příslušenství pro větrací a odvodňovací systémy
Třídicí znak:013245
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN ISO 6412-3
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 3: Příslušenství ve vzduchotechnice a odvodňovacích systémech
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013245
Účinnost od:1.9.2018
Platnost ukončena:1.4.2021

ČSN 01 3449
Výkresy pozemních staveb. Zjednodušené výkresy pozemních staveb
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013449
Účinnost od:1.7.1984
Platnost ukončena:1.8.2004

ČSN 01 3450
Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické a plynovodní instalace
Třídicí znak:013450
Účinnost od:1.3.2006

ČSN 01 3450
Výkresy ve stavebnictví. Výkresy zdravotních instalací
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013450
Účinnost od:1.3.1994
Platnost ukončena:1.3.2006
Změny:*Z1 7.02

ČSN 01 3462
Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu
Třídicí znak:013462
Účinnost od:1.1.1995

ČSN 01 3463
Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace
Třídicí znak:013463
Účinnost od:1.4.1997

ČSN 01 3464
Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vnějšího plynovodu
Třídicí znak:013464
Účinnost od:1.7.1988

ČSN EN ISO 81714-1
Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 1: Základní pravidla
Třídicí znak:013790
Účinnost od:1.1.2011

ČSN EN 10226-1
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Vnější kuželové závity a vnitřní válcové závity - Rozměry, tolerance a označování
Třídicí znak:014032
Účinnost od:1.3.2005

ČSN EN 10226-2
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 2: Vnější kuželové závity a vnitřní kuželové závity - Rozměry, tolerance a označování
Třídicí znak:014032
Účinnost od:1.2.2006
Opravy:*1 4.06

ČSN EN 10226-3
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 3: Kontrola mezními závitovými kalibry
Třídicí znak:014032
Účinnost od:1.9.2005

ČSN EN ISO/IEC 17050-1
Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:015259
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.4.2011

ČSN EN ISO/IEC 17050-2
Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace
Třídicí znak:015259
Účinnost od:1.4.2005

ČSN EN ISO/IEC 17020
Posuzování shody - Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:015260
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.12.2012
Opravy:*1 9.09

 
 
Reklama