Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Technické normy
Archiv článků od 9.2.2001 do 13.11.2002

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

30.9.2002
Ing. Iva Attlová

Na českém trhu se vyskytují v současné době dvě varianty kanalizačních systémů z polypropylenu, které mají stejné vlastnosti mechanické a jsou identické i z pohledu odolnosti teplotě, ale je u nich rozdílně klasifikována požární odolnost. Článek předkládá fakta o požadavcích na toto hodnocení a porovnání stavu v ČR, Německu a požadavků evropských norem.

25.6.2002
Prof. Ing. František Drkal, CSc.

Větrání plynových kotelen musí zajišovat tři základní požadavky: přívod spalovacího vzduchu, intenzitu větrání (kvalitu vnitřního vzduchu) a teplotu vzduchu uvnitř kotelny. Článek jasným, přehledným a vyčerpávajícím způsobem popisuje způsob návrhu větrání.

21.5.2002
Ing. Dagmar Kopačková

V současné době probíhají práce na nové české normě pro vnitřní kanalizaci, která bude národním předpisem k platné evropské normě pro vnitřní kanalizaci ČSN EN12056 z června 2001.

12.12.2001

Pro bezpečný provoz plynového spotřebiče je z hlediska projektanta především nutné zajistit dostatečný přívod vzduchu pro spalování i pro větrání. V článku jsou přehledně uvedena nejdůležitější pravidla pro projektování, která jsou platná podle současné legislativy.

10.5.2001
Ing. František Jiřík

Rozsáhlý vývoj spotřebičů paliv, zaměřený zejména na jejich vyšší účinnost a nižší spotřebu paliv, přináší nové požadavky na způsob odvodu spalin a vývoj materiálů pro komíny. V oblasti komínů, kouřovodů, způsobu odvodu spalin a připojování spotřebičů paliv, popř. kominických prací platí řada předpisů a norem. Protože je současný stav v této oblasti poněkud nepřehledný, je stručný výčet norem a předpisů v této oblasti s komentářem předmětem tohoto příspěvku. Minulý týden jsme uvedli přehled norem, dnes jsou to technická pravidla a zákony.

3.5.2001
Ing. František Jiřík

Rozsáhlý vývoj spotřebičů paliv, zaměřený zejména na jejich vyšší účinnost a nižší spotřebu paliv, přináší nové požadavky na způsob odvodu spalin a vývoj materiálů pro komíny. V oblasti komínů, kouřovodů, způsobu odvodu spalin a připojování spotřebičů paliv, popř. kominických prací platí řada předpisů a norem. Protože je současný stav v této oblasti poněkud nepřehledný, je stručný výčet norem a předpisů v této oblasti s komentářem předmětem tohoto příspěvku. Dnes uvádíme přehled norem, v příštím pokračování bude přehled technických pravidel a zákonů.

9.2.2001
Ing. Ludmila KRATOCHVÍLOVÁ, Český normalizační institut

Článek přináší vysvětlení základních pojmů a souvislostí z oblasti technické normalizace. Dále je objasněn princip nezávaznosti ČSN platný od 31.12.1999 a návaznost na český právní řád.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama