Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Změny v normě ČSN EN 12056 pro vnitřní kanalizaci

Stav v roce 2001.
Nová norma pro vnitřní kanalizaci ČSN EN 12056 přinesla v roce 2001 pro projektanty a montážníky řadu změn. ČSN EN 12056 má 5 dílů, obsahuje např. novou obsáhlou a složitou část klempířských prací, které do té doby nebyly součástí projektu kanalizace a v praxi se tak neděje dodnes. Pokud k tomu přeci jen dojde, pro projektanta ZTI je dodržení postupu v normě nelehký oříšek. (Jako pomůcku pro návrh střešních žlabů je možné využít volný SW v sekci Tabulky a výpočty na TZB-info.) Pět dílů této normy stojí nemalý peníz a obsahuje celou řadu pravidel, která ač platí v zemích EU, v ČR se nepoužívají, některá z nich jsou navazující českou legislativou dokonce vyloučena. Norma u celé řady pravidel stanovuje jen základní principy a na podrobnosti odkazuje do národní legislativy, které jsme se ovšem dočkali až v roce 2003.

Stav v roce 2003
Národní norma ČSN 75 6760 je nedílnou součástí výše uvedené ČSN EN 12056, protože stanovuje právě národní zvyklosti k obecným ustanovením evropské normy. Norma není také nijak levná, ale obsahuje skutečně jen pravidla pro ČR. Nutno říci, že ovšem tato ČSN jako jediný podklad nestačí, protože se v některých částech odkazuje na normu evropskou.

Stav v roce 2004
Překlad normy ČSN EN 12056 nebyl proveden zcela správně a norma má dnes již 1 tiskovou opravu a 5 tiskových změn.

Tisková oprava:
slovo .... nevětraných ... na ... větraných ... Celou opravu je možné získat zdarma na webu ČSNI.

Tiskové změny:
Jsou však distribuovány formou placeného výtisku (á 28,- Kč) nebo á 10,- Kč za zapůjčení, chcete-li si je prohlédnout ve studovně ČSNI.
Je nutné říci, že podstatou změn nejsou vlastní technická pravidla, ale opravy názvosloví (A) a upřesnění textu (B).

A - Změny v názvosloví:

Původní Nové
odskok zalomení
změna směru zalomení
odtokový součinitel součinitel odtoku
kapacitní průtok hydraulická kapacita
maximální průtok hydraulická kapacita
přípustný odtok hydraulická kapacita
odtokové množství hydraulická kapacita
maximální průtokové množství hydraulická kapacita
maximální odtoky hydraulická kapacita
nejvyšší přípustný odtok hydraulická kapacita
dešťový odtok v odskoku průtok v ležatém úseku
žlabové hrdlo kónické kónický výtok střešního žlabu
žlabové hrdlo kruhového tvaru výtok střešního žlabu se zaoblenou hranou
žlabové hrdlo čtvercového tvaru výtok střešního žlabu s ostrou hranou
odtokové množství svislých dešťových hydraulická kapacita dešťových odpadních
odpadů potrubí
dešťové odpady dešťová odpadní potrubí
odtok dešťových vod hydraulická kapacita
uzávěry zpětného vzdutí zpětné armatury

B - Upřesnění definic:
1. Dešťové vody jsou přirozené srážkové vody ze střech, které nebyly znečištěny použitím.
2. Poznámka 2 v tabulce číslo 5: "jestliže jmenovitá světlost je menší než DN 100 a na nevětrané připojovací potrubí je napojena jedna záchodová mísa, nesmí být výše než 1 m nad připojením na větraný systém napojen žádný další zařizovací předmět" je v tomto novém znění určitě jasnější.
3. V čl. 7.5.1. dílu 3 je zcela zrušena poslední věta a v ustanovení zůstává jen obecné pravidlo, že tvarovky pro čištění a kontrolu, v případě vyžádání i pro zkoušení, se umisťují nad spodním koncem dešťového odpadního potrubí a u zalomení, kde by mohlo dojít k ucpání potrubí.
4. V dílu 4 je v části popisu pravidel pro zpětné uzávěry doplněno, že v případě varianty bez přečerpání se musí jednat o vždy zabezpečené armatury.

Pro upřesnění uvádíme přehled míst změn:

Díl normy Změna typu A Změna typu B
ČSN EN 12056 - 1 čl. 3.2.11, čl. 3.5.2, čl. 3.1.6
ČSN EN 12056 - 2 čl. 3.2.11, čl. 3.5.2, čl. 6.6.1, název přílohy B, nadpis B1, nadpis Tab. B1, nadpis Tab. B2a vysvětlivka pro Qmax čl. 3.1.6., pozn. 2 v tab. 5
ČSN EN 12056 - 3 popis obr. 9 a-c, Tab. 8 *), pozn. 1 a 2 k Tab. 8, čl. 6.1.2, popisy a název obr. 13, čl. 6.3.1, čl. 6.3.2, čl. 6.3.3, čl. 7.5.1, název a úvod příl. C, nadpis Tab. C1 a vysvětlivka pro Qmax čl. 7.5.1
ČSN EN 12056 - 4 kap. 4 5. odst., popis obr. 3 kap. 4 5. odst., popis obr. 3
ČSN EN 12056 - 5 čl. 3.2.11, čl. 3.5.2 čl. 3.1.6
*) Tabulka tak v novém znění udává hodnoty hydraulické kapacity dešťových odpadních potrubí v závislosti na vnitřním průměru dešťových odpadních potrubí pro dva různé stupně plnění.

Výše uvedený přehled by Vám měl pomoci se ve změnách zorientovat, pokud dáváte přednost přesnému znění změny, je možné si tiskové změny objednat na www.csni.cz.

 
 
Reklama