Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Technické normy
Archiv článků od 29.3.2005 do 24.4.2006

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

24.4.2006
Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR

V oboru výstavby plynárenských zařízení se používá pojem technická pravidla a technická doporučení, označovaná jako TPG a TDG. Jsou tyto dokumenty závazné pro výkon činností v plynárenství?

10.4.2006
Ing. Dagmar Kopačková

V článku najdete například: jaké uvažovat hodnoty potřeby vody pro bytový dům, jaký je stav přípravy další části nové normy pro vnitřní vodovody, kritéria pro volbu baterie, návrh nerezového potrubí. Je úkolem projektanta zpracovat provozní řád?

20.2.2006
Ing. Dagmar Kopačková

Výrobek určený pro pitnou i teplou vodu musí splňovat velmi přísná kritéria. Pokud zákazník požaduje například potrubí, nádrž, armaturu... pro teplou užitkovou vodu, může mu být nabídnuto i zboží mnohem levnější, které například z hlediska výluhů dopravě vody pro lidskou spotřebu neodpovídá.

30.1.2006
Ing. Zdeněk Žabička

ČNI vydalo změnu Z2 ČSN 73 6660 přesto, že se v současné době zpracovávají další části evropské normy EN 806 a po schválení všech částí normy se bude harmonizovat jak ČSN 73 6660, tak i ČSN 73 6655. Změna Z2 se týká zkoušení vodovodu, ale i dalších článků normy, které v praxi činí problémy.

11.1.2006
redakce z materiálů SPTZ

Podkladem pro článek je dokument Svazu podnikatelů v oblasti technických zařízení, který obsahuje popis stavu zavedení této evropské směrnice v ČR a seznamuje s obsahem a zaměřením těchto právních předpisů a s povinnostmi, které by mohly z těchto předpisů pro členské subjekty SPTZ vyplývat.

21.11.2005
Ing. Irena Plocková, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Příspěvek byl přednesen na konferenci Energetická náročnost budov v rámci doprovodného programu k veletrhu ForArch 2005. Přednáška je na konci doplněna o aktuální dotazy a odpovědi Ing. Plockové k dané problematice.

1.11.2005
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně

Pokračování článku o nové normě ČSN EN 806-2 (třídicí znak 75 5410) "Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování". Norma je určena zejména projektantům, architektům, stavebnímu dozoru, instalatérům, a provozovatelům vodovodů pro veřejnou potřebu. Jsou v ní uvedena doporučení a požadavky na návrh vodovodů uvnitř budov, a také vně budov, pouze však v rámci nemovitosti.

31.10.2005
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně

Od října 2005 platí v ČR nová norma ČSN EN 806-2, "Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování". V článku jsou zdůrazněny především odlišnosti a novinky oproti našim dosavadním předpisům. V souvislosti se zavedením EN 806-2 nebude zatím stávající ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody revidována. O její revizi se uvažuje až po zavedení všech pěti částí EN 806. V současné době se připravuje pouze změna 2 ČSN 73 6660.

25.7.2005
Karel Mrázek, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení a energetické auditorství

Směrnice 2002/91/EC (dále EPBD), která je v současné době zapracovávána do české legislativy, požaduje několik různých skupin opatření. Příspěvek je určen odborné veřejnosti v oblasti TZB a výrobcům zařízení. Přináší přehled norem v oborech TZB, aktuální stav a předpokládaný termín zpracování.

18.5.2005
Dalibor Šalanský, člen ILPC

Článek se věnuje novým poznatkům a postupům uvedeným v připravované normě IEC 62305, která začne platit v ČR pravděpodobně koncem roku 2005. Oproti naší ČSN 34 1390 předepisuje v některých případech zcela odlišné postupy ochrany objektů před bleskem.

14.4.2005
Jiří Hemerka, dipl. tech.

Pokračování vysoce užitečného přehledu, kde ovšem autor již v úvodu prvního dílu předeslal, že se jedná o téma velice ožehavé, při jehož výkladu se názory uznávaných odborníků často liší.

7.4.2005
Jiří Hemerka, dipl. tech.

Důvodem k napsání článku je poměrně obtížné zjištění požadavků dříve platných norem, jejichž obsah je nutno znát pro vyhodnocení elektroinstalace v době jejího vzniku.

29.3.2005
Ing. Zdeněk Žabička

Autor komentuje nové pravidlo W 660-1 pro provádění tlakových zkoušek vnitřního vodovodu. Pravidlo řeší problémy, které v současné praxi vytváří ustanovení platné ČSN 73 6660, například rekonstrukci, opravu nebo rozšíření stávajícího vodovodu a postup provádění zkoušky s respektováním vlastností materiálů.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama