Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Technické normy
Archiv článků od 23.10.2003 do 21.11.2005

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

21.11.2005
Ing. Irena Plocková, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Příspěvek byl přednesen na konferenci Energetická náročnost budov v rámci doprovodného programu k veletrhu ForArch 2005. Přednáška je na konci doplněna o aktuální dotazy a odpovědi Ing. Plockové k dané problematice.

1.11.2005
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně

Pokračování článku o nové normě ČSN EN 806-2 (třídicí znak 75 5410) "Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování". Norma je určena zejména projektantům, architektům, stavebnímu dozoru, instalatérům, a provozovatelům vodovodů pro veřejnou potřebu. Jsou v ní uvedena doporučení a požadavky na návrh vodovodů uvnitř budov, a také vně budov, pouze však v rámci nemovitosti.

31.10.2005
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně

Od října 2005 platí v ČR nová norma ČSN EN 806-2, "Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování". V článku jsou zdůrazněny především odlišnosti a novinky oproti našim dosavadním předpisům. V souvislosti se zavedením EN 806-2 nebude zatím stávající ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody revidována. O její revizi se uvažuje až po zavedení všech pěti částí EN 806. V současné době se připravuje pouze změna 2 ČSN 73 6660.

25.7.2005
Karel Mrázek, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení a energetické auditorství

Směrnice 2002/91/EC (dále EPBD), která je v současné době zapracovávána do české legislativy, požaduje několik různých skupin opatření. Příspěvek je určen odborné veřejnosti v oblasti TZB a výrobcům zařízení. Přináší přehled norem v oborech TZB, aktuální stav a předpokládaný termín zpracování.

18.5.2005
Dalibor Šalanský, člen ILPC

Článek se věnuje novým poznatkům a postupům uvedeným v připravované normě IEC 62305, která začne platit v ČR pravděpodobně koncem roku 2005. Oproti naší ČSN 34 1390 předepisuje v některých případech zcela odlišné postupy ochrany objektů před bleskem.

14.4.2005
Jiří Hemerka, dipl. tech.

Pokračování vysoce užitečného přehledu, kde ovšem autor již v úvodu prvního dílu předeslal, že se jedná o téma velice ožehavé, při jehož výkladu se názory uznávaných odborníků často liší.

7.4.2005
Jiří Hemerka, dipl. tech.

Důvodem k napsání článku je poměrně obtížné zjištění požadavků dříve platných norem, jejichž obsah je nutno znát pro vyhodnocení elektroinstalace v době jejího vzniku.

29.3.2005
Ing. Zdeněk Žabička

Autor komentuje nové pravidlo W 660-1 pro provádění tlakových zkoušek vnitřního vodovodu. Pravidlo řeší problémy, které v současné praxi vytváří ustanovení platné ČSN 73 6660, například rekonstrukci, opravu nebo rozšíření stávajícího vodovodu a postup provádění zkoušky s respektováním vlastností materiálů.

2.2.2005
prof. Ing. Karel HEMZAL, CSc.

Nové české normy v současné době často vznikají překladem evropských norem. O tom, jaké problémy může překlad norem přinést, pojednává článek od předního českého odborníka.

6.12.2004
Ing. Vladimír Valenta

V září 2003 vyšly dvě důležité topenářské normy. První z nich je ČSN EN 12170 (06 0810) "Tepelné soustavy v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání soustav vyžadujících kvalifikovanou obsluhu". Druhou je ČSN EN 12171 (06 0811) "Tepelné soustavy v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání soustav nevyžadujících kvalifikovanou obsluhu". Protože obě normy jsou si podobné, seznámíme se dále s normou ČSN EN 12170, která je rozsáhlejší.

1.9.2004
Ing. Zdeněk Přibyla, Gas s.r.o.

Pro navrhování, zřizování a provoz kotelen s kotli s hořáky spalujícími plynné palivo platí již od roku 1985 ČSN 07 0703 Plynové kotelny. Tato ČSN doznala již 6 změn a v současné době je technickou veřejností hodnocena jako zastaralá, už jenom pro řadu změn obecně závazných právních předpisů a ČSN relevantních k problematice plynových kotelen.

11.5.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Norma ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace má dnes již 1 tiskovou opravu a 5 tiskových změn. Článek je věnován popisu jednotlivých změn. Jako pomůcku pro návrh střešních žlabů je možné využít volný SW na TZB-info.

26.4.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

V přehledu jsou uvedeny normy, které se v textu zabývají rozvody vody a kanalizace, prozatím jsme nezařadili výrobkové normy. Stávající soubor bude v krátké době doplněn o anotace norem a je připraven i seznam norem z oblasti plynu, ale ještě promýšlíme systém údržby aktuálního stavu. Zda bude přehled norem skutečným pomocníkem, závisí na každém z nás.

7.4.2004
Dr. Jaromír Horký, JHM s.r.o.

Problematice požární bezpečnosti osob a majetku je v poslední době věnována zvýšená pozornost. V oblastech, které přímo souvisejí se zvýšením této bezpečnosti, vzniká a je trvale přijímána celá řada nových předpisů, norem a vyhlášek tempem, které nemělo ještě před několika lety obdoby.

9.3.2004
Ing. Karel Dvořáček, STÚ-E, a. s.

Při používání původní normy ČSN 33 20007-702 elektrická zařízení - část zařízení jednoúčelová ve zvláštních objektech jako jsou plavecké bazény a fontány - vznikly v členských zemích CENELEX potřeby revize této normy vesměs ve smyslu změkčení. V roce 2002 byl proto zpracován nový dokument.

29.1.2004
Alois Matěják

Uzavírací armatura na expanzním potrubí před tlakovou expanzní nádobou s membránou nebo vakem umožní kontrolu tlaku vzduchu v expanzní nádobě. Výrobci expanzních nádob by ji měli vyžadovat, aby byla zajištěna správná funkce nádoby. Musím bohužel konstatovat, že připomínky nebo dokonce zákazy této armatury přichází zejména ze strany revizních techniků tlakových nádob stabilních, kteří provádí výchozí revize expanzních nádob. Ti se odvolávají na svou 40-ti letou praxi, vyžadují zrušení této armatury a nebo alespoň osazení malinkatého pojistného ventilu s DN 1/4" a manometru za armaturu u expanzní nádoby. Tito revizní technici zaspali dobu.

30.12.2003
Ing. Zdeněk Přibyla

Česká technická norma Plynové kotelny z 23.7.1985 patří k těm normám, které jsou pro praxi velice potřebné. Bohužel úroveň jejich textů neodpovídá nejen současnému právnímu stavu, ale ani současnému poznání a stavu techniky. Oproti předchozímu znění byla upřesněna terminologie, doplněny odkazy na současně platné obecně závazné předpisy a normativní dokumenty. Texty ustanovení předchozí normy byly přepracovány s využitím zkušeností z projektování, zřizování a provozu plynových kotelen, poznatků techniky a systémů k zajištění bezpečného provozu plynových kotelen.

23.10.2003
Ing. Jakub Vrána, Ústav TZB, Fakulta stavební, VUT v Brně

ČSN EN 1717 řeší podrobně ochranu vnitřního vodovodu proti zpětnému nasátí vody. Tato problematika je řešena také v ČSN 73 6660 a ČSN 75 5490 vydaných dříve a některých dalších normách týkajících se výrobků pro zdravotně technické instalace. Při rozhodování, jakou ochrannou jednotku použít v konkrétních případech, se musí projektanti nebo dodavatelé zdravotně technických instalací řídit všemi uvedenými normami a používat jen výrobky (armatury apod.) odpovídající příslušným výrobkovým normám.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama