Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Porovnání souběžně existujících norem DIN 1988 - díl 4 a DIN EN 1717 a volba ochranných zařízení na ochranu pitné vody (I)

Nová německá technická norma DIN EN 1717, která je až na národní dodatek prakticky shodná s platnou českou normou ČSN EN 1717, je porovnávána se starší, ale i u nás známou a v minulosti běžně používanou normou DIN 1988.

DIN EN 1717: platí od května 2001
DIN 1988 - díl 4: platí od prosince 1988

DIN EN 1717 a DIN 1988 - díl 4

Balík norem EN 806 díl 1- 5
+ DIN EN 1717:
DIN 1988 (TRWI - Technická pravidla pro instalaci pitné vody) díl 1-8:
EN 806-1+A1: Všeobecné informace
EN 806-2: Projektování
EN 806-3. Stanovení vnitřních průměrů trubek

DIN EN 1717: Ochrana pitné vody před znečištěním ...
EN 806-4: Instalace
EN 806-5: Provoz a údržba

= již platí
DIN 1988-1: Všeobecné informace
DIN 1988-2: Projektování a provádění
DIN 1988-3: Stanovení průměrů trubek
DIN 1988-4: Ochrana pitné vody
DIN 1988-5: Snižování a zvyšování tlaku
DIN 1988-6: Hasicí a protipožární zařízení
DIN 1988-7: Zamezení poškození korozí
DIN 1999-8: Provoz zařízení


Členění DIN EN 1717

 • Národní předmluva
 • Národní dodatek NA (informativní)
  Kapitola 1.- 5., NA 5. Volba ochranných zařízení
 • EN 1717, předmluva a úvod
  1. Oblast použití
  2. Odkazy na normy
  3. Pojmy
  4. Znečištění pitné vody
   Základní poznámky
  5. Stanovení rizik pro odběrná místa a přístroje a volba ochranných opatření
  6. Ochranná zařízení pro odběrná místa v instalacích pitné vody pro domovní potřebu
  7. Ochranná zařízení pro odběrná místa v instalacích pitné vody neurčených pro domovní potřebu
  8. Zabezpečení v předávacím místě veřejného zásobování pitnou vodou
  9. Volný výtok přes kanalizační zařízení
 • Dodatek A (normativní) Seznam ochranných zařízení
 • Dodatek B (informativní) Tabulka pro stanovení kategorií kapalin
 • Dodatek C (informativní) Provedení analýzy
 • Odkazy na literaturu

Dodatek A, příklad: Volný výtok AA


Dodatek A, příklad: Rozdělovač systému BA

Ochranná matice ochranných zařízení, porovnání DIN 1988 - díl 4 s DIN EN 1717


(po kliknutí se obrázek zvětší)


Stanovení kategorií kapalin podle DIN EN 1717, dodatek B

Kategorie Definice Příklady může být již také vyšší kategorie
Kategorie 1 Voda pro lidskou potřebu, která se odebírá přímo z instalace pitné vody. pitná voda,
voda pod vysokým tlakem
přechodné zakalení vzduchovými bublinkami
 
Kategorie 2 Kapalina, která neohrožuje lidské zdraví.
Kapaliny, které jsou vhodné pro lidskou potřebu včetně vody z instalace pitné vody, která může vykazovat změnu chuti, pachu, barvy nebo teploty (zahřátí nebo ochlazení).
káva, čaj, železité bakterie,
stagnující pitná voda v rozvodu pitné vody (a),
chlazená pitná voda pára (ve styku s potravinami),
sterilní voda
demineralizovaná voda
vaření potravin
mytí ovoce a zeleniny
upravená pitná voda (b)
 
Kategorie 3 Kapalina, která kvůli přítomnosti jedné nebo více jedovatých látek představuje ohrožení lidského zdraví (1). voda na mytí nádobí a pro kuchyňské přístroje,
voda do topení bez přísad
voda do splachovačů
voda + povrchově aktivní látky (c)
změkčená voda (změkčovací zařízení) (c)
voda a antikorozní prostředky (c)
voda a prostředky proti zamrzání (c)
voda a algocidy (c)
voda a prací prostředky (c)
voda a dezinfekční prostředky (c)
voda a chladiva (c)
mytí ovoce a zeleniny (d) (potravinářské provozy)x
x
x
x
x
x
x
x

x
Kategorie 4 Kapalina, která kvůli přítomnosti jedné nebo více jedovatých nebo zvláště jedovatých látek nebo jedné nebo více radioaktivních substancí, substancí ovlivňujících dědičnost či způsobujících rakovinu představuje ohrožení lidského zdraví (1). (např. hydrazin, Lindan, insekticidy)  
Kategorie 5 Kapalina, která kvůli přítomnosti mikrobiálních nebo virových původců přenosných nemocí představuje ohrožení lidského zdraví (kontaminace, ohrožení života). žloutenkové viry, salmonely, bakterie Coli

voda do praček
voda do bazénů
voda pro napáječky zvířectva
voda do splachovačů WC
 
a některé látky mohou riziko zvyšovat (teplota, materiál)
b upravená pitná voda v budovách (vyjma přístroj)
c hranice mezi kategorií 3 a 4 je dle směrnice EU 93/92 z 23.04.1993 zásadně
   LD 50 = 200 mg/kg tělesné hmotnosti
d kategorie 5 pro vodu na předpírání a praní (předmytí a mytí), kategorie 3 pro oplachování


1. krok:
Projektant a stavebník určí, podle které normy se budou instalace projektovat a provádět.
Směšovat DIN EN 1717 a DIN 1988 - díl 4 není přípustné!
Další postup pro projektování: podle DIN EN 1717 dodatek C (informativní)


Projektování ochranných armatur, DIN 1988 - díl 4 a DIN EN 1717
2. krok: projektování s cílem: ochrana pitné vody, minimalizace rizik


Příklad montáže: rozdělovač v potrubí / rozdělovač systému BA


Ochranné armatury, DIN 1988 - díl 4 a DIN EN 1717
3. krok: volba vhodného ochranného zařízení


4. krok: dimenzování potrubní sítě a armatur

Názvy ochranných armatur podle DIN EN 1717
Ochranné armatury KEMPER:

 • zpětná uzavírka RV, fig. 158 /159
 • kombinovaná zpětná uzavírka KRV, fig. 145
 • ochranná kombinace, zavzdušňovač potrubí se zpětnou uzavírkou, fig. 575
 • rozdělovač systému Kemper "Protect" BA, fig. 360

Ochranné armatury typu "EA" podle DIN EN 1717


Ochranné armatury typu HD podle DIN EN 1717

Ochranné armatury, rozdělovače systému BA, použití dle DIN EN 1717