Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Technické normy
Archiv článků od 11.1.2006 do 8.9.2006

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

5.6.2006
Ing. Karel Plotěný, ASIO

Norma pro domovní čistírny (díl 3) je konečně po letech dohadování schválena. Po ukončení přechodného období tak bude k dispozici dokument, který by měl zásadně ovlivnit zejména postoj Autorizovaných osob při certifikaci čistíren. Norma mimo jiné obsahuje ustanovení, která jsme se pokusili vybrat pro vytvoření představy o tom, co je v ní možno hledat.

10.5.2006
Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR

Odkaz na českou technickou normu v právním předpisu nezpůsobuje vždy právní povinnost řídit se všemi ustanoveními české technické normy, na kterou je v právním předpisu odkazováno. Vždy je nutno v daném právním předpisu zkoumat, jaký význam má ustanovení, v němž je odkaz na českou technickou normu.

3.5.2006
Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR

České technické normy mohou být vypracovány všude tam, kde je potřebné stanovit pravidla správné a uznávané praxe oboru, oblasti nebo profese a kde tato pravidla nejsou dostatečně vymezena právními předpisy. Jaké je ale jejich postavení ve vztahu k právnímu řádu?

1.5.2006

Článek obsahuje dvě doporučení bezpečnostní rady výtahového průmyslu. První se týká náhrad osazování klece stávajících výtahů klecovými dveřmi a druhé je doporučení k aplikaci nařízení vlády č. 378/2001 Sb. u výtahů, které jsou používány jako pracovní prostředky.

26.4.2006
Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR

Co znamená pojem česká technická norma, harmonizovaná česká technická norma a jak jsou vytvářeny a vydávány normy v České republice? A jak je to s pořizováním kopií norem?

24.4.2006
Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR

V oboru výstavby plynárenských zařízení se používá pojem technická pravidla a technická doporučení, označovaná jako TPG a TDG. Jsou tyto dokumenty závazné pro výkon činností v plynárenství?

10.4.2006
Ing. Dagmar Kopačková

V článku najdete například: jaké uvažovat hodnoty potřeby vody pro bytový dům, jaký je stav přípravy další části nové normy pro vnitřní vodovody, kritéria pro volbu baterie, návrh nerezového potrubí. Je úkolem projektanta zpracovat provozní řád?

20.2.2006
Ing. Dagmar Kopačková

Výrobek určený pro pitnou i teplou vodu musí splňovat velmi přísná kritéria. Pokud zákazník požaduje například potrubí, nádrž, armaturu... pro teplou užitkovou vodu, může mu být nabídnuto i zboží mnohem levnější, které například z hlediska výluhů dopravě vody pro lidskou spotřebu neodpovídá.

30.1.2006
Ing. Zdeněk Žabička

ČNI vydalo změnu Z2 ČSN 73 6660 přesto, že se v současné době zpracovávají další části evropské normy EN 806 a po schválení všech částí normy se bude harmonizovat jak ČSN 73 6660, tak i ČSN 73 6655. Změna Z2 se týká zkoušení vodovodu, ale i dalších článků normy, které v praxi činí problémy.

11.1.2006
redakce z materiálů SPTZ

Podkladem pro článek je dokument Svazu podnikatelů v oblasti technických zařízení, který obsahuje popis stavu zavedení této evropské směrnice v ČR a seznamuje s obsahem a zaměřením těchto právních předpisů a s povinnostmi, které by mohly z těchto předpisů pro členské subjekty SPTZ vyplývat.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama