Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

www.studioaxis.cz
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
29.4.2024
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Centrum vzdělávání ve stavebnictví představuje semináře a školení, které organizuje od 14. 5. do 6. 6. 2024. Akreditované akce zahrnují témata požární odolnosti staveb a rizika instalací fotovoltaických elektráren. Školení se zaměřuje na nové právní úpravy stavebního zákona i na přestupky podle zákona o státní památkové péči.

24.4.2024
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

21. 5. 2024 Praha: Intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

18.4.2024
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

16. 5. 2024 Olomouc: Zákon č. 283/2021 Sb. - nový stavební zákon, nové pojmy, související právní předpisy a základní změny oproti dosavadnímu stavebnímu zákonu, stavební právo hmotné a další novinky.

13.3.2024
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

24. - 25. 4.: Vývoj stavu a jakosti podzemních vod. Aktuální trendy a postupy při budování a diagnostice jímacích objektů. Spolupráce hydrogeologa, projektanta a dodavatele průzkumných prací aj.

7.3.2024
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

11. 4. 2024 Praha: Zákon č. 283/2021 Sb. - nový stavební zákon, související právní předpisy a základní změny oproti dosavadnímu stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb. Stavební právo hmotné a další novinky.

22.2.2024
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury, STUDIO AXIS představuje nabídku školení, konferencí a seminářů, které pořádá od 5. 3. do 25. 4. 2024. K tématům patří tradičně příprava k autorizačních zkouškám ČKAIT. Akce jsou zaměřeny na nové právní úpravy stavebního zákona, posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), obnovu památek, změny vodního zákona, podzemní vody ve vodárenské praxi a další související změny.

14.2.2024
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

19.-20. 3. Praha: Přednášky předních odborníků, doprovodná výstava, atraktivní exkurze - střešní krytiny, doplňky střech, střešní krajina a fotovoltaika. Při platbě do 27. 2. sborník přednášek zdarma!

6.2.2024
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

5. 3. 2024 Praha: Intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

9.1.2024
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

30.1.: Vlhkost ve stavebních konstrukcích a její odstraňování. Hydroizolační úpravy. Příčiny závad a vznik trhlin. Geotechnika spodní stavby. Poruchy a rekonstrukce základů. Poruchy černé a bílé vany.

13.12.2023
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

9. 1. 2024 on-line: Intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

7.11.2023
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

21. 11. Praha: Příčiny požárů historických objektů. Požární zabezpečení. Řešení PB u historických objektů ve fázi projektu i při rekonstrukcích. Protipožární dřevěné dveře v historických objektech.

25.10.2023
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

14. 11. Praha: Vyhláška o dokumentaci staveb, nový stavební zákon, zákon o jednotném environmentálním stanovisku, nová kategorizace požární bezpečnosti, nové požadavky na výrobu z obnovitelných zdrojů

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
23.10.2023
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

K tématům patří tradičně příprava k autorizačních zkouškám ČKAIT a školení pro stavbyvedoucí. Akce jsou zaměřeny i na zákon o státní památkové péči, požární bezpečnost historických staveb nebo nový stavební zákon a jeho dopady ve vodním hospodářství.

20.10.2023
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

7. 11. 2023 Praha: Intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

4.10.2023
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

24. 10. 2023 Praha: Zákon č. 283/2021 Sb. - nový stavební zákon, související právní předpisy a základní změny oproti dosavadnímu stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb. Stavební právo hmotné a další novinky

13.9.2023
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

17.10. Praha: Zásady z konstrukčního, architektonického, požárního a fyzikálního hlediska pro balkóny, lodžie, římsy, markýzy, atiky, arkýře, ustupující podlaží. Příklady závad u vybraných konstrukcí.

9.8.2023
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

5. 9. 2023 Praha: Intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

20.6.2023
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

5. 9. 2023 Praha: Intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

17.5.2023
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

8. 6. 2023 Praha: Poslanecká sněmovna schválila věcnou novelu stavebního zákona! Výklad semináře je zaměřen jak na platnou právní úpravu, tak informace o obsahu nového stavebního zákona 283/2021 Sb.

11.5.2023
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

30.5. Olomouc: Dodávky vody a odvádění odpadních vod. Provozní a odběratelské vztahy. Tvorba cen za vodu. Pro vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací, vodoprávní úřady, samosprávy, projektanty

19.4.2023
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

23. 5. 2023 Praha: Intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

4.4.2023
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

10. 5. 23 Praha: Třídy energetické náročnosti. Ukazatelé energetické náročnosti. Požadavky na energetickou náročnost. Charakteristika nízkoenergetických staveb. Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost.

28.3.2023
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

16. 5. 2023 Praha: Poslanecká sněmovna schválila věcnou novelu stavebního zákona! Výklad semináře je zaměřen jak na platnou právní úpravu, tak informace o obsahu nového stavebního zákona 283/2021 Sb.

22.3.2023
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

12. 4. Praha: Nedostatky v projektování a použitém materiálu, chyby v návrhu systémů, nedostatky v montáži a v přejímce stavby. Seminář pořádáme ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO)

14.3.2023
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Uzávěrka přihlášek 17. 3. nebo při naplnění kapacity! Akreditovaná konference se koná 19.-20. 4. 2023 v Rychnově n. Kněžnou a hlavním tématem je obnova a budování nových jímacích objektů podzemní vody

8.3.2023
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

4. 4. 2023 Praha: Intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

15.2.2023
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

21. - 22. 3. Praha: přednášky, doprovodná výstava, exkurze - opravy a restaurování dřevěných, keramických, mozaikových, teracových aj. podlah, řešení vlhkosti. Při platbě do 28. 2. sborník zdarma!

1.2.2023
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

28. 2. Praha: Zásady vodního práva. Užívání a ochrana vod. Vodní díla a správa vodních toků. Vodoprávní řízení. Ochrana před povodněmi a suchem. Ceny a poplatky. Aktuální změny ve vodním hospodářství.

24.1.2023
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

7. 2. Praha: Významné změny zákona 100/2001 EIA - nový stavební zákon a změnový zákon, důležitá úprava územního a stavebního řízení. Vládní návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku (JES).

19.1.2023
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

2. 2. Praha: Druhy a příčiny poruch vozovek, posouzení stavu vozovek, diagnostické metody, návrh způsobu oprav, revize TP87. Určeno projektantům, správcům komunikací, stavebním firmám, dozorům, aj.

10.1.2023
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

31. 1. Praha: Činnost TDI (TDS) v celém procesu výstavby, smluvní vztahy, vedení stavebního deníku, kontrola a přejímka stavby, vady díla, projektová dokumentace, stavební zákon a občanský zákoník aj.

3.1.2023
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Pozvánka na semináře: 10.1. Příprava na autorizace ČKAIT, 31.1. Technický dozor stavebníka, 2.2. Poruchy vozovek, příčiny, opravy, 7.2. Posuzování záměrů na životní prostředí - EIA, 28.2. Vodní zákon.

13.12.2022
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

10. 1. 2023 Praha: Intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

30.11.2022
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

15. 12. Praha: Novely zákona o státní památkové péči a nový stavební zákon. Prováděcí předpisy. Zásahy na památkách, rezervacích, zónách a pásmech. Závazná stanoviska. Nové národní kulturní památky.

16.11.2022
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

6. 12. 2022 Olomouc: Vysvětlení principu navrhování vozovek. Důvody revize TP 170 a přehled nejdůležitějších změn. Provedení novým předpisem. Současné problémy při navrhování vozovek. Akreditace ČKAIT

9.11.2022
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

29.11. Olomouc: Zásady vodního práva. Užívání a ochrana vod. Vodní díla. Správa vodních toků. Vodoprávní řízení. Ochrana před povodněmi a suchem. Ceny. Poplatky. Aktuální změny ve vodním hospodářství.

25.10.2022
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

15.11.2022: Akreditovaný seminář bude zahrnovat jak platnou právní úpravu, tak informace o novém stavebním zákoně a souvisejících zákonech. Nový zákon má č. 283/2021 Sb., změnový zákon č. 284/2021 Sb.

20.10.2022
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

8.11. Praha: Kde jsou zdroje podzemní vody. Jak stanovit množství podzemní vody k odběru a ochranná pásma. Regenerace studní a jímacích území. Vrty pro tepelná čerpadla. Jak číst výstupy hydrogeologů.

12.10.2022
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

1. 11. 2022 Praha: Intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

6.10.2022
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

25. 10. Praha: Katastr nemovitostí: Novela katastrální vyhlášky. Druhy zápisů. Společná ustanovení pro zápisy práv. Vklad práv. Práva zapisovaná záznamem. Nové možnosti výmazu starých věcných břemen.

13.9.2022
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

4. 10. Praha: Dodávky vody a odvádění odpadních vod. Provozní a odběratelské vztahy. Tvorba cen za vodu. Pro vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací, vodoprávní úřady, samosprávy, projektanty.

6.9.2022
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

27. 9. Praha: Informace o procesních postupech podle nového stavebního zákona. Přehled řízení. Zjednodušené procesy. Vydání rozhodnutí a obsah. Procesy řízení. Řádné a mimořádné opravné prostředky aj.

23.8.2022
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Pozvánka na odborné semináře v Praze: 6. 9. Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT, 13. 9. Dřevěné a keramické podlahy a mazaniny - technologie a závady, 27. 9. Řízení na stavebním úřadě.

12.8.2022
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve širokou odbornou veřejnost na školení, která pořádá ve 2. polovině roku 2022. Témata budou: dřevěné a keramické podlahy a mazaniny, zákon o vodovodech a kanalizacích a akce k povolování, realizaci a užívání staveb.

7.6.2022
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

6. 9. 2022 Praha: Intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

1.6.2022
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

23. 6. Praha: Činnost TDI (TDS) v celém procesu výstavby, vedení stavebního deníku, kontrola a přejímka stavby, vady díla, projektová dokumentace a stavební výrobky, stavební zákon a občanský zákoník

24.5.2022
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

2. 6. Praha: Zásady vodního práva. Užívání a ochrana vod. Vodní díla a správa vodních toků. Vodoprávní řízení. Ochrana před povodněmi a suchem. Ceny a poplatky. Aktuální změny ve vodním hospodářství.

11.5.2022
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

24.5.: Nařízení č. 10/2016 Sb. stanovuje obecné a technické požadavky na stavby v Praze. Novinky a změny PSP účinné od 8. 11. 2018 v požadavcích na oslunění a dobíjecí a čerpací stanice pro automobily

3.5.2022
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

17. 5. 2022 Praha: Intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

12.4.2022
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

10. 5. Praha: Požární zasklení. Chyby u prosklených konstrukcí. Zkoušení a dodatečné zvyšování požární odolnosti prosklených konstrukcí. Požadavky na požární sklo, druhy, detaily. Chování skla v ohni.

23.3.2022
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

26. 4. Praha: Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, BIM, nové povinnosti pro elektromobily, technické požadavky na stavební výrobky, požární bezpečnost a uvádění stavebních výrobků na trh aj.

1.3.2022
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

29. 3. ON-LINE: Změny legislativy v ochraně ŽP - stavební zákon, EIA, ochrana přírody a krajiny, zemědělské a lesní půdy, vod a ovzduší, nakládání s odpady, integrované povolení, liniový zákon aj.

2.2.2022
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

STUDIO AXIS, spol. s r.o. – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve širokou odbornou veřejnost na ON-LINE i prezenční školení pořádaná v únoru a březnu 2022.

26.1.2022
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

22. 2. 2022: Akreditovaný seminář bude zahrnovat jak platnou právní úpravu, tak informace o novém stavebním zákoně a souvisejících změnách. Nový zákon má č. 283/2021 Sb., změnový zákon č. 284/2021 Sb.

14.12.2021
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

11. 1. 2022 Praha: Intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

1.12.2021
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

16. 12.: Novely zákona o státní památkové péči a stavebního zákona. Nové prováděcí předpisy. Zásahy na kulturních památkách, památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech. Závazná stanoviska.

23.11.2021
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

14. 12. 2021: Vysvětlení principu navrhování vozovek. Získání vstupních údajů pro návrh. Probíhající revize TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. Současné problémy při navrhování vozovek.

10.11.2021
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

23.11. Praha: Závady dřevostaveb z konstrukčního a požárního hlediska. Normové požadavky na dřevostavby. Dřevostavby z pohledu stavebního práva. Použití certifikovaných skladeb konstrukcí dřevostaveb.

3.11.2021
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

9. 11. Praha: Činnost TDI (TDS) v celém procesu výstavby, smluvní vztahy, vedení stavebního deníku, kontrola a přejímka stavby, vady díla, projektová dokumentace, stavební zákon a občanský zákoník aj.

14.10.2021
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

26. 10. 2021 Praha: Intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

5.10.2021
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

19. 10. Praha: Katastr nemovitostí: Druhy zápisů. Společná ustanovení pro zápisy práv. Vklad práv. Práva zapisovaná záznamem. Druhy poznámek a jiné zápisy. Nové možnosti výmazu starých věcných břemen.

30.9.2021
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

14. 10. ON-LINE: Přehled jednotlivých řízení. Zjednodušené procesy. Řízení dle správního řádu. Žádosti o vydání rozhodnutí a obsah. Procesy jednotlivých řízení. Řádné a mimořádné opravné prostředky aj.

21.9.2021
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

12. 10. 2021 Praha: Akreditovaný seminář bude zahrnovat jak platnou právní úpravu, tak informace o obsahu nového stavebního zákona a změnách souvisejících zákonů. Nový zákon vyšel pod č. 283/2021 Sb.

16.6.2021
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

24. 6. 2021 Praha: Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb po novele účinná od 1.1.2018, technické požadavky na stavební výrobky, na požární bezpečnost, na uvádění stavebních výrobků na trh aj.

16.5.2021
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

STUDIO AXIS, spol. s r.o. – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve širokou odbornou veřejnost na on-line školení ke stavebnímu zákonu a požární bezpečnosti staveb, která pořádá v červnu 2021.

20.4.2021
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

4. 5. 2021 ON-LINE: Intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

1.4.2021
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

20. 4. ON-LINE: Změny legislativy v ochraně ŽP - stavební zákon, EIA, ochrana přírody a krajiny, zemědělské a lesní půdy, vod a ovzduší, nakládání s odpady, integrované povolení, liniový zákon aj.

16.3.2021
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

13. 4. ON-LINE: Nařízení č. 10/2016 Sb. stanovuje obecné a technické požadavky na stavby v Praze. Změny PSP účinné od 8. 11. 2018 v požadavcích na oslunění a dobíjecí a čerpací stanice pro automobily.

17.9.2020
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

22. 9. Praha: Činnost TDI (TDS) v celém procesu výstavby, smluvní vztahy, vedení stavebního deníku, kontrola a přejímka stavby, vady díla, projektová dokumentace, stavební zákon a občanský zákoník aj.

10.9.2020
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

17. 9. Praha: Přehled jednotlivých řízení. Zjednodušené procesy. Řízení dle správního řádu. Žádosti o vydání rozhodnutí a obsah. Procesy u jednotlivých řízení. Řádné a mimořádné opravné prostředky aj.

3.9.2020
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

15.9. Praha: Druhy zápisů. Společná ustanovení pro zápisy práv. Vklad práv. Práva zapisovaná záznamem. Druhy poznámek a jiné zápisy. Novela OZ ruší předkupní právo u bytů se spoluvlastnickým podílem!

27.8.2020
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

8. 9. 2020 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

4.6.2020
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

23. 6. 2020 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT

21.5.2020
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Školení Praha 28. 5.: Novely zákona o státní památkové péči a stavebního zákona, nové prováděcí předpisy, zásahy na kulturních památkách, v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech, atd.

Seminář k Novele zákona o státní památkové péči, ilustrační obrázek, foto redakce
15.5.2020
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

STUDIO AXIS již v květnu a červnu 2020 pořádá semináře ke stavebnímu zákonu, novele zákona o státní památkové péči, požární bezpečnosti staveb a jednodenní intenzivní přípravu na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT.

7.5.2020
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

21.5. Praha: Novely stavebního zákona a dalších předpisů - zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, vodního zákona, zákona o zeměměřictví a digitalizace veřejné správy

5.3.2020
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

16. 4. Praha: Přehled jednotlivých řízení. Zjednodušené procesy. Řízení dle správního řádu. Žádosti o vydání rozhodnutí a obsah. Procesy u jednotlivých řízení. Řádné a mimořádné opravné prostředky aj.

20.2.2020
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

24. 3. 2020 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT

13.2.2020
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

1.-2. 4. Rychnov n/Kněžnou. Letos na téma "Standardy vodárenských jímacích objektů a ochrany jímané vody". Příklady řešení oprav a údržby jímacích objektů ve třech různých variantách technického stavu

6.2.2020
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

17.-18. 3. 2020 Praha: 20. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi po významných pražských památkách. Při platbě do 28. 2. získají účastníci odbornou publikaci k tématu konference ZDARMA!

30.1.2020
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

25.2. Praha: Záchranné archeologické výzkumy. Finanční a časová náročnost archeologického výzkumu. Jak redukovat negativní dopady výzkumu na investiční záměr. Pro investory, developery, stavební firmy

23.1.2020
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

11. 2. Praha: Navrhování geotechnických konstrukcí a průzkum, plošné a pilotové základy, kotvení konstrukcí, zajišťování jam, opěrné konstrukce, injektáže a zlepšování vlastností základových půd, atd.

12.1.2020
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

STUDIO AXIS, spol. s r.o. – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve širokou odbornou veřejnost na školení, která pořádá v lednu až březnu 2020. Můžete se těšit na rozmanitá témata seminářů jako je například „poruchy vozovek, jejich příčiny a způsoby oprav“ či „archeologický výzkum ve stavebnictví“ a mnoho dalšího.

9.1.2020
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

21. 1. Praha: Činnost TDI (TDS) v celém procesu výstavby, smluvní vztahy, vedení stavebního deníku, kontrola a přejímka stavby, vady díla, projektová dokumentace, stavební zákon a občanský zákoník aj.

12.12.2019
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

14. 1. 2020 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT

14.11.2019
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

28. 11. Praha: Přehled jednotlivých řízení. Zjednodušené procesy. Řízení dle správního řádu. Žádosti o vydání rozhodnutí a obsah. Procesy u jednotlivých řízení. Řádné a mimořádné opravné prostředky aj

24.10.2019
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Školení 19. 11. 2019 Praha: Vysvětlení principu navrhování vozovek. Získání vstupních údajů. Návrhová metoda podle TP 170 a její Dodatek (2010). Práce s katalogem vozovek a současné problémy.

17.10.2019
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

12. 11. Praha: Změny PSP účinné od 8. 11. 2018 v požadavcích na oslunění a dobíjecí a čerpací stanice pro automobily. Nařízení č. 10/2016 Sb. stanovuje využívání území a technické požadavky v Praze.

10.10.2019
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

5. 11. Praha: Zásady koncepční a projektové přípravy pro obnovu památek, stavebně historický průzkum, základní materiálové průzkumy a interpretace jejich výsledků, příprava podkladů pro dodavatele.

3.10.2019
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

31. 10. Praha: Školení k velké novele stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, včetně novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury účinné od 1. 9. 2018.

12.9.2019
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

8. 10. 2019 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT

5.9.2019
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Celodenní seminář 17. 9. v Praze se zaměří se na činnost TDI (TDS) v celém procesu výstavby, smluvní vztahy, vedení stavebního deníku, kontrolu a přejímku stavby, vady díla, nové právní předpisy aj.

23.5.2019
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

4. 6. Praha: Školení k velké novele stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, včetně novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury účinné od 1. 9. 2018.

16.5.2019
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Školení Praha 30. 5.: Novely zákona o státní památkové péči a stavebního zákona, nové prováděcí předpisy, zásahy na kulturních památkách, v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech, atd.

25.4.2019
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

28. 5. 2019 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT

17.4.2019
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

23. 5. Praha: Přehled jednotlivých řízení. Zjednodušené procesy. Řízení dle správního řádu. Žádosti o vydání rozhodnutí a obsah. Procesy u jednotlivých řízení. Řádné a mimořádné opravné prostředky aj.

11.4.2019
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

21. 5. Praha: Požární bezpečnost a právní předpisy. Požárně odolné střechy halových staveb. Bezpečné zateplování. Požární odolnost vertikálních konstrukcí. Požární odolnost systémových konstrukcí.

28.3.2019
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

25.4.2019 Praha: Druhy zápisů do katastru nemovitostí. Společná ustanovení pro zápisy práv. Vklad práv do KN včetně práva stavby. Práva zapisovaná záznamem. Druhy poznámek. Zápisy jiných údajů do KN.

21.3.2019
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

10.-12. 4. Rychnov n/Kněžnou: Ještě se lze přihlásit na 6. ročník konference jejíž součástí bude slavnostní večer k 25. výročí VAK Jablonné nad Orlicí a.s. a zajímavá exkurse do jímacího území Pekla!

7.3.2019
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

26. 3. 2019 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT

2.3.2019
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Zákon o státní památkové péči, Stavební zákon, Řízení na stavebním úřadě a Zápisy do katastru nemovitostí – 4 akce na téma legislativy, požadavků a stavebního řízení. Vedle toho připravujeme i seminář na téma podzemních vod a materiálů a jejich reakce na oheň.

21.2.2019
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

10.-12. 4. Rychnov n/Kněžnou: Území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu, ukázky nových technologií při regeneraci jímacích území, problematika oblastí zdrojů pro lidskou spotřebu a exkurze.

7.2.2019
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

19. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi pořádá STUDIO AXIS v Praze ve dnech 19.-20. 3. 2019. Při platbě do 22. 2. 2019 získají účastníci odbornou publikaci k tématu konference ZDARMA!

24.1.2019
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Celodenní seminář 5. 2. v Praze se zaměří se na činnost TDI (TDS) v celém procesu výstavby, smluvní vztahy, vedení stavebního deníku, kontrolu a přejímku stavby, vady díla, nové právní předpisy aj.

16.1.2019
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

24. 1. Praha: Školení k velké novele stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, včetně novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury účinné od 1. 9. 2018.

6.12.2018
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

15. 1. 2019 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT

31.10.2018
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Akreditovaný seminář Nedostatky v projektování, realizaci a kontrolách staveb z hlediska požární bezpečnosti se koná 28. 11. 2018 v Praze.

11.10.2018
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

8. 11. 2018 Praha: Školení k velké novele stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů, včetně novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.

4.10.2018
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

30. 10. se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

26.9.2018
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

16.10. Praha: Navrhování geotechnických konstrukcí a průzkum, plošné a pilotové základy, kotvení konstrukcí, zajišťování jam, opěrné konstrukce, injektáže a zlepšování vlastností základových půd, atd.

13.9.2018
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Celodenní seminář 25. 9. v Praze se zaměří se na činnost TDI (TDS) v celém procesu výstavby, smluvní vztahy, vedení stavebního deníku, kontrolu a přejímku stavby, vady díla, nové právní předpisy aj.

5.9.2018
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

13. 9. 2018 Praha: Školení k velké novele stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů, včetně novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.

7.6.2018
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

28. 8. 2018 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

24.5.2018
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

5. 6. 2018 Praha: Akreditované školení k velké novele stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů. Novela nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2018 na základě zákona č. 225/2017 Sb.

17.5.2018
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

31. 5. Praha: Ochrana konstrukcí obezděním a obetonováním, protipožární omítky a nátěry, nástřikové systémy a obklady z deskových materiálů, zateplování, protipožární obklady z minerálních vláken atd.

10.5.2018
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

29. 5. 2018 Praha: Nařízení č. 10/2016 Sb. HMP stanovuje obecné požadavky na umisťování staveb a technické požadavky na stavby v Praze. Přednášejí spoluautoři Pražských stavebních předpisů.

26.4.2018
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Školení Praha 24. 5.: Novely zákona o státní památkové péči a stavebního zákona, nové prováděcí předpisy, zásahy na kulturních památkách, v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech, atd.

19.4.2018
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

22. 5. 2018 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT

12.4.2018
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Celodenní seminář 16. 5. v Praze se zaměří se na činnost TDI (TDS) v celém procesu výstavby, smluvní vztahy, vedení stavebního deníku, kontrolu a přejímku stavby, vady díla, nové právní předpisy aj.

5.4.2018
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Mezi tématy zaujme např. stavební zákon po velké novele, školení pro stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, pražské stavební předpisy, posuzování vlivů záměrů na životní prostředí – EIA, zákon o státní památkové péči, ochrana stavebních konstrukcí před požárem.

28.3.2018
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

24.4. Praha: Zásadní změny v oblasti EIA - dva nové typy řízení (územní řízení s posouzením vlivů na ŽP a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na ŽP) a tzv. transpoziční novela zákona.

15.3.2018
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

12. 4. 2018 Praha: Akreditované školení k velké novele stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů. Novela nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2018 na základě zákona č. 225/2017 Sb.

8.3.2018
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

27. 3. 2018 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT

15.2.2018
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

4. - 5. 4. Rychnov n. Kněžnou: Hydrogeologický průzkum. Povolení k nakládání s vodou. Územní řízení, stavební povolení a kolaudace jímacích objektů. Úpravy, provozování a vybavení jímacích objektů aj.

1.2.2018
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

27.2. Praha: Druhy poruch vozovek, příčiny poruch, posouzení stavu vozovek, diagnostické metody, návrh způsobu oprav. Určeno projektantům, správcům pozemních komunikací, stavebním firmám, dozorům, aj.

25.1.2018
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

22. 2. 2018 Praha: Nařízení č. 10/2016 Sb. HMP stanovuje obecné požadavky na umisťování staveb a technické požadavky na stavby v Praze. Přednášejí spoluautoři Pražských stavebních předpisů.

11.1.2018
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Centrum vzdělávání ve stavebnictví pořádá akreditované akce na témata jako např. stavební zákon po velké novele, pražské stavební předpisy, EIA, požadavky na projektovou dokumentaci, obnova památek, poruchy vozovek, podzemní vody, školení pro stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka aj.

7.12.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

18. 1. 2018 Praha: Akreditované školení k velké novele stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů. Novela nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018 na základě zákona č. 225/2017 Sb.

30.11.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

9. 1. 2018 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

26.10.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

21. 11. Praha: Nestmelené podkladní vrstvy, vrstvy stmelené hydraulickými pojivy a ostatní technologie výstavby vozovek. Určeno projektantům, správcům komunikací, stavebním firmám, dozorům, aj.

19.10.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

2. 11. 2017 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT

12.10.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

26.10. Praha: Nařízení č. 10/2016 Sb. HMP stanovuje obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v Praze účinné od 1.8.2016. Přednášejí spoluautoři Pražských stavebních předpisů

5.10.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

17. 10. Praha: Požárně bezpečnostní zařízení a požární řešení v historických objektech, požadavky na požární řešení konstrukcí, požární prevenci, hašení historických objektů atd. Ve spolupráci s PKPO.

21.9.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Celodenní seminář 12. 10. v Praze se zaměří se na činnost TDI (TDS) v celém procesu výstavby, smluvní vztahy, vedení stavebního deníku, kontrolu a přejímku stavby, vady díla, nové právní předpisy aj.

14.9.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

31.10. Praha: Akreditované školení k velké novele stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a dalších souvisejících právních předpisů. Novela nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018 na základě zákona č. 225/2017 Sb.

7.9.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

3.10., Praha: Nový zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a prováděcí předpisy 168/2016 Sb., 169/2016 Sb. a 170/2016 Sb. Zkušenosti se ZVZ v praxi a jeho aplikace ve stavebnictví v roce 2017.

30.8.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Školení 21.9. v Praze určené projektantům, stavebníkům, investorům, dodavatelům a všem, kteří v průběhu přípravy a realizace stavby přicházejí do kontaktu s projektovou dokumentací i dodávkami výrobků

17.8.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

7. 9. 2017 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

19.7.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

17. 10. Praha: Požárně bezpečnostní zařízení a požární řešení v historických objektech, požadavky na požární řešení konstrukcí, požární prevenci, hašení historických objektů atd. Ve spolupráci s PKPO.

12.7.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

5. 10. Praha: akreditované školení k nedávno přijaté velké novele stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v řízeních o umístění, povolení a užívání staveb s přihlédnutím k dalším novým právním předpisům.

22.6.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve na akreditované vzdělávací akce v období od září do listopadu 2017 určené pro projektanty, stavitele, investory, autorizované osoby a další zájemce

18.5.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

1. 6. 2017 Praha: Novely katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. a prováděcích předpisů, nová vyhláška č. 87/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí od 1. 4. 2017, atd.

11.5.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

30. 5. Praha: Nařízení č. 10/2016 Sb. HMP stanovuje obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v Praze účinné od 1.8.2016. Přednášejí spoluautoři Pražských stavebních předpisů

3.5.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

25.5.2017 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

26.4.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

17.5. Praha: Činnost TDI (TDS) v celém procesu výstavby, dozor podle SZ, vedení stavebního deníku, odpovědnost TDI a projektanta, kontrola a přejímka stavby, používání výrobků, vady díla dle OZ, aj.

20.4.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

11.5. Praha: Seminář zaměřený na novinky související s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích od 1.7.2017. Přednášejí experti Ministerstva kultury

13.4.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

10.5. Praha - školení pro autorizaci ČKAIT na požární bezpečnost staveb: konstrukce z požárního hlediska, teorie požárů, chování materiálů při požáru, požárně bezpečnostní zařízení, únikové cesty atd.

29.3.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

20. 4., Praha: Stavební zákon, prováděcí vyhlášky, nové právní předpisy a informace o připravované novele ve vazbě na stavební a územní řízení, umisťování, ohlašování a povolování staveb, atd.

9.3.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

23.3.2017 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

1.3.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

29.-30. 3. 2017, Jablonné n. Orlicí: Ochrana podzemních vod, vypouštění přečištěných odpadních vod, jímací objekty, přístroje pro hydrogeologický průzkum a vodárenství. Uzávěrka přihlášek 10. 3. 2017.

15.2.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Školení 23.2. v Praze určené projektantům, stavebníkům, investorům, dodavatelům a všem, kteří v průběhu přípravy a realizace stavby přicházejí do kontaktu s projektovou dokumentací i dodávkami výrobků

7.2.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

14.-15. 3. Praha: Přednášky s výstavou a exkurzemi zaměřené na ochranu a opravy střech u památek. Ve spolupráci s NPÚ, ČNK ICOMOS a FA ČVUT. Při platbě do 17. 2. publikace k tématu konference ZDARMA!

2.2.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

16. 2. Praha: Závady způsobené vlhkostí a chybným odvodněním, závady v oplechování, zábradlí, zakončení dlažby, nášlapných vrstvách atd. Přednáší soudní znalec v oboru stavebnictví.

26.1.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

14. 2. Praha: Poruchy vozovek a jejich příčiny, posuzování stavu vozovek, diagnostické metody, návrh způsobu oprav. Určeno projektantům, správcům pozemních komunikací, stavebním firmám, dozorům, aj.

19.1.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

9. 2. Praha: Nařízení č. 10/2016 Sb. HMP, stanovuje obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v Praze účinné od 1.8.2016. Přednášejí spoluautoři Pražských stavebních předpisů

12.1.2017
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

7.2., Praha: Nový zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a prováděcí předpisy 168/2016 Sb., 169/2016 Sb. a 170/2016 Sb. Zkušenosti se ZVZ v praxi a jeho aplikace ve stavebnictví v roce 2017.

8.12.2016
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

12.1.2017 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

24.11.2016
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

6.12. Praha: Nařízení č. 10/2016 Sb. HMP, stanovuje obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v Praze účinné od 1.8.2016. Přednášejí spoluautoři Pražských stavebních předpisů

16.11.2016
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Školení Praha 1. 12.: Novely zákona o státní památkové péči a stavebního zákona, nové prováděcí předpisy, zásahy na kulturních památkách, v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech, atd.

3.11.2016
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Seminář 23. 11. Praha: Obvodové pláště, okna a dveře, prosklené konstrukce, podlahové krytiny, plasty aj. z hlediska požární bezpečnosti. Ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO).

27.10.2016
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Celodenní seminář 10. 11. v Praze se zaměří se na činnost TDI (TDS) v celém procesu výstavby, smluvní vztahy, vedení stavebního deníku, kontrolu a přejímku stavby, vady díla, nové právní předpisy aj.

13.10.2016
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Školení 1. 11. Praha: Zásady projektové přípravy pro obnovu památek, základní materiálové průzkumy, stavebně historický průzkum, příprava podkladů pro dodavatele, stavebně technická stránka obnovy aj.

6.10.2016
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

25.10.2016 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

22.9.2016
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Celodenní seminář 18. 10. v Praze se zaměří se na činnost TDI (TDS) v celém procesu výstavby, smluvní vztahy, vedení stavebního deníku, kontrolu a přejímku stavby, vady díla, nové právní předpisy aj.

15.9.2016
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Praha, 13. 10.: Stavební zákon, prováděcí vyhlášky a nové právní předpisy ve vazbě na stavební a územní řízení, umisťování, ohlašování a povolování staveb, právo užívání stavby, odpovědnost osob, atd.

25.8.2016
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

13.9.2016, Praha: Nový zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek účinný od 1.10.2016 a prováděcí předpisy. Informace o všech novinkách v novém zákoně od člena expertní skupiny MMR.

23.6.2016
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve na akreditované vzdělávací akce v období od září do prosince 2016 určené pro projektanty, stavitele, investory, autorizované osoby a další zájemce.

16.6.2016
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

4.10. Praha: Nařízení č. 10/2016 Sb. HMP, stanovuje obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v Praze účinné od 1.8.2016. Přednášejí spoluautoři Pražských stavebních předpisů

9.6.2016
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

13.9.2016, Praha: Nový zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek účinný od 1.10.2016 a prováděcí předpisy. Informace o všech novinkách v novém zákoně od člena expertní skupiny MMR.

19.5.2016
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Praha 9. 6.: Chyby při projektování a realizaci dřevostaveb, srovnání difuzně uzavřených a otevřených konstrukcí, závady v montáži dřevostaveb, dřevostavby z akustického a požárního hlediska, atd.

5.5.2016
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

26.5.2016 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

31.3.2016
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Praha, 21. 4.: Stavební zákon, prováděcí vyhlášky a nové právní předpisy ve vazbě na stavební a územní řízení, umisťování, ohlašování a povolování staveb, právo užívání stavby, odpovědnost osob, atd.

9.3.2016
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

13.-14.4. Jablonné n.Orlicí. Tématické okruhy: Bilancování zásob podzemní vody, Údržba a obnova jímacích území, Zkušenosti z praxe, exkurze po místním hydrogeologickém rajónu. Uzávěrka přihlášek 18.3.

2.3.2016
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

15. - 16. 3. 2016 Praha: Historické dlažby a obklady v interiérech - přednášky našich předních odborníků, výstava specializovaných firem a exkurze do zajímavých interiérů památkových objektů.

18.2.2016
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

31.3.2016 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

28.1.2016
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Seminář 11.2. v Praze k velké novele zákona č. 13/1997 (zákon 268/2015 s účinností od 31.12.2015) - nové kategorie a třídy dálnic a silnic, ochrana účelových komunikací, pravomoci obecních úřadů, atd.

21.1.2016
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Celodenní seminář 4.2.2016 v Praze se zaměří se na činnost TDI (TDS) v celém procesu výstavby, smluvní vztahy, vedení stavebního deníku, kontrolu a přejímku stavby, vady díla, nové právní předpisy aj.

13.1.2016
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Školení 21.1. v Praze určené projektantům, stavebníkům, investorům, dodavatelům a všem, kteří v průběhu přípravy a realizace stavby přicházejí do kontaktu s projektovou dokumentací i dodávkami výrobků

7.1.2016
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

19.1. se koná v Praze seminář k velké novele DPH. Obsahem bude zdanění nemovitých věcí, režim přenesení daňové povinnosti, kontrolní hlášení, nový způsob uplatnění DPH, uvedení do tiskopisu, aj.

14.12.2015
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

STUDIO AXIS, spol. s r.o. - Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve na akreditované vzdělávací akce ledna do června 2016 určené pro projektanty, stavitele, investory, autorizované osoby a další zájemce

3.12.2015
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

12.1.2016 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

26.11.2015
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Praha 8.12.: Aktuální právní úpravy zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, zadávání veřejných zakázek v otevřeném či zjednodušeném podlimitním řízení, rozhodovací praxe ÚHOS a správních soudů, atd.

19.11.2015
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Praha, 3.12.: Stavební zákon, prováděcí vyhlášky a nové právní předpisy ve vazbě na stavební a územní řízení, umisťování, ohlašování a povolování staveb, právo užívání stavby, odpovědnost osob, atd.

5.11.2015
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Školení 25.11.: Požadavky na požární bezpečnost, závady v řešení některých částí bytových domů - vstupy do bytových domů, únikové cesty, balkony, požární uzávěry a hydranty, kontaktní zateplení, atd.

29.10.2015
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Školení 19.11.: geologický průzkum neodpovídající skutečnosti, vlastnosti zeminy a řešení základových konstrukcí, řešení hydroizolačních systémů a drenáží, odvodnění komunikací, vliv vegetace atd.

22.10.2015
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Školení Praha 10.11.: Novely zákona o státní památkové péči a stavebního zákona, nové prováděcí předpisy, zásahy na kulturních památkách, v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech, atd.

15.10.2015
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

5.11.2015 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

8.10.2015
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Přednáška soudního znalce 3. 11. v Praze zaměřená na příčiny závad u staveb, vady zjevné a skryté, vady funkční a estetické, vliv dopravního hluku a vibrací, závady z hlediska zdraví, bezpečnosti atd.

24.9.2015
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Školení 20.10. Praha: Zásady projektové přípravy pro obnovu památek, základní materiálové průzkumy, stavebně historický průzkum, příprava podkladů pro dodavatele, stavebně technická stránka obnovy aj.

17.9.2015
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Celodenní seminář 13.10. v Praze se zaměří se na činnost TDI (TDS) v celém procesu výstavby, smluvní vztahy, vedení stavebního deníku, kontrolu a přejímku stavby, vady díla, nové právní předpisy atd.

26.8.2015
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

10.9.2015 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

16.6.2015
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví Praha zve na akreditované vzdělávací akce od září do prosince 2015 určené pro projektanty, stavitele, investory, autorizované osoby a další zájemce.

27.5.2015
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

10.9.2015 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

20.5.2015
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

11.6. Praha: Povinnosti investora, výběr zpracovatele, finanční a časová náročnost výzkumu, koordinace výzkumu a stavby, snížení negativních dopadů výzkumu na investiční záměr, marketingové využití.

12.5.2015
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

4. 6. 2015 Praha: Novinky v technické normalizaci, normy EN 81-20 a 81-50 – CEN/TR 81-12, osvědčení „Autorizovaná servisní firma“, povinnosti majitelů výtahů, užívání výtahů osobami s omezením pohybu.

5.5.2015
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

28.5. Praha: Školení zaměřené na kontrolní prohlídky staveb dle stavebního zákona, vady staveb a jejich příčiny, chyby při projektování, realizaci, údržbě a užívání staveb, změny v průběhu stavby atd.

30.4.2015
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Dne 21.5.2015 v Praze se koná intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT.

8.4.2015
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

29.4. Praha: Seminář s prezentací firmy LINDNER zaměřený na zdvojené a dutinové podlahy a kovové podhledy. Součástí budou ukázky vzorků prezentovaných konstrukcí a odborné materiály. VSTUP ZDARMA.

24.3.2015
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Školení 21.4. Praha: Zásady projektové přípravy pro obnovu památek, základní materiálové průzkumy, stavebně historický průzkum, příprava podkladů pro dodavatele, stavebně technická stránka obnovy aj.

17.3.2015
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Praha, 16.4.: Stavební zákon a prováděcí vyhlášky ve vazbě na nový občanský zákoník, stavební a územní řízení, umisťování, ohlašování a povolování staveb, právo užívání stavby, odpovědnost osob, atd.

24.2.2015
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

26.3.2015 v Praze se koná intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou rozsáhlé podklady ke zkoušce. Školení vedou specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

17.2.2015
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Akce se koná 1.-2. 4. (Dolní Morava) a zaměří se na dva okruhy „Nedostatek podzemní vody způsobený vlivem klimatického sucha“ a „Střet zájmů Vrty pro tepelná čerpadla versus ochrana podzemní vody“.

3.2.2015
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

15. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi se koná 17.-18.3. v Praze ve spolupráci s NPÚ, ČNK ICOMOS a FA ČVUT. Při platbě do 20.2. obdrží účastníci publikaci k tématu konference ZDARMA!

27.1.2015
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

12.2. Praha: Požadavky na provedení požárních a kouřotěsných uzávěrů otvorů. Řešení požárního prosklení a vady při osazování požárních skel. Řešení požárních uzávěrů u novostaveb i rekonstrukcí, atd.

13.1.2015
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Celodenní seminář 5.2. v Praze se zaměří se na činnost TDI (TDS) v celém procesu výstavby po změnách právních předpisů od 1.1.2014, dále na smluvní vztahy, kontrolní činnosti, přejímku stavby atd.

2.12.2014
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví Praha zve na akreditované vzdělávací akce od ledna do června 2015 určené pro projektanty, stavitele, investory, autorizované osoby a další zájemce.

26.11.2014
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

15.1.2015 v Praze se koná intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou rozsáhlé podklady ke zkoušce. Školení vedou specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

19.11.2014
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Školení Praha 27.11.: Novely zákona o státní památkové péči a stavebního zákona, nové prováděcí předpisy, zásahy na kulturních památkách, v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech, atd.

21.10.2014
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Školení 6.11. v Praze: zásady projektové přípravy pro obnovu památek, základní materiálové průzkumy, stavebně historický průzkum, příprava podkladů pro dodavatele, stavebně technická stránka obnovy.

14.10.2014
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

4.11.2014 v Praze se koná intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou rozsáhlé podklady ke zkoušce. Školení vedou specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

23.9.2014
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Školení 10.10. v Praze - příčiny a důsledky závad u staveb, vady zjevné a skryté, vady funkční a estetické, vliv dopravního hluku a vibrací na objekty, závady z hlediska bezpečnosti atd.

9.9.2014
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Školení 23.9. v Praze 7 k nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy "Pražské stavební předpisy", které nabudou účinnosti 1. 10. 2014 a nahradí doposud platnou vyhlášku o obecných technických požadavcích.

2.9.2014
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Celodenní seminář 2.10. v Praze se zaměří se na činnost TDI (TDS) v celém procesu výstavby po změnách právních předpisů od 1.1.2014, dále na smluvní vztahy, kontrolní činnosti, přejímku stavby atd.

26.8.2014
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

30.9. Praha: Nové povinnosti vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací po účinnosti nového zákona o VaK a nového občanského zákoníku, nová prováděcí vyhláška, smluvní vztahy, měření dodávek, aj.

19.8.2014
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

25.9. Praha: Změny ve stavebnictví v důsledku přijetí zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník. Určeno pro projektanty, stavitele, investory a vlastníky, stavební úřady, autorizované osoby a další zájemce.

12.8.2014
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

18.9. Praha - školení k novému katastrálnímu zákonu včetně nových prováděcích vyhlášek, nový obsah pojmů, definice nemovitosti, zásada materiální publicity, náležitosti návrhu na vklad atd.

17.6.2014
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

STUDIO AXIS zve od září na semináře zaměřené např. na nové právní předpisy a další aktuální témata pro projektanty, stavitele, investory a vlastníky, stavební úřady, autorizované osoby a další zájemce

10.6.2014
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Již dnes se můžete hlásit na intenzivní přípravu na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech, která se koná 4.9. v Praze. Součástí jsou rozsáhlé podklady ke zkoušce. Školení vedou specialisté ČKAIT.

3.6.2014
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Seminář 12.6. v Praze zaměřený na zpevňování historických konstrukcí uhlíkatými vlákny, zpevňování kleneb, rekonstrukce komínů, repase dřevěných prvků, odstraňování vlhkosti, povrchové úpravy, atd.

27.5.2014
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Seminář 10. 6. v Praze k aktuálnímu znění zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dalších zákonů a vyhlášek včetně informace o připravované velké novele zákona o pozemních komunikacích.

20.5.2014
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

5.6. se koná v Praze seminář, jehož obsahem budou nové směrnice a normy pro výtahy, novinky v požární bezpečnosti výtahů, užívání výtahů zrakově znevýhodněnými osobami, prezentace technických novinek.

13.5.2014
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Seminář 3.6. v Praze pro všechny zájemce o jadernou fúzi a její využití v energetice. Principy jaderné fúze. Informace o experimentálním termojaderném reaktoru ITER a demonstrační elektrárně DEMO.

5.5.2014
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Seminář 29.5. v Praze bude zaměřen na činnosti technického dozoru investora - stavebníka (TDI, TDS) při osazování oken a dalších výplní stavebních otvorů, při provádění podlah a zateplování budov.

23.4.2014
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

27.5.2014 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou rozsáhlé podklady ke zkoušce. Školení vedou specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

15.4.2014
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Ve spolupráci s PKPO se koná 22.5. v Praze seminář zaměřený na kritické části staveb z hlediska požární bezpečnosti - střechy a fasády budov, plynová a s nimi související zařízení, komínová tělesa.

13.3.2014
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Dne 1.4.2014 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech vedená přímo lektory ČKAIT. Zdarma obdržíte publikaci pro přípravu k testu a rozsáhlé učební texty.

12.2.2014
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

14. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi se koná 18. - 19.3. v Praze ve spolupráci s NPÚ, ČNK ICOMOS a FA ČVUT. Při platbě do 21. 2. obdrží účastníci publikaci k tématu konference ZDARMA!

22.1.2014
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Celodenní seminář 11.2. v Praze se zaměří se na činnost TDI (TDS) v celém procesu výstavby po změnách právních předpisů od 1.1.2014, dále na smluvní vztahy, kontrolní činnosti, přejímku stavby atd.

5.12.2013
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

16. 1. 2014 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech vedená přímo lektory ČKAIT. Zdarma obdržíte publikaci pro přípravu k testu a rozsáhlé učební texty.

27.11.2013
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

5. 12. se koná v Praze 9 školení k velké novele stavebního zákona 2013 včetně nových prováděcích vyhlášek. Výklad bude zaměřen hlavně na stavební a územní řízení, ohlašování a povolování staveb, atd.

20.11.2013
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Seminář 28.11. v Praze: Informace o chystané velké novele zákona č. 13/1997 Sb. a souvisejících předpisů. Dále bude obsahem např. výkon státní správy, výstavba a zákon o urychlení výstavby, bezpečnost, audity, inspekce, atd.

14.11.2013
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Seminář 27.11. v Praze: Požární odolnost nosných konstrukcí střech a střešních plášťů. Posuzování střešních plášťů u plochých a šikmých střech. Střechy a fotovoltaika. Ochrana dřeva pomocí protipožárních nátěrů.

5.11.2013
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Seminář 14. 11. v Praze: Deformace skla a jejich příčiny. Chyby při používání a návrhu zasklení. Návrh izolačních skel dle EU norem. Tepelně-technické a akustické vlastnosti skla. Požární bezpečnost skleněných konstrukcí atd.

25.10.2013
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Seminář 7.11. v Praze bude zaměřený především na údržbu a opravy střech, podlah, výplní otvorů a omítek. Určen je projektantům, stavitelům, památkářům, majitelům a správcům historických budov, atd.

8.10.2013
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

24.10.2013 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech vedená přímo lektory ČKAIT. Zdarma obdržíte publikaci pro přípravu k testu a rozsáhlé učební texty.

3.10.2013
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

17.10. se koná v Praze seminář zaměřený na technický dozor investora (stavebníka) při zateplování fasád, zateplování šikmých a plochých střech a výměně otvorových výplní v průběhu příprav i realizace.

18.9.2013
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Obsah školení 1.10. v Praze: pohledový beton a architektonické možnosti, technologie pohledového betonu, vodonepropustnost a odolnost vůči trhlinám, sanace pohledového betonu, ochrana před graffiti aj

3.9.2013
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Celodenní semináře 17. 9. v Praze a 19. 9. 2013 v Ostravě se budou věnovat činnosti Technického dozoru stavebníka od projektu k předání stavby a to včetně smluv a dokumentování kontrolních činností.

21.8.2013
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

29.8.2013 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech vedená přímo lektory ČKAIT. Zdarma obdržíte publikaci pro přípravu k testu a rozsáhlé učební texty.

27.6.2013
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve na školení v Praze a Ostravě pořádaná od srpna do prosince 2013. Akreditováno jako celoživotní vzdělávání pro ČKAIT, ČKA a úředníky veřejné správy.

11.6.2013
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

18.6. se koná v Praze seminář "Posuzování a ověřování vlastností a stálosti stavebních výrobků", jehož tématem budou požadavky na stavební výrobky od 1.7.2013 dle nového nařízení EU 305/2011 (CPR-CPD)

5.6.2013
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

13. 6. v Praze 9 se koná školení k velké novele stavebního zákona včetně nových prováděcích vyhlášek. Výklad bude zaměřen hlavně na stavební a územní řízení, ohlašování a povolování staveb, atd.

27.5.2013
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

6.6.2013 Praha: Obsahem školení budou bezpečnostní předpisy v oblasti výtahů, instalace výtahů u památkových objektů, nové trendy při modernizaci výtahů a způsoby opláštění výtahových šachet.

8.5.2013
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

23.5.2013 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech vedená přímo lektory ČKAIT. Zdarma obdržíte publikaci pro přípravu k testu a rozsáhlé učební texty.

6.5.2013
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Akce 21.5. v Praze se zaměří na: Působení mikroklimatu na historické stavby a na předměty v prostorách historických staveb. Požadavky na mikroklima v historických budovách. Metody snižování vlhkosti.

25.4.2013
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Obsah semináře 15.5. v Ostravě "Kontrolní prohlídky stavby": povinnosti účastníků výstavby, podklady pro provádění prohlídek, pravomoci stavebního úřadu, chyby při projektování, realizaci, užívání atd.

5.4.2013
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

16.4.2013 v Praze 9: Nové materiály založené na poznatcích z oblasti nanotechnologií. Mezi tyto materiály patří i nejvyspělejší generace nátěrových hmot se silným a dlouhodobým samočisticím efektem.

27.3.2013
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

V Praze dne 11.4.: Materiály pro povrchové úpravy, těsnění prostupu instalací, výplně otvorů s požární odolností, odvody kouře a tepla výplňovými otvory, požární uzávěry, systémy ochrany potrubí atd.

13.3.2013
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

27.3.2013 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech vedená přímo lektory ČKAIT. Zdarma obdržíte publikaci pro přípravu k testu a rozsáhlé učební texty.

6.3.2013
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

21.3. v Praze se koná seminář k novele stavebního zákona č. 350/2012 Sb., která platí od 1.1.2013. Výklad bude zaměřen hlavně na stavební a územní řízení, ohlašování a povolování staveb, atd.

4.2.2013
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

26.2. 2013 v Praze se koná školení pro ty, kteří potřebují rozšířit své znalosti v AutoCADu: Výběr. Hladiny. Text. Kóty. Šrafování. Bloky a bloky s atributem. Výkresový prostor...

29.1.2013
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Seminář 19.2. v Praze: Nové podmínky zápisu do katastru nemovitostí po novele zákona. Zásada materiální publicity. Práva zapisovaná do katastru nemovitostí. Srovnání nové a stávající právní úpravy.

25.1.2013
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Semináře 12. 2. v Praze a 14. 2. 2013 v Ostravě se budou věnovat činnosti Technického dozoru stavebníka od projektu až k přejímce a kolaudaci a to včetně dokumentování kontrolních činností.

8.1.2013
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Dne 31.1. v Praze a 7.2. v Ostravě se konají semináře k novele stavebního zákona, která platí od 1.1.2013. Výklad bude zaměřen hlavně na stavební a územní řízení, ohlašování a povolování staveb, atd.

10.12.2012
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Nejčastější příčiny vzniku trhlin, vlhkosti, destrukce a dalších závad u historického zdiva, vliv vegetace na zdivo, vliv umístění a stavu komínů. Postupy při sanaci zdiva na semináři 15.1.2013 v Praze.

21.11.2012
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

17.1.2013 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech vedená přímo lektory ČKAIT. Zdarma obdržíte publikaci pro přípravu k testu a rozsáhlé učební texty.

13.11.2012
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Školení 21.11. v Praze se zaměří na poruchy kleneb, trhliny v nosném zdivu a jejich sanace, vliv hydrogeologických podmínek na sedání budov a vznik trhlin, závady způsobené vlhkostí a jejich sanace.

3.10.2012
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

23.10. se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Zdarma publikace pro přípravu k písemnému testu a rozsáhlé učební texty. Lektory jsou přímo specialisté ČKAIT.

21.8.2012
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Semináře 11. 9. 2012 v Praze a 13. 9. 2012 v Ostravě budou na téma činnost TDI v celém procesu výstavby od projektu až k přejímce a kolaudaci a to včetně dokumentování kontrolních činností.

14.8.2012
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Praha, 30.8. - intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Zdarma publikace pro přípravu k písemnému testu a další učební texty. Lektory jsou přímo specialisté ČKAIT.

28.6.2012
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

STUDIO AXIS zve na podzimní odborné semináře pořádané v Praze a Ostravě a zařazené do celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. První akci je Příprava na autorizační zkoušky ČKAIT dne 30.8. v Praze.

5.6.2012
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Seminář 19.6. Praha: Co je a co není autorské dílo. Dílo na objednávku a soutěžní dílo. Licence k dílům architektonickým. Ochrana práva autorského. Přednáší Prof. Smejkal člen Legislativní rady vlády.

16.5.2012
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Nejen investoři, ale také projektanti by se měli orientovat v požadavcích na provozovatele, v kritériích výběru výtahů, ekonomickém provozu, financování atd."

15.5.2012
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Praha 31.5. - seminář zaměřený na závady památek ze statického hlediska (poruchy kleneb, trhliny ve stěnách), závady spodní stavby, kamenného a cihelného zdiva, dřevěných konstrukcí a krovů, atd.

10.5.2012
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Praha, 28.5. - intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Zdarma publikace pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

3.5.2012
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Obsahem školení budou aktuální novely a stav přípravy zákona se zaměřením hlavně na stavební řízení a územní řízení, ohlašování a povolování staveb, vznik práva k užívání stavby atd., Praha 24. 5. 2012.

25.4.2012
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Seminář v Praze 16.5. Jak požární bezpečnost ovlivňuje architektonický návrh budovy? Jaký je vliv na dispoziční řešení, fasádu a interiér? Na praktických příkladech uvidíte správná i chybná řešení.

19.4.2012
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Seminář, Praha 9.5. - Limity hluku, nařízení č. 272/2011 Sb. a další legislativa. Zdroje venkovního hluku. Vliv dopravy, povrchu komunikací a zástavby. Stavební úpravy proti hluku a vliv zeleně.

11.4.2012
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Seminář 23.4. v Praze k přijaté velké novele zákona o veřejných zakázkách, která platí od 1.4. Obsahem budou např. nové finanční limity, kvalifikace dodavatelů, zadávací řízení, hodnocení nabídek aj.

4.4.2012
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Seminář 17.4. v Praze o aktuálních změnách ve stavební části zákona č. 13/1997 bude přednášet jeho spoluautor JUDr. Pavel Fastr. Od října 2011 bylo přijato již 8 novel zákona o pozemních komunikacích.

27.3.2012
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Školení 12.4., Praha. Obsahem bude aktuální legislativa z oblasti PO a TPG, provoz vozidel na LPG a CNG, dispoziční řešení garáží, požární úseky a odolnost, větrání, EPS, protipožární vybavení, atd.

20.3.2012
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Praha, 5.4. - intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Zdarma publikace pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

14.3.2012
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Obsahem školení 29.3. v Praze budou požadavky dle vyhlášky 398/2009 o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání bytových a administrativních staveb, principy celoživotního bydlení atd.

29.2.2012
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

12. ročník konference se koná 20.-21.3. v Praze 6. První den se věnuje přednáškám s výstavou a druhý den exkurzím. Lze se zúčastnit jako posluchač nebo prezentovat svoji činnost na doprovodné výstavě.

21.2.2012
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Obsah semináře 7.3. v Praze: Statické chování prosklených stěn - hodnocení z fyzikálního a požárního hlediska, stínicí prostředky. Lehké obvodové pláště - kotvení, objemové změny, tepelné mosty aj.

16.2.2012
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Zveme Vás na seminář 1.3. v Praze, který bude zaměřen na kontrolní prohlídky stavby, povinnosti účastníků výstavby, podklady k prohlídkám, pravomoci stavebního úřadu, závady v projektu, při realizaci i údržbě, atd.

10.2.2012
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Seminář k přijaté velké novele zákona o veřejných zakázkách povedou 8.3. v Praze spoluautoři zákona. Obsahem budou např. finanční limity, kvalifikace dodavatelů, zadávací řízení, hodnocení nabídek aj.

11.1.2012
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Seminář vedený lektorem ČVUT bude dne 31.1. v Praze řešit negativní důsledky hluku, formaldehydu, azbestu apod. na zdraví člověka, dále plísně a vlhkost v interiérech, opatření proti radonu, atd.

2.1.2012
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Seminář 19.1. v Praze. Nejčastější závady a poruchy pozemních staveb doplněné příklady z dlouholeté praxe zkušeného soudního znalce a vysokoškolského pedagoga. Příčiny a důsledky těchto závad a jejich analýza.

8.12.2011
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Do 15.12. se lze přihlásit se slevou na akce konané v Praze. Témata jsou např. vady a poruchy staveb, kontrolní prohlídky, dozor na stavbě, požární bezpečnost, změny zákonů a vyhlášek v roce 2012 aj.

29.11.2011
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Školení dne 8.12. v Praze pro žadatele o autorizace ČKAIT ve všech oborech, na kterém se účastníci dovědí podrobnosti k průběhu zkoušek a obdrží zdarma publikaci nutnou pro přípravu k písemnému testu.

20.10.2011
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Obsahem semináře konaném na ČVUT Praha 6 budou závady u venkovních omítek a fasádního zateplení, pokládka tepelněizolačních desek v systému ETICS, nová ČSN 73 2902 a výpočet počtu mechanických kotev.

27.9.2011
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Tento seminář který připravujeme ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT se bude věnovat závadám výplní stavebních otvorů vzniklých jako důsledek chybného tepelně technického nebo konstrukčního řešení.

17.8.2011
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT včetně informací o průběhu zkoušek se koná 30.8. v Praze pro zájemce o autorizace ve všech oborech, Přednášejí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

27.4.2011
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Obsahem školení 19.5. v Praze 9 budou aktuální právní předpisy, stavební řízení a územní řízení, ohlašování a povolování staveb, správní delikty, vznik práva k užívání stavby, odpovědnost osob atd.

15.2.2011
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Seminář "Stavby z přírodních materiálů" (10. 3. v Praze) je zaměřen na využití např. hlíny, slámy, konopí, dřevovláknitých desek a na zásady stavební biologie při realizaci energeticky úsporných budov.

25.1.2011
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Seminář "Požární ochrana dřevostaveb", dne 10.2. v Praze 9, je zaměřen na protipožární řešení konstrukcí ze dřeva, na povrchovou ochranu a další specifika dřevostaveb. Pořádáno ve spolupráci s PKPO.

7.10.2010
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Seminář "Jak vybrat vhodný objekt pro střešní nástavbu" pořádá dne 20.10. v Praze 9 STUDIO AXIS, s.r.o. spolu s Fakultou stavební ČVUT. Obsahem bude konstrukční, architektonické a ekonomické řešení.

17.9.2010
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

STUDIO AXIS pořádá 1.10.2010 v Praze 9 úvodní školení z rozsáhlého cyklu seminářů Poruchy a sanace. Cyklus poběží i v roce 2011 a na jeho přípravě se podílejí odborníci z Fakulty stavební ČVUT.

22.5.2010
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT včetně informací o průběhu zkoušek se koná 26.5. v Praze pro zájemce o autorizace ve všech oborech, Přednášejí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

7.5.2010
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Seminář 20.5. v Praze "Novela zákona o veřejných zakázkách" se bude věnovat aktuální i připravované legislativě. Přednášet bude Mgr. Tomáš Machurek, spoluautor návrhu zákona.

26.4.2010
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Seminář 5. 5. v Praze, Zákon o pozemních komunikacích vedený JUDr. Fastrem, spoluautorem zákona, se zaměří na aktuální novely (např. zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury).

8.4.2010
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

STAVEBNÍ ZÁKON - územní řízení a stavební řád. Obsahem školení 21. 4. budou aktuální právní předpisy, stavební řízení a územní řízení, ohlašování a povolování staveb, vznik práva k užívání stavby a jiné.

30.3.2010
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Seminář 14. 4. v Praze "Údržba historických staveb" se zaměří na ochranu a opravy vybraných částí historických objektů - kamenné zdivo, historické omítky, dřevěné konstrukce a tradiční střešní krytiny.

23.3.2010
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT se koná 20.4. v Praze pro pro žadatele o autorizaci ČKAIT ve všech oborech.. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

15.3.2010
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Seminář 8. 4. v Praze na téma "Jak převzít bez závad koupený byt nebo dům do vlastnictví" - vady skryté a vady viditelné, prohlídky před dokončením, předávání, řešení reklamací, smluvní podmínky, atd.

2.3.2010
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Ve spolupráci s NPÚ, FA ČVUT a ČNK ICOMOS se 23. - 24. 3. koná v Praze konference "Obnova památek" o novostavbách v historických územích. Uzávěrka přihlášek je 12. 3. nebo do naplnění sálu.

24.2.2010
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Ve čtvrtek 11. 3. se koná v Praze "Základní školení BOZP dle Zákoníku práce". Účastníci obdrží osvědčení o absolvování povinného školení BOZP vystavené osobou odborně způsobilou.

16.2.2010
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Školení 4.3. Praha. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB pořádané ve spolupráci s PKPO - požární prevence, odvody spalin, hasicí přístroje, požární voda, požární signalizace, prostupy instalací, těsnění spár.

9.2.2010
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT. Ojedinělý intenzivní kurz 24. 2. v Praze pro žadatele o autorizace ČKAIT ve všech oborech. Lektory jsou specialisté ČKAIT. V ceně je příručka ke zkoušce.

23.1.2010
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Na semináři "Kdy a jak navrhnout dodatečné zateplení budov" 11. 2. 2010 v Praze se dozvíte, jak postupovat při dodatečném zateplování budov a kdy má zateplení a změna zdroje vytápění ekonomický efekt.

21.1.2010
STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Na semináři "Vliv stavebně technického průzkumu na předcházení závad" dne 3.2. v Praze 9 budou přednášet experti na inženýrsko-geologický, statický, stavebně-historický, biologický a radonový průzkum.