Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Seminář Problematika územních plánů z hlediska vod a základové půdy

12. 9. v Praze: Posouzení vhodnosti území k výstavbě z hlediska vod, řešení zásobování vodou ze studní, problémy s odváděním a vsakováním srážkových a odpadních vod, s poruchami základové půdy, se stabilitou svahů...

Datum a místo konání:
Obsah semináře:

Úvod a konkrétní případy nejčastějších hydrogeologických problémů: se zásobováním vodou z domovních studní, s likvidací srážkových a odpadních vod a se ztrátou vody, nebo její kvality při vrtání studní a vrtů pro tepelná čerpadla.

Konkrétní případy a příčiny stavebních či svahových poruch a náklady na jejich sanaci, pokud ji bylo možné provést. Jak jim šlo zabránit, kdyby územně plánovací podklady vycházely z inženýrsko geologického posouzení vhodnosti území k výstavbě, resp. kdyby byl na stavebním pozemku proveden inženýrsko geologický průzkum.


STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.

 
 
Reklama