Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Seminář "Požadavky na projektovou dokumentaci a stavební výrobky"

15. 10. 2019 Praha: Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb po novele účinné od 1.1.2018, technické požadavky na stavební výrobky, na požární bezpečnost, na uvádění stavebních výrobků na trh aj.

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A STAVEBNÍ VÝROBKY /Praha/
odborný seminář

Datum a místo konání:
15. 10. 2019 - úterý - od 9 do 14 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7

Přednášející a obsah semináře:
Mjr. Ivana Nohová - specialistka na stavební právo
  • Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb po novele vyhláškou č. 405/2017 Sb. účinnou od 1. 1. 2018.
  • Vyhláška č. 246/2002 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) po novele vyhláškou 221/2014 Sb.
  • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení vlády č. 190/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, a kterým se ruší směrnice Rady 89/106/EHS
  • Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • BIM - Building Information Modelling

Program:
08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky

Podrobné informace a přihláška

Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r.o.
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 234 221 123 - 124
E-mail: studio@studioaxis.cz
http://www.studioaxis.cz
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.

 
 
Reklama