Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Semináře TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Semináře 11. 9. 2012 v Praze a 13. 9. 2012 v Ostravě budou na téma činnost TDI v celém procesu výstavby od projektu až k přejímce a kolaudaci a to včetně dokumentování kontrolních činností.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

11. 9. 2012 - úterý - od 9 do 16 h - Praha
13. 9. 2012 - čtvrtek - od 9 do 16 h - Ostrava

Obsah semináře:
  • Smluvní vztah TDI a stavebníka
  • Pracovní náplň funkce TDI v celém procesu výstavby (včetně dopadu nových právních předpisů na práci TDI)
  • Výkony TDI před zahájením realizace (práce v projekční fázi)
  • Výkony TDI při výběru zhotovitele a během provádění stavby
  • Dokumentování kontrolních činností
  • Přejímka a kolaudace
  • Autorský dozor a TDI
  • U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor investora povinností !!!
Podrobné informace a on-line přihlášky
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.

 
 
Reklama