Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Školení pro stavbyvedoucí - nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách

Seminář 14. 11. v Praze zaměřený na vedení stavby dle nového stavebního zákona, práva a povinnosti stavbyvedoucího, vedení stavebního deníku, spolupráci stavbyvedoucího, stavebníka a projektanta, atd.

Školení pro stavbyvedoucí - Nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách /Praha/
Datum a místo konání: 14. 11. 2018 - středa - od 9 do 13 h, prezence posluchačů 8:30 - 9
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7

Přednášející a obsah semináře:

Mjr. Ivana Nohová - specialistka na stavební právo:

  • Vedení stavby dle stavebního zákona po velké novele

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Fakulta stavební ČVUT, soudní znalec v oboru stavebnictví:

  • Předávací a přejímací řízení, fakturace, základní práva a povinnosti stavbyvedoucího
  • Vedení stavebního deníku
  • Spolupráce stavbyvedoucího se stavebníkem a projektantem
  • Bezpečnost a ochrana zdraví, rizika, hygienické předpisy, pracovní úrazy a jejich prevence, dokumentace BOZP
  • Zásady bezpečnosti pro práce ve výškách, zajištění výkopů a stavebních jam, bezpečnost lešení
  • Kontrola prací, příklady závad

Podrobné informace a přihláška zde

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.

 
 
Reklama