Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Seminář "Řízení na stavebním úřadě"

17. 9. Praha: Přehled jednotlivých řízení. Zjednodušené procesy. Řízení dle správního řádu. Žádosti o vydání rozhodnutí a obsah. Procesy u jednotlivých řízení. Řádné a mimořádné opravné prostředky aj.

ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ /Praha/ odborný seminář

Datum a místo konání:
17. 9. 2020 - čtvrtek - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7

Přednášející a obsah semináře:
Ing. Renáta Pintová Králová - Česká společnost pro stavební právo

Školení je určené především žadatelům, projektantům atd.

• Přehled jednotlivých řízení, které stavební zákon zná
- Územní řízení
- Stavební řízení
- Společné řízení
- Další řízení, např. řízení o odstranění stavby, řízení o změně stavby před dokončením, apod.

• Zjednodušené procesy dle stavebního zákona (alternativy k řízení)
- Územní souhlas, ohlášení, veřejnoprávní smlouva, apod.

• Obecné informace o řízení dle správního řádu
- Zahájení řízení, účastníci řízení, doručování, přerušení řízení, zastavení řízení

• Žádosti o vydání rozhodnutí či jiných opatření a jejich obsah
- Žádosti o vydání rozhodnutí
- Žádosti o vydání jiných opatření
- Vazba na vyhlášku č. 503/2006 Sb.

• Popis procesu u jednotlivých řízení dle stavebního zákona

• Řádné a mimořádné opravné prostředky

Podrobné informace a přihláška

Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r.o.
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 234 221 123 - 124
E-mail: studio@studioaxis.cz
http://www.studioaxis.cz
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.

 
 
Reklama