Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Školení "Pražské stavební předpisy" - novela účinná od 8. 11. 2018

Seminář 20.11. Praha: Důležité změny účinné od 8.11. v požadavcích na oslunění a na dobíjecí a čerpací stanice pro automobily. PSP stanovují využívání území a technické požadavky v Praze.

PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY /Praha/
odborný seminář

Datum a místo konání:
20. 11. 2018 - úterý - od 9 do 14 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7

Přednášející a obsah semináře:
Ing. Renáta Pintová Králová - Česká společnost pro stavební právo
Ing.arch. Filip Tittl - UNIT architekti / Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy / Fakulta architektury ČVUT Praha
Spoluautoři Pražských stavebních předpisů.

Nové pražské stavební předpisy (PSP) - nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze je účinné od 1. 8. 2016.

Významná novelizace PSP je účinná od 8. 11. 2018 - došlo ke změně v oblasti požadavků na oslunění a na dobíjecí a čerpací stanice pro automobily.

  • Úvod a základní informace
  • Územní předpisy (umísťování staveb)
  • Stavební předpisy (technické požadavky na stavby)

Program:
08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky

Podrobné informace a přihlášku najdete zde

Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r.o.
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 234 221 123 - 124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz
http://www.studioaxis.cz
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.

 
 
Reklama