Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Seminář "Řešení správních deliktů v oblasti památkové péče"

12. 12. Praha: Principy odpovědnosti za přestupky podle zákona o státní památkové péči, druhy přestupkového řízení, spolupachatelství přestupků atd. Přednášejí experti Ministerstva kultury ČR.

ŘEŠENÍ SPRÁVNÍCH DELIKTŮ V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE

Datum a místo konání:
12. 12. 2019 - čtvrtek - od 9 do 14 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7

Přednášející a obsah semináře:
JUDr. Martin Zídek - ředitel památkové inspekce, Ministerstvo kultury ČR
Mgr. Jiří Klusoň - Ministerstvo kultury ČR

Aktuální novinky související s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.

1/ Základní principy odpovědnosti za přestupky

a) Odpovědnost za přestupek fyzické osoby (pachatel, jednání, následek, formy zavinění přestupku)
b) Odpovědnost za přestupek právnické nebo podnikající fyzické osoby (pachatel, jednání, následek)

2/ Přestupky podle § 35 a 39 zákona o státní památkové péči

a) Skutkové podstaty
b) Řízení o přestupcích - zahájení řízení, předmět a rozsah dokazování, lhůty pro vydání rozhodnutí, opravné prostředky
c) Náležitosti rozhodnutí o přestupku
d) Opravné prostředky

3/ Zvláštní druhy přestupkového řízení, souběh a spolupachatelství přestupků

a) Zvláštní druhy přestupkového řízení, zejména příkaz a příkaz na místě
b) Základní principy souběhu přestupků
c) Spolupachatelství přestupků

Podrobné informace a přihláška

Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r.o.
Argentinská 286/38, Praha 7 - Holešovice
Tel.: 234 221 123 - 124
E-mail: studio@studioaxis.cz
http://www.studioaxis.cz
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.

 
 
Reklama