Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Stavby z hlediska požární bezpečnosti - seminář

Akreditovaný seminář Nedostatky v projektování, realizaci a kontrolách staveb z hlediska požární bezpečnosti se koná 28. 11. 2018 v Praze.

NEDOSTATKY V PROJEKTOVÁNÍ, REALIZACI A KONTROLÁCH STAVEB Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Dovolujeme si Vás pozvat na akreditovaný seminář pořádaný společně STUDIEM AXIS, spol. s r.o. (Centrum vzdělávání ve stavebnictví) a Profesní komorou požární ochrany (PKPO):
Datum a místo konání
  • 28. 11. 2018 - středa - od 9 do 13 h
  • STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7
Přednášející a obsah semináře
Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - PKPO, Fakulta stavební ČVUT:
  • Nerespektování platných požárních norem a jejich nesprávný výklad ve vypracování požárně bezpečnostního řešení.
  • Použití materiálů bez řádně předloženého certifikátu.
Ing. Petr Kejklíček – PKPO:
  • Chyby při aplikacích konstrukcí pasivní požární bezpečnosti staveb a zajištění podmínek pro technologii provádění.
Bc. František Kregl – PKPO:
  • Převzetí dokončených prací bez důsledné kontroly součinnosti PBZ a vlastní provádění kontrol PBZ.

Podrobné informace a on-line přihláška

Seminář je zařazen do Celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování.

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.

 
 
Reklama