Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Seminář "Zákon o státní památkové péči"

Školení Praha 28. 5.: Novely zákona o státní památkové péči a stavebního zákona, nové prováděcí předpisy, zásahy na kulturních památkách, v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech, atd.

ZÁKON O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI

Datum a místo konání:
28. 5. 2020 - čtvrtek - od 9 do 14 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha

Přednášející a obsah semináře:
JUDr. Martin Zídek - ředitel Památkové inspekce, Ministerstvo kultury ČR
Mgr. Jiří Klusoň - Ministerstvo kultury ČR

Novely zákona o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) a stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.):
a) aktuální novely zákona o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.)
b) zákon o územním plánování a stavebním řádu (č. 183/2006 Sb.) po velké novele zákonem č. 225/2017 Sb.

Prováděcí předpisy k následujícím zákonům:
a) prohlášení nových národních kulturních památek
b) aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky

Zásahy na kulturních památkách a zásahy v památkových rezervacích, zónách a v ochranných pásmech:
a) problematika územního plánování
b) problematika stavebního řádu
c) posuzování interiérových úprav
d) problematika odstraňování staveb

Závazná stanoviska podle zákona o státní památkové péči:
a) závazná stanoviska mající podobu správního rozhodnutí podle § 67 a násl. správního řádu
b) závazná stanoviska mající podobu závazného stanoviska podle § 149 správního řádu


Podrobné informace a přihláška

Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r.o.
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 234 221 123 - 124
E-mail: studio@studioaxis.cz
http://www.studioaxis.cz
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.

 
 
Reklama