Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Seminář "Zápisy do katastru nemovitostí"

15.9. Praha: Druhy zápisů. Společná ustanovení pro zápisy práv. Vklad práv. Práva zapisovaná záznamem. Druhy poznámek a jiné zápisy. Novela OZ ruší předkupní právo u bytů se spoluvlastnickým podílem!

ZÁPISY DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ
odborný seminář

Datum a místo konání:
15. 9. 2020 - úterý - od 9 do 14 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7

Přednášející a obsah semináře:
JUDr. Eva Barešová - oddělení legislativy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, spoluautorka nového katastrálního zákona

Od 1. 7. 2020 je platná novela občanského zákoníku týkající se bytového spoluvlastnictví a fungování SVJ. Novela ve většině případů ruší povinnost předkupního práva u bytů se spoluvlastnickým podílem a změny jsou také např. u prohlášení vlastníka.

Přehled základních předpisů
  • Druhy zápisů do katastru nemovitostí
  • Společná ustanovení pro zápisy práv do katastru nemovitostí
  • Vklad
  • Záznam
  • Poznámka
  • Zápisy jiných údajů do katastru nemovitostí
  • Judikatura

Program:
08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky

Podrobné informace a přihláška

Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r.o.
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 234 221 123 - 124
E-mail: studio@studioaxis.cz
http://www.studioaxis.cz
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.

 
 
Reklama