Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

GLYNWED s.r.o.

www.nicoll.cz
logo GLYNWED s.r.o.
22.7.2015
Nicoll Česká republika, s.r.o.

Společnost Nicoll Česká republika s.r.o., která až do letošního roku na trhu působila pod jménem GLYNWED, spouští nové webové stránky, a to hned dvoje. Jedná se o webové stránky www.nicoll.cz a také www.aliaxis-ui.cz.

15.12.2014
GLYNWED s.r.o.

Hospodaření s dešťovou vodou je trendem posledních let a vyžaduje ho i současná legislativa. Systém GARANTIA EcoBloc představuje třetí generaci vsakovacích bloků, které zajišťují bezpečné odvodnění zpevněných ploch. Tento systém s bohatým příslušenstvím lze využít pro zpomalení odtoku dešťové vody, akumulaci či vsakování přímo v místě spadu srážek.

2.12.2014
GLYNWED s.r.o.

Při malém dešti je princip fungování podtlakového systému odvodnění střech prakticky stejný jako u gravitačního odvodnění. Při větší intenzitě deště voda ve svislém svodu padá rychle dolů jako píst a vytváří v potrubí podtlak. V protikladu ke klasickému gravitačnímu systému nabízí podtlakové odvodnění nejen ekonomické, ale také stavebně-technické přednosti.

12.11.2014
GLYNWED s.r.o.

Odhlučněné systémy vnitřní domovní kanalizace jsou již v současnosti běžným standardem jak v bytových a rodinných domech, tak zejména pak v hotelích, administrativních nebo polyfunkčních objektech a nemocnicích. Odlhučněné potrubí se stále častěji používá při rekonstrukcích. Právě hluk z odpadního potrubí je problémem například u panelových domů a starších objektů.

22.10.2014
GLYNWED s.r.o.

Přečtěte si základní informace o nejzajímavějších realizovaných instalacích a podívejte se na fotky jednotlivých produktů a jejich aplikací. Více referencí a fotografií najdete také na našich stránkách.

29.9.2014
GLYNWED s.r.o.

Připravili jsem pro Vás souhrn nejzajímavějších referenčních staveb, na něž byl dodán jeden z odhlučněných odpadních systémů. Jedná se o pestrý přehled nejrůznějších staveb.

15.9.2014
GLYNWED s.r.o.

Elektrosvařování PE-HD potrubí je neoddělitelně spojeno s výrobky společnosti FRIATEC, které utvářejí již více než 30 let standardy této technologie. Nové přístroje FRIAMAT® Prime s možností dokumentace a FRIAMAT® Basic bez možnosti dokumentace jsou vyrobeny tak, aby odolávaly nejtěžším podmínkám na staveništích.

19.8.2014
GLYNWED s.r.o.

Polyetylénové potrubí našlo své uplatnění nejen v zásobování plynem, pitnou vodou či tlakovém odvodnění, ale také v průmyslu, podtlakové a gravitační kanalizaci a u odpadních vod. Elektrotvarovky FRIALEN® jsou jediné elektrotvarovky na trhu s odkrytou topnou spirálou, která umožňuje stejnoměrné prohřátí materiálu tvarovky i trubky a tím nejkvalitnější svar.

9.8.2014
GLYNWED s.r.o.

Odhlučněný systém vnitřního odpadního potrubí eliminuje šíření hluku. Společnost GLYNWED nabízí na trhu odhlučněný systém POLIphon, který hluk tlumí na 19 dB (norma požaduje 25 dB) a také systém FRIAPHON tlumící hluk na 16 dB.

29.5.2014
GLYNWED s.r.o.

Společnost GLYNWED uvádí na trh v České republice novou řadu plastových designových sifonů značky Nicoll s vlisovaním těsněním, díky kterému mají tyto sifony celou řadu výhod.

21.5.2014
GLYNWED s.r.o.

Plastové okapy mají oproti klasickým pozinkovaným plechovým nebo měděným okapům mnoho výhod. Stavebníci si mohou vybírat ze široké škály barev, které se v průběhu času nemění, mají velmi elegantní vzhled a jejich životnost je prakticky neomezená. Kromě toho plastové okapy nejsou předmětem zájmu zlodějů kovů.

8.5.2014
GLYNWED s.r.o.

Společnost GLYNWED s.r.o. vydala v dubnu nové katalogy sortimentu FRIALEN. V nich opět najdete kromě cen také kompletní technické údaje o výrobcích včetně obrázků a výkresů.

3.3.2014
GLYNWED s.r.o.

Stále častěji jsme svědky přívalových dešťů a také sezónních povodní ať už většího či menšího rozsahu. Při nich je množství srážek mnohdy výrazně vyšší, než je kanalizační systém schopen pojmout.

2.12.2013
GLYNWED s.r.o.

Připravili jsme online kalkulátory teplotní roztažnosti potrubí a spotřeby lepidla a praktické tabulky kotvení potrubí. Novinkou jsou elektrospojky v sortimentu PP-H potrubních systémů a tvarovky pro svařování na tupo a IR svařování v PVDF.

10.10.2013
GLYNWED s.r.o.

V pátek 8. 11. 2013 proběhne v sídle společnosti GLYNWED ve Vestci u Prahy seminář věnovaný problematice hospodaření s dešťovou vodou podle platné legislativy a aktuálních norem. Cílem semináře je představit a probrat aktuálně platnou legislativu týkající se hospodaření s dešťovou vodou na pozemku a dále projít dvě nejnovější technické normy k této problematice.

Liniové odvodnění Glynwed
23.7.2013
GLYNWED s.r.o.

Liniové odvodňovací žlaby jsou s výhodou používány pro odvodnění různých zpevněných ploch okolo domů i dalších veřejných prostranství a komunikací. Slouží k zachycení a následnému odvádění dešťové vody až k místu napojení na kanalizaci. Podle stupně zátěže, která je na žlab vyvíjena, rozlišujeme tři hlavní zátěžové třídy. Jim pak odpovídají jednotlivé druhy výrobků.

25.6.2013
GLYNWED s.r.o.

Dvouklapkové zpětné klapky OTTIMA jsou určené k instalaci v potrubí dešťové a splaškové kanalizace a umožňují plynulý odtok do veřejné kanalizační sítě bez nebezpečí možnosti vzniku zpětného vzdutí. Jedná se o snadné a hospodárné řešení proti přetížení kanalizačních sítí a následnému zatopení.

28.5.2013
GLYNWED s.r.o., Ondřej Samek

Motivy k hospodaření s dešťovou vodou můžeme obecně rozdělit do 4 skupin, které jsou navzájem propojeny: za 1. ekologické, za 2. bezpečnostní, za 3. ekonomické a za 4. legislativní. Kromě vlastních právních předpisů byly v posledních letech vydány také nové normy. První z nich byla v roce 2012 ČSN 75 9010, která řeší návrh, výstavbu a provoz vsakovacích zařízení včetně jejich dimenzování.

9.5.2013
GLYNWED s.r.o.

Třetí generace vsakovacích bloků – nový GARANTIA EcoBloc – disponuje vynikajícími technickými vlastnostmi a zajišťuje optimální výkon. Bloky se spojují pomocí spojek a lze z nich vyskládat různé tvary a velikosti vsakovacího zařízení. Jednou z praktických výhod je velmi snadné čištění a inspekce. Blok je navržen na minimální životnost 50 let a lze ho instalovat až do hloubky 5 m.

19.4.2013
GLYNWED s.r.o.

Společnost GLYNWD s.r.o. vydala 2. rozšířené vydání katalogu k sortimentu elektrotvarovek FRIALEN®, tvarovek na tupo, kanalizačních tvarovek FRIAFIT® a příslušenství FRIATOOLS®.

15.4.2013
GLYNWED s.r.o.

Ve spolupráci s výrobním závodem FRIATEC jsme pro Vás připravili cenovou akci na loupací přístroje. Platí na všechny typy loupacích přístrojů v nabídce společnosti GLYNWED objednané do konce května.

19.12.2012
GLYNWED s.r.o.

Plastové okapy MARLEY jsou vyrobené z vysoce kvalitního bezkadmiového PVC a jsou odolné UV záření i povětrnostním vlivům. Barva okapu proto zůstává stálá po celou dobu jejich životnosti, a to i na straně přímého dopadu slunce. Vlivem deště nerezavějí a není tedy třeba je každý druhý rok natírat.

5.12.2012
GLYNWED s.r.o.

Svařovací přístroje FRIAMAT® jsou v současnosti stále častěji využívané přístroje pro svařování elektrotvarovek. Důvodem je hlavně jejich jednoduché používání a zároveň vysoká funkčnost. Pracují s čárovým kódem, řízeným počítačem, a podle typu svařovacího přístroje mohou být také opatřeny možností dokumentace jednotlivých svarů a systémem zpětné sledovatelnosti (Tracebility).

22.10.2012
GLYNWED s.r.o.

NATURAFLEX® se řadí mezi maloformátové skládané střešní krytiny. Výchozí surovinou pro její výrobu je drcená břidlice, spojená do kompozitní směsi s plastovou složkou. Pohledová plocha desek je nepravidelně strukturovaná a vzhledově je k nerozeznání od přírodní břidlice. Důmyslné složení materiálu propůjčuje krytině jedinečné vlastnosti:

12.10.2012
GLYNWED s.r.o.

Zveme Vás na seminář věnovaný hospodaření s dešťovými vodami, legislativě a normám a hlavně dosavadním zkušenostem s jejich implementací v praxi, který se bude konat v Brně 8.11.2012.

nádrž na dešťovou vodu
1.10.2012
GLYNWED s.r.o., Ing. Ondřej Samek

Podívejte se sami! Na videu je ukázána instalace nádrže Columbus 3700 l u rodinného domu, na němž je z poloviny plochá a z poloviny sedlová střecha. Součástí instalace je příprava stavební jámy, podsyp nádrže, částečné napuštění vodou, zásyp a zhutnění. Dále je provedeno napojení přívodu vody, bezpečnostního přepadu a napojení čerpadla.

24.9.2012
GLYNWED s.r.o.

Odhlučněné systémy vnitřní kanalizace jsou již v současnosti běžným standardem v nových bytových a rodinných domech, hotelech, nemocnicích a dalších například administrativních objektech. Stále častěji je jím také nahrazováno běžné odpadní potrubí při rekonstrukcích, protože právě hluk z odpadního potrubí je jedním z velkých problémů starých panelových domů i jiných starších objektů.

28.6.2012
GLYNWED s.r.o., Ing. Ondřej Samek

Ekonomická krize zmítající v současnosti stavebnictvím v ČR a ne příliš pozitivní očekávání vyvíjí obrovský tlak na firmy především v oblasti úspor. To samozřejmě platí i pro vsakovací zařízení a retenční nádrže na dešťovou vodu, které jsou dnes již běžnou součástí většiny nových staveb. Úspory a zamezení plýtvání jsou jistě tím správným směrem, kterým se musíme v této době ubírat.

27.6.2012
GLYNWED s.r.o.

GLYNWED vyhlásil velkou prázdninovou akci pro koncové zákazníky na akumulační nádrže na dešťovou vodu Columbus. Ke každé zakoupené nádrži obdržíte poukaz na zážitek na Horním Hradě pro celou rodinu.

9.6.2012
GLYNWED s.r.o.

Součástí nabídky společnosti GLYNWED jsou také polyetylenové trubky. Trubky nabízíme v provedení PE 100, PE 80 (PE‐HD) SDR 11, SDR 17 v rozměru od d 20 do d 400 mm a v provedení PE 40 (PE‐LD) v rozměru od d 20 do d 63 mm.

31.5.2012
GLYNWED s.r.o.

V březnu společnost GLYNWED vydala nový katalog a ceníkelektrotvarovek FRIALEN® a FRIAFIT®, tvarovek na tupo a příslušenství. V katalogu naleznete kompletní přehled sortimentu s cenami a novinkami.

vodovod
15.5.2012
GLYNWED s.r.o.

Zástupci společnosti GLYNWED se opět aktivně zúčastnili největšího světového veletrhu pro vodu, odpadní vodu a odpadové hospodářství IFAT 2012 v Mnichově. Na stánku výrobního závodu FRIATEC AG kromě jiného představili nové elektrotvarovky velkých dimenzí a úplnou novinku v sortimentu - bezpečnostní elektrotvarovky pro rozvod datových kabelů až do domu.

4.5.2012
GLYNWED s.r.o.

GLYNWED zveřejnil videa vztahující se k sortimentu na svém novém profilu na YouTube. Jednotlivá videa představují naše výrobky a také si zde můžete prohlédnout správné montážní postupy.

podtlakové odvodnění glynwed
2.5.2012
GLYNWED s.r.o., Ing. Jiří Janich

Gravitační systémy odvodnění jsou navrhovány jen pro částečné zaplnění vodou, a to přináší nejen relativně velké průměry potrubí, ale také nutnost instalace ležatých rozvodů ve spádu. V protikladu ke klasickému gravitačnímu systému nabízí podtlakové odvodnění (svařované systémy PE-HD) nejen ekonomické, ale také stavebně-technické přednosti.

27.4.2012
GLYNWED s.r.o.

Zveme Vás na stánek našeho výrobního závodu FRIATEC AG v rámci veletrhu IFAT 2012 v Mnichově. Na stánku č. 109/210 v hale B6 Vám budeme k dispozici ve středu 16. května 2012.

9.4.2012
GLYNWED s.r.o.

Společnost GLYNWED pro Vás připravila cenovou akci na svařovací automaty FRIAMAT®. Sleva 25 % platí na všechny typy svářeček FRIAMAT® objednané do konce dubna! Bližší informace o akci - www.glynwed.cz

vsakovací zařízení
26.3.2012
GLYNWED s.r.o.

Společnost GLYNWED s.r.o. zveřejnila na svých stránkách www.glynwed.cz praktické kalkulátory pro výpočet akumulační nádrže na dešťovou vodu a vsakovacích zařízení. Ty mohou pomoci jak projektantům, tak také samotným kupujícím při návrhu a výběru optimální sestavy pro hospodaření s dešťovou vodou. Oba kalkulátory jsou připraveny podle nejnovějších technických norem.

vodovod
20.3.2012
GLYNWED s.r.o., Patrik Tůma, GLYNWED s.r.o., Jan Polívka, ZEPRIS s.r.o.

Ostravský oblastní vodovod (OOV) je systém zásobování pitnou vodou nejen krajského, ale republikového významu. V současné době OOV zásobuje cca 1 mil. obyvatel žijících na území okresů. Zhoršený technický stav hlavního přívodu pitné vody pro Karvinou se stal hlavním důvodem pro jeho celkovou rekonstrukci.

12.3.2012
GLYNWED s.r.o.

Školení se koná v Praze dne 29.3.2012 a navazuje na seminář Novinky ve zdravotní technice 2012. Je určeno především montážním společnostem a projektantům v oblasti zdravotechniky a je zdarma.

14.2.2012
GLYNWED s.r.o.

První seminář Hospodaření s dešťovými vodami přinese informace o aktuální legislativě a normách, probereme zásady projektování a výstavby vsakovacích zařízení a představíme příklady realizovaných řešení. Druhý na téma Jak hospodařit s dešťovou vodou pořádáme v rámci doprovodného programu Veletrhů moderního bydlení, seminář je zdarma a je zaměřen na širší veřejnost.

9.2.2012
GLYNWED s.r.o.

Kvalitní plastové okapy mají mnoho výhod a vydrží i mrazy, nicméně v současném počasí je dobré jim věnovat trochu pozornosti. Jaké jsou tedy jejich hlavní výhody a co je důležité v zimě zkontrolovat?

23.10.2011
GLYNWED s.r.o.

Nádrže na dešťovou vodu Garantia jsou monolitické konstrukce a oproti svařovaným vykazují dokonalou statickou pevnost a těsnost. Nádrže není třeba obetonovávat a s litinovým poklopem jsou pojízdné os. auty.

21.9.2011
GLYNWED s.r.o.

Ke každé okapové vpusti s klapkou obj. č. 156165 nebo 156166 od nás dostanete plechovku piva zdarma. Akce platí od 19.9.2011 do vyprodání zásob. Zpříjemněte si poslední letní dny.

Řešení Li-lo firmy Glynwed pro využití dešťové vody (DV) v domě.
9.8.2011
Ing. Eva Neudertová, produktový manažer vodní hospodářství, GLYNWED s.r.o.

Podzemní plastová nádrž Garantia Li-lo společnosti Glynwed je díky speciální konstrukci vhodná zejména do složitých hydrogeologických podmínek. Zároveň má nižší hmotnost a objemnost nádrže a nízkou stavební výšku, což znamená, že uspoříte na zemních pracích. Nádrž Li-lo má unikátní odolnost vůči spodní vodě a je variabilní.

17.6.2011
GLYNWED s.r.o.

Společnost GLYNWED s.r.o. představuje sedlové kanalizační odbočky Easy Clip pro kanalizace z PVC, PP, PE, betonu, kameniny a dalších materiálů.

8.6.2011
GLYNWED s.r.o., Ing. Patrik Tůma

Z hlediska úspory času na nejrůznější údržbu je dnes kladen velký důraz na dlouhou životnost a bezúdržbovost materiálů. Okapový systém není výjimkou. Pokud pořizujete kvalitní střešní krytinu, měli byste vybrat okap ve stejné kvalitě a se stejně dlouhou dobou životnosti. Vhodné jsou z tohoto pohledu plastové okapy MARLEY.

24.5.2011
GLYNWED s.r.o., Ing. Jiří Janich, technický ředitel

V odpadní a dešťové kanalizaci se vyskytují v zásadě dva typy hluku: hluk, který se šíří vzduchem - vychází z potrubí a hluk, který se šíří konstrukcí budovy - vychází z trubek a armatur. Jedním z akustických systémů, který se již čtvrtým rokem úspěšně prosazuje na českém trhu, je POLIphon - systém pro splaškovou a dešťovou kanalizaci tlumící zvuk.

13.5.2011
GLYNWED s.r.o.

Plastové okapy MARLEY zaručují extrémní barevnou stálost a velmi snadnou montáž. Projděte si ukázku v 6 bodech a uvidíte, že instalaci snadno zvládnete i svépomocí.

18.4.2011
GLYNWED s.r.o., Ing. Jiří Janich, Ing. Patrik Tůma

Havarijní stav dětské kliniky FN Motol si vyžádal rozsáhlou a finančně nákladnou rekonstrukci. Společnost GLYNWED dodávala instalační systém pro rozvody vody, předstěnové instalační moduly pro závěsná WC, umyvadla, bidety, pisoáry, sprchové kouty v sádrokartonových konstrukcích a mnoho dalších prvků.

24.3.2011
GLYNWED s.r.o.

Etážové koleno pro přemístění odpadu směrem ke stěně pro předstěnovou instalaci závěsného WC. Etážové koleno vede odpad v rámci podlahy a je nastavitelné od 60 do 350 mm.