Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Aliaxis Česká republika s.r.o.

www.aliaxis.cz
logo Aliaxis

Aliaxis - inženýrské sítě, vsakování a retence, nádrže na dešťovou vodu, vnitřní instalace a sanita, průmyslové rozvody

DAV s upínacím mechnismem RedSnap - vysazení odbočky
Navrtávací odbočkový ventil FRIALEN DAVFRIALEN DAV s upínacím mechanismem RedSnapDomovní přípojky - použití elektrotvarovek FRIALENMontáž elektrotvarovek FRIALENElektrotvarovky FRIALENElektrotvarovky FRIALENVysazení odbočkyInstalace sedlových tvarovek FRIALEN SAInstalace sedlové tvarovky FRIALEN SAElektrospojky FRIALENKM XL - kónická spojka FRIALEN - realizace
FRIALEN FIXBLOC navařovací pásFRIALEN SA UNI - instalace pomocí zařízení UNITOP
Elektrotvarovky FRIALENTvarovky na tupo
Svařování na tupo

Elektrotvarovky FRIALEN a svařovací automaty FRIAMAT

Elektrotvarovky FRIALEN A FRIAFIT

Elektrotvarovky FRIALEN jsou určeny pro spojování potrubí a pracují na principu odkryté topné spirály. Díky tomu je zajištěn rovnoměrný přenos tepla z topné spirály na tvarovku i trubku. Výsledkem je optimální homogenní spojení materiálů trubky a tvarovky.

 • Elektrotvarovky FRIALEN jsou určené pro spojování potrubí z PE 100, PE 80, PE 63, PE 50, PE-LD a PE-Xa. 
 • Široký sortiment elektrotvarovek se standardně vyrábí v dimenzích od d 20 do d 900 mm a je vhodný ke svařování potrubí SDR 17,6 až SDR 7,4. 
 • Elektrotvarovky FRIALEN pracují na principu odkryté topné spirály. Tím je zajištěn rovnoměrný přenos tepla z topné spirály současně na tvarovku i na trubku a výsledkem je optimální homogenní spojení materiálů trubky a tvarovky.
 • Oblasti použití: voda (16 barů), plyn (10 barů), kanalizace (0,5 - 2,5 baru), průmysl.
 • Svařovat lze v prostředí s okolní teplotou mezi - 10 °C až + 45 °C.
 • Svařování bez použití držáků nebo jiných fixačních zařízení.
 • Od d 250 mm indikátor vizuální kontroly svařování.

Odkrytá topná spirála
Současným ohřevem trubky i tvarovky vzniká symetrické množství taveniny na trubce i na tvarovce a pouze díky optimálnímu spojení (difuzi) obou tavenin tak lze docílit nejkvalitnějšího a nejpevnějšího spojení. Výsledek svařování není ovlivněn degradovanou vrstvou uvnitř tvarovky a dochází k excelentnímu uzavření spáry mezi tvarovkou a trubkou.

Široké svařovací zóny
Zajišťují vyšší dlouhodobou pevnost spoje a větší bezpečnost při zpracování. Při svařování elektrotvarovkami vzniká mezi trubkou a elektro-tvarovkou svařovací tlak zhruba 4 bary. Delší studené zóny uprostřed a na krajích elektrotvarovek pak lépe zamezují výstřiku taveniny ze svařovaného spoje. Díky nim je zajištěna vyšší dlouhodobá pevnost spoje a větší bezpečnost při zpracování.

Delší hloubka zasunutí
Delší hloubka zasunutí konců trubek do tvarovky podstatně napomáhá vyšší spolehlivosti a bezpečnosti spoje. Pro vinuté potrubí jsou určené prodloužené tvarovky FRIALONG. Během svařování nedochází k pohybu jednotlivých závitů v tavenině. Úhel vychýlení trubky a tvarovky je bezpečně odstraněn s pnutí je lépe kompenzováno.

Nový upínací mechanismus RedSnap pro navrtávací odbočkové ventily a Tkusy

Svařovací automaty FRIAMAT

Společnost Aliaxis Deutschland (dříve FRIATEC) přichází v roce 2021 již ze sedmou generací svařovacích automatů FRIAMAT, která následuje již představené eco varianty. V nabídce jsou svářečky s dokumentací svarů i bez ní. Nové modely také využívají Bluetooth pro svařování pomocí mobilní aplikace FRIAMAT APP. Pomocí této aplikace lze snadno ovládat svařovací přístroj FRIAMAT prime eco z mobilního telefonu a zjednodušit si práci. Aplikace, která funguje online i offline, má kromě samotného ovládání svářečky také další funkce, které při procesu svařování a dokumentování oceníte. Protokoly o svarech se automaticky stahují do aplikace a lze k nim snadno a rychle přidávat fotografie, GPS souřadnice nebo další poznámky o svařování, počasí, lokalitě apod. Protokol pak jednoduše odešlete na jeden či více e-mailů, nebo do cloudového úložiště. Aplikaci si můžete nyní zdarma stáhnout v GooglePlay obchodu pro Android nebo v AppleStore pro Apple IOS. Brzy také doplníme verzi v českém jazyce.

Tvarovky na tupo

Tvarovky na tupo se využívají v plynárenství, vodárenství a průmyslu. Jsou určené pro spojování potrubí z PE 100, PE 80 v dimenzích od d 20 do d 1000 mm v tlakové třídě SDR 11 a SDR 17. Kromě standardních tvarovek v dlouhém i krátkém provedení jako jsou kolena různých úhlů, T-kusů, redukovaných T-kusů, záslepek, lemových nákružků, přírub a redukcí nabízíme také ohýbané oblouky. Oblouky jsou standardně vyráběné v úhlech 90°, 60°, 45°, 30°, 22° a 11°. Tyto oblouky je ale možné vyrobit také v nestandardním úhlu ohybu dle Vašich požadavků (např. 37°, 52° atd.). Součástí naší nabídky jsou i cenově příznivé segmentově svařované oblouky opět v nejrůznějších úhlech dle vaší potřeby.

 

www


Nádrž Garantia Columbus
Nádrž Columbus XL 8500 lNádrž 4rain FlatPlochá nádrž Li-Lo pro vysokou hladinu spodní vodyNádrž Li-Lo XXLNádrž 4rain Mono 5000 lSestava pro využívání vody na zahraděSestava pro využívání vody v domě s ponorným čerpadlemSestava pro využívání vody v domě s domácí vodárnouVsakovací blok RainBloc 300 compactVsakovací blok EcoBloc inspectVsakovací blok EcoBloc maxxVsakovací tunel GarantiaRealizace vsakovací galerie z bloků EcoBlocRealizace vsakovací galerieVsakovací tunely Garantia

Vsakování, retence a akumulace dešťové vody

Vsakování, retence a akumulace dešťové vody
V kategorii těchto produktů můžete najít vsakovací bloky, tunely a akumulační nádrže Garantia a šachtový systém VARIO. Dále nabízíme širokou škálu filtračních šachet a dalšího příslušenství.

Vsakovací bloky a tunely

Nabízíme již třetí generaci vsakovacích bloků, která má vynikající technické vlastnosti a optimální výkon. Bloky jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelného polypropylénu a mají 3x větší retenční objem než štěrkové lože. Vsakovací tunely představují řešení pro vsakování dešťové vody. Jejich výhodami jsou např. vysoký vsakovací výkon, použití od rodinných domů až po malé podniky, menší hmotnost, výkop i náklady. V naší nabídce jsou jak inspekční bloky EcoBloc Inspect, tak také neinspekční Ecobloc Maxx nebo Rainbloc. Vsakovací tunely garantia jsou oblíbené hlavně u rodinných domů.

Nádrže na dešťovou vodu

Společnost Nicoll je tradičním dodavatelem podzemních nádrží na dešťovou vodu Garantia, které slouží k celoročnímu využívání dešťové vody. Nádrže Garantia mají velmi masivní monolitickou konstrukci. Jsou samonosné a není potřeba je obetonovávat. Oproti svařovaným nádržím přináší značnou úsporu na armování, bednění a vlastním betonu. Na nádrže Garantia je poskytována záruka 20 - 35 let, ale jejich životnost je prakticky neomezená. V naší nabídce jsou nádrže od 1600 l až do objemu 122 000 l. Nádrže Garantia Li-Lo jsou pak speciálně konstruované nízké nádrže určené pro místa, kde je vysoká hladina spodní vody nebo skalnaté podloží. Velikost nádrže závisí na ploše odvodňované střechy (případně dalších zpevněných ploch) a také na způsobu využívání vody (velikost zalévané zahrady, počet osob v domácnosti). K orientačními výpočtu je možné použít náš online kalkulátor.

Základními prvky sestavy pro využití dešťové vody v domácnosti jsou akumulační nádrž a domácí vodárna, která zabezpečuje distribuci vody srážkové a dopouštění pitné vody v období bez deště. Do nádrže je pomocí svodů zaústěna srážková voda dopadající na odvodňované plochy (střecha, chodníky apod.) Z těchto ploch může docházet k splavování nečistot například listí či písek. Před nádrž se proto předsazuje šachta čistitelným filtračním košem. Domácí vodárna by měla být instalována do temperovaných prostor, aby voda v její 15 l nádržce nezamrzla. V nádrži mohou být instalovány další prvky podporující čistotu vody jako je tvarovka pro uklidnění nátoku proti víření vody a plovoucí sání. Každá nádrž by měla mít také bezpečnostní přeliv, který může být realizovaný do vsakovacího objektu či do kanalizace.

Na nádrže na dešťovou vodu je možné získat dotaci v rámci programu Dešťovka.

www


dBlue odpadní systém
dBluevtok pro podtlakové odvodněnírealizace podtlakového odvodněnívtok pro gravitační odvodněnírealizace odhlučněného odpadu FRIAPHONOdpadní trubka FRIAPHONstřecha odvodněná podtlakovým odvodněním AkasisondBlue odhlučněný odpadní systémdBlue realizacetrubky a tvarovky z PE-HD

Odpadní systémy

Společnost Aliaxis Česká republika s.r.o. je dodavatelem kompletní řady vnitřních odpadních systémů.

Podtlakové a gravitační odvodnění Akasison 
Systém se skládá ze střešních vtoků, upevňovacího materiálu, trubek a tvarovek z PE-HD. Slouží pro odvodnění plochých střech. K navržení podtlakového odvodnění se používá speciální výpočtový software, díky kterému lze systém zobrazit v izometriích a potrubní síť hydraulicky optimálně vyladit. Tento systém má řadu výhod -  menší dimenze trubek díky plnému naplnění, svobodu projekce při utváření staveb, vodorovnou montáž trubek, úsporu velké části kanalizace, menší množství svodů ze stoupaček a optimální samočištění systému.

Odhlučněné odpadní systémy dBlue a FRIAPHON
Jedná se o trubní systémy, především vícevrstvé trubky a tvarovky, které zamezují hluku v odpadní a dešťové kanalizace. Tlumí jak hluk, který se šíří vzduchem, vychází z potrubí a jehož příčinou je odpadní voda, ale také hluk, který se šíří konstrukcí potrubí, tedy zvuk vycházející z trubek, armatur a systému, díky kterému je kanalizace připevněna k budově. Dnes se již běžně instalují odhlučněné odpadní systémy nejen do bytových domů, ale také např. do administrativních budov nebo nemocnic. Vzhledem ke snaze snížit úroveň hluku, bývá jím nahrazováno běžné odpadní potrubí. Systém dBlue dokáže snížit hluk až na 19dB (se speciálními objímkami i na 16dB) a představuje jednotný systém trubek, tvarovek a upevnění pro zajištění vysokého snížení hluku. FRIAPHON snižuje hluk až na 16 dB, a to především proto, že je zkonstruován ze silnostěnných plastových trubek a tvarovek.

HT vnitřní odpadní systém

PE svařovaný systém

Svařovaný odpadní systém z PE je díky své vysoké chemické a teplotní odolnosti ideální pro vedení odpadní vody v nemocnicích, laboratořích a průmyslových provozech.
Je mimořádně těsný a bezpečný systém díky svařovaným spojům, je odolný vůči nárazu a prakticky nerozbitný při okolních teplotách nad + 5 °C. Vyznačuje se vysokou teplotní a chemickou odolností a vynikajícími průtokovými vlastnostmi díky svému hladkému povrchu.
vnitřních stěn

www


Víceúčelové umyvadlo Multiset
Plastové umyvadlo MAXINástěnné umyvadloVíceúčelové umyvadlo CompactMycí výlevkaUmyvadlový sifon EasyphonSifon Turboflow MagnetechSifon Turboflow 2Sifon Turboflow 1Sifon Turboflow MagnetechVanový sifon Easybain

Kompletační výrobky

Do kategorie kompletačních výrobků a sanity spadají víceúčelová plastová umyvadla, sifony, napouštěcí a vypouštěcí armatury, přivzdušňovací ventily, připojovací díly a podlahové vpusti.

Víceúčelová plastová umyvadla
Plastová umyvadla a výlevky jsou díky svým technickým vlastnostem a vysoké odolnosti vhodná pro použití nejen v interiéru, ale také ve venkovních prostorách, nejčastěji na zahradě, v garážích, prádelnách atd. Jejich výhodou je mimo jiné i jednoduchá montáž, snadná údržba, odolnost vůči mrazu a dlouhá životnost. Na odolnost proti rozlomení je poskytována záruka 10 let.

Designové sifony s vlisovaným těsněním
Ucelená řada sifonů s vlisovaným těsněním. Výroba plastových odpadních sifonů Nicoll využívá průlomovou technologii společného vstřikování. Tělo sifonu z polypropylenu i těsnění jsou vstřikovány současně. V naší nabídce jsou umyvadlové a dřezové sifony EASYPHON, vanové sifony EASYBAIN a sifony pro sprchové vaničky TURBOFLOW. Novinkou je velmi kompaktní sifon TURBOFLOW Magnetech, který funguje na principu suché klapky.

Přivzdušňovací ventily
Přivzdušňovací ventily slouží k vyrovnání podtlaku uvnitř systému, aby nedocházelo ke kolísání vody v sifonech a vzniku pachu. Přivzdušňovací ventily Nicoll se instalují v interiéru (instalační šachta, mezistřeší prostor apod.) a nedochází tak k narušení střešního pláště. Současně nejsou vystaveny povětrnostním vlivům. Ventil otevírá při podtlaku a pro přetlak nebo při vyrovnání tlaku v systému zůstává uzavřen. Uzavřen zůstává rovněž proti úniku vody nebo případnému zápachu z potrubí.

Připojovací díly
Široký sortiment připojovacích tvarovek pro napojení stojacích klozetů nebo keramických výlevek na odpadní potrubí. Vyznačují se dlouhou životností díky vysoce kvalitnímu pryžovému těsnění obohacenému elastany pro tvarovou stálost a vysokou spolehlivostí, protože široké těsnění spolehlivě zabraňuje pronikání zápachu.

Podlahové vpusti
Jsou ideálním řešením pro bodové odvodnění koupelen, sklepů a jiných prostor. V nabídce najdete vpusti s vodorovným a svislým odtokem a s nastavitelnou výškou.

www


Trubky a tvarovky SYSTEM'O
SYSTEM'O instalaceSYSTEM'O instalace

Rozvody vody SYSTEM'O

Představuje kompletní systém pro domovní rozvody teplé a studené vody se všemi výhodami využívaný všude tam, kde je potřeba zajistit maximální bezpečnost vodovodní sítě. Mnoholeté zkušenosti s aplikacemi v zdravotnických a sociálních zařízeních z tohoto systému dělají spolehlivého pomocníka v boji proti vodnímu kameni a korozi, které podporují tvorbu bakterií a snižují účinnost preventivní a kurativní úpravy.

 • Kompletní systém pro domovní rozvody teplé a studené vody
 • Požární bezpečnost - SYSTEM'O má stupeň ohnivzdornosti Bs1d0 (EuroClass), je nehořlavý, bez tvorby kouře a bez žhavého odkapu
 • Žádná koroze - SYSTEM'O není náchylný ke korozi, čímž je zaručena odolnost a nepropustnost instalace.
 • Pomáhá v boji proti bakteriím - snáší chemickou i tepelnou úpravu teplé i studené vody
 • Hladký vnitřní povrch SYSTEM'O zaručuje optimální průtok vody  snižuje ztráty třením a zabraňuje tvorbě vodního kamene
 • Umožňuje rychlou instalaci - profesionální řešení umožňující snadnou instalaci i v již obydlených prostorách i díky malé hmotnosti trubek a jednoduchým nástrojům
 • Bezpečné spoje - snadná vizuální kontrola kvality spoje, speciální nástroje, vysoce odolné spojení
 • Speciální objímky a příchytky - široká nabídka příchytek a objímek (ø 16 až 160 mm) pro upevňování a kotvení rozvodů SYSTEM'O
 • Nízkohlučné trubky
 • Více než 98 % recyklovatelného materiálu
 • Dlouhá životnost - navržená životnost minimálně 50 let
www


Předstěnové instalační prvky

Mezi nejčastěji používané SANIT INEO instalační prvky patří sanitární moduly pro závěsné klozety, které mají do rámové konstrukce integrovanou splachovací nádržku s revizním otvorem pro malé ovládací desky. Kapacita nádržky o objemu vody 7,5 litrů umožňuje ekologické splachování dvojího množství vody. Velké množství vody může být nastaveno na 7,5 až 4,5 litrů a malé množství vody na 4,0 až 2,0 litry. Tovární nastavení množství vody pro splachování je vždy na 6,0 / 3,0 litry.

 • Řešení pro zazdění i lehké stavební konstrukce
 • Řešení pro nejrůznější varianty (rozměrové, ovládání, materiálové) WC, bidetů, pisoárů, umyvadel a výlevek
 • Splachovací nádržka s izolací proti rosení o objemu jen 7,5 l
 • Princip splachování dvojího množství vody
 • Ekonomické nastavení množství vody - velké spláchnutí 7,5 - 4,5 l, malé spláchnutí 4,0 - 2,0 l
 • Možnost individuálního nastavení výšky závěsného klozetu
  Univerzální pro závěsné klozety s roztečí kotevních šroubů 180 a 230 mm
 • Únosnost WC instalačních prvků až 400 kg
 • Velmi tichý a spolehlivý provoz
 • Úspora místa, pohodlný úklid a snadná údržba
 • Moderní design ovládacích tlačítek včetně podsvětlených variant
 • Řešení pro imobilní osoby
 • Nabídka pro mateřské školy

Program pro imobilní osoby

Společnost Nicoll Česká republika, která na český trh dodává výrobky sesterské společnosti Sanitärtechnik Eisenberg GmbH značky SANIT představí na veletrhu předstěnové instalační prvky určené pro imobilní osoby určené nejen pro zdravotnická či sociální zařízení. Tento program se skládá z WC modulu SANIT INEO PLUS WC modulu, prvku pro madla v pravé a levé variantě a prvku pro umyvadlo.  To vše doplněno i elektronickými bezdotykovými ovládacími tlačítky nebo s funkcí oddáleného spláchnutí.

www


Okapy MARLEY - šedá
Okapy MARLEY - hnědáOkapy MARLEY - polokruhovéOkapy MARLEY - hranatý, lepený systémOkapy MARLEY - bíláOkapy MARLEYpolokruhový žlabhranatý žlab

Plastový okapový systém MARLEY

Systém MARLEY je kvalitní, propracovaný a elegantní okapový systém sloužící k odvodnění střech. Prvky systému mají propracovaný design a tvoří kompaktní celek, navíc systém lze snadno smontovat tím, že se jednoduše zacvaknou nebo přilepí.

Okapový systém je vyroben z kvalitního materiálu, o čemž svědčí i životnost dosahující minimálně 50 let. Navíc systém prošel řadou testů a je na něj poskytnuta 10letá garance. PVC je odolné vůči UV záření, okapy nejsou náchylné k namrzání a neuvolňují těžké kovy. K dispozici je velký výběr barev.

Přednosti plastového okapového systému MARLEY

 • snadná montáž
 • nabídka pro střechy jakékoliv velikosti
 • bezúdržbový systém
 • dlouhodobá životnost - záruka 10 let!
 • splňují požadavky DIN ČSN EN 607/1996
 • nejucelenější okapový systém na trhu s množstvím doplňků
 • vyrobeny z vysoce kvalitního plastu - bezkadmiového PVC odolného UV záření a povětrnostním vlivům
 • nejsou náchylné k namrzání
 • neuvolňují těžké kovy, jako např. měď nebo zinek, jsou tedy vhodné i pro další využití dešťové vody
 • velký výběr barev
 • dokonale hladký povrch plastu vykazuje lepší odtokové parametry a samočistící schopnost než plech
 • bezešvé svodové trubky z plastu mají větší pevnost než plechové svody se švem a nemají tendenci namrzat
 • spojka žlabu usnadňuje montáž a plní funkci dilatace - klíčová část žlabu, kluzným prvkem spojek je příčné žebrování, kterým je chráněno tzv. komorové těsnění, zaručující dlouhodobou funkčnost celého systému
www


Editovat prezentaci výrobků