Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Aliaxis Utilities & Industry

www.aliaxis-ui.cz
logo Aliaxis

Aliaxis - inženýrské sítě, průmyslové potrubní systémy, čerpadla a armatury


Elektrotvarovky FRIALEN

Elektrotvarovky FRIALEN jsou určeny pro spojování potrubí a pracují na principu odkryté topné spirály. Díky tomu je zajištěn rovnoměrný přenos tepla z topné spirály na tvorku i trubku. Výsledkem je optimální homogenní spojení materiálů trubky a tvarovky.
wwwElektrotvarovky FRIAFIT

Elektrotvarovky FRIAFIT představují systém elektrotvarovek pro odpadní vodu. Potrubí z materiálu PE-HD je nepropustné, pevně a bezpečně spojené a odolné proti kořenům. Hlavními přednostmi tohoto systému je nepropustnost spojů, spolehlivost a bezpečnost, dlouhé životnost a snadná montáž.
wwwTvarovky na tupo

Tento typ tvarovek se využívá zejména v plynárenství, vodárenství a průmyslu. Jsou určené pro spojování potrubí z PE 100 a PE 80 v dimenzích od d 20 do d 1000 mm v tlakové třídě SDR 11 a SDR 17. Vyrábí se jak standardní tvarovky v dlouhém a krátkém provedení jako např. kolena různých úhlů, T-kusy a redukované T-kusy, záslepky, lemové nákružky, příruby a redukce tak i ohýbané oblouky, které je možno vyrobit i v nestandardním úhlu ohybu.

Při svařování metodou na tupo jsou svařované plochy trubek přitlačeny na ohřívací těleso a prohřáty na svařovací teplotu při sníženém tlaku. Nakonec jsou horká tělesa vyjmuty a spojeny pod tlakem.
wwwSvařovací automaty FRIAMAT a montážní příslušenství

Svařovací automaty FRIAMAT se vyznačují vysokou kvalitou, vynikající funkčností, snadnou obslužností, odolností a dlouhou životností i přes náročné podmínky na staveništi. Svářečky jsou nezbytným nástrojem k elektrosvařování PE-HD.

Mezi jejich výhody patří zejména snížená hmotnost na 12,8 kg, vylepšený tvar těla svářečky a možnost ručního zadávání čárového kódu elektrotvarovky. Automaty jsou dodávány i s extra dlouhým svařovacím a napájecím kabelem, které usnadňují manipulaci na stavbě. Svářečka umí svařovat elektrotvarovky bez ohledu na výrobce, pokud jsou označeny čárovým kódem.

Mezi další montážní techniku patří loupací přístroje, které slouží k bezpečnému odstranění degradované vrstvy z PE trubek, a zařízení pro montáž sedlových elektrotvarovek využívané k jejich instalaci. Dále pak zaokrouhlovací spony, opravárenská sada s opravárenskými balony pro potrubí a nástroje pro trubky.
wwwPE trubky

Jedná se o trubky PE 80 a PE 100 v dimenzích od d 20 mm do d 800 mm. Tlakové trubky se spojují svařováním elektrotvarovkami nebo na tupo. Používají se pro rozvody hlavních tlakových vodovodních řádů, k dopravě chemikálií, rozvodům chlazení nebo jako sací potrubí. Jejich výhodami jsou nízká hmotnost, odolnost vůči korozi, rázová houževnatost i při nízkých teplotách, odolnost proti stárnutí vlivem povětrnostních vlivů a UV záření a další.

Potrubí z materiálu PE 100 RC se liší od PE 100 hlavně strukturou a propojením vnitřních molekul, které je podobné síťovanému polyetylenu PE-X. Výhodou materiálu PE 100 RC je zvýšená odolnost proti bodové zátěži, tedy proti pomalému šíření trhliny.
wwwPrůmyslové potrubní rozvody

Průmyslové potrubní rozvody se dělí na PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF, ABS a armatury s pohony. PVC-U je materiál, který zajišťuje bezpečný transport kyselin, zásad a dalších chemických koncentrátů, aniž by došlo ke korozi nebo znečištění životního prostředí. Je vyroben z vysoce spolehlivé pryskyřice, která je jak teplotně tak chemicky odolná.

PVC-C je termoplast, který je neobyčejně hodnotný, konstrukčně tuhý a pevný. Je hojně používán v průmyslových aplikacích k transportu médií o maximální provozní teplotě do 100°C. Vyznačuje se snadnou manipulací a jednoduchým a rychlým spojováním.

PP-H představuje systém průmyslového potrubí, který zahrnuje kompletní řadu trubek a tvarovek svařitelných polyfúzně i na tupo včetně ručních i pohonovaných armatur. Vyznačuje se vysokou hodnotou obvodové pevnosti a zajišťuje prodlouženou životnost.

PVDF je vysoce krystalický termoplast s vynikajícími mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Jeho přednostmi jsou vysoká teplotní stabilita a odolnost vůči UV záření. Systém PVDF obsahuje řadu trubek, tvarovek, ručních a automatických ventilů, které jsou používány pro transport médií v rozsahu teplot od -40°C do +140°C.

ABS se vyznačuje odolností proti korozi, houževnatostí a je vhodný pro přepravu nízkoteplotních kapalin. Je to lepený systém, který zahrnuje trubky, tvarovky a ventily pro přenos médií o teplotách až -40°C. Dalšími výhodami jsou nízká hmotnost a snadná manipulace.
www


Editovat prezentaci výrobků