Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nejvíce poptávané nabídky dodávek elektřiny a plynu v Kalkulátoru

Spočítali jsme počet poptávek dodavatelů na dodávku elektřiny a plynu od začátku roku, rozdělili je do tří kategorií a přinášíme výsledky. Které nabídky proudu pro topení, plynu a proudu pro svícení jsou nejvíce poptávané?

Kalkulátor cen energií TZB-info

Mnozí z nás ve snaze ušetřit rodinné finance hledají výhodnější nabídku pro dodávky elektřiny nebo plynu. Mohou využít nabídek obchodníků, se kterými se lidé denně setkávají v našich médiích, nebo mohou navštívit komerční srovnávače a nechat si vnutit poradci tarif, který poradci mají prodávat. Pro ty, kteří se rádi rozhodují sami a kteří si svojí volbu uváží, je k dispozici Kalkulátor cen energií TZB-info.

Kalkulátor cen energií TZB-info srovnává většinu nabídek na trhu, které jsou veřejně dostupné na stránkách dodavatelů. Ve srovnání čtenář nalezne jak akviziční nabídky pro nové zákazníky, tak ceníky pro stávající klienty, či prolongační ceníky na dobu po vypršení platnosti původního závazku. Pro ulehčení rozhodování je u nabídek, které stojí za úvahu, umístěno tlačítko „Poptat u prodejce“. Poptat lze tedy pouze ty nabídky, u kterých věříme, že zákazníci budou spokojeni a nebudou mít s dodavatelem potíže.

Jedna věc je srovnání podle úspory, a druhá věc jsou zkušenosti zákazníků a jejich doporučení. Tento článek proto navazuje na hodnocení nabídek zákazníky nebo na doporučení vybraných produktů z nedávna. Tentokrát jsme sledovali, které nabídky zákazníci nejvíce poptávají v období od začátku roku do doby psaní článku.

Nacházíme se v době, kdy ceny elektřiny a plynu na burze klesají, ale většině obchodníků se nechce snižovat ceny. U elektřiny na trhu pro domácnosti doznívá snad poslední vlna zdražování a nových, levnějších nabídek reagujících na pokles ceny na burze je minimum. Ve srovnání cen plynu se objevují stále levnější nabídky, jeden levný dodavatel se snaží trumfnout druhého nižší cenou, vývoj nejlevnějších nabídek v Kalkulátoru připomíná aukční prostředí.

Vytvořili jsme tři kategorie vyhodnocení nabídek. První kategorií je plyn, kterým většina poptávaných topí, druhou kategorií je elektřina, jednotarif pro svícení a konečně třetí, elektřina pro topení. U plynu se v posledním roce ceny prakticky nehýbaly ani jedním směrem, zato u elektřiny ceny pro domácnosti výrazně rostly. Nárůst cen se projevoval zejména u těch, kdo proudem topí. Proto byl topný proud nejvíce poptávanou kategorií. Tradičně nízký počet poptávek je pro jednotarif, protože kvůli velkému procentuálnímu zastoupení státem regulovaných plateb je možnost ušetřit nižší. U plynu jsou poptávky rozloženy rovnoměrněji v průběhu roku, poptávky korespondují s vypršením dřívějších smluv zákazníků.

Topný proud

V kategorii topného proudu byla nejvíce poptávanou nabídkou Skautská energie, která měla třikrát více poptávek než druhá Bohemia Energy. Na třetím místě se umístil Lumius, čtvrtou byla Energie ČS a konečně na pátém místě skončily MND.

Skautská energie lákala nízkými cenami vysoutěženými v polovině roku 2018, těsně před výrazným zdražováním proudu. Podle vyjádření na stránkách Skautské energie i podle hodnocení, které k nám přichází, tento způsob dodávek proudu volili zákazníci přesto, že si uvědomují, že výhodná cena je do konce kalendářního roku a že nově vysoutěžená cena nemusí být tak příznivá.

Bohemia Energy přitahovala zájemce na začátku roku hlavně cenou v akviziční nabídce Start++, u které zákazník po roce přechází na produkt závislý na spotovém trhu Energie A++. Od února se začíná projevovat výrazné snižování cenového průměru spotového trhu za posledních 12 měsíců u Energie A++ a tak zákazníci vynechávali akviziční nabídku Start++ a poptávali rovnou Energii A++ . V rozhodování by mohla hrát roli i kombinace nízkých cen a smlouvy bez závazku.

Pokud se zákazníci rozhodli pro Lumius, pak většinou volili nabídku bez závazku, u které dodavatel zatím nezvyšoval ceny. Zde se jedná o vhodnou kombinaci nízké ceny, smlouvy na dobu neurčitou a výborné pověsti dodavatele. Dříve atraktivní nabídky se závazkem a s fixací ceny po zdražení nebyly příliš poptávány.

Plyn

U plynu bylo pořadí podle počtu zaslaných poptávek následující: Bohemia Energy, Lumius, České Teplo, MND a Elimon. U Bohemia Energy se jedná od dva produkty Start ++ a o Energii A++, které zákazníka dovádí k cenám na spotovém trhu, jež jsou mnohem nižší, než klasické ceny pro domácnosti. Na rozdíl od elektřiny ceny na spotovém trhu s plynem klesaly mnohem rychleji a tak Energii A++ volilo více lidí než produkt Start++.

Lumius v době, kdy se začal soustředit také na trh pro domácnosti, nasadil velmi příznivé ceny s fixací, které zákazníky lákaly zejména v lednu.

České Teplo, nenápadný dodavatel, který volí cenovou strategii skutečně podle vývoje cen na trhu, když se na burze zlevňuje, tak on také zlevňuje a naopak. Zákazník má vždy možnost odejít, není vázán. Díky kvalitnímu servisu se ale lidem odcházet nechce.

Elektřina jednotarif

Pořadí podle počtu poptávek: Bohemia Energy, Skautská energie, Lumius, České teplo, Fonergy. Bohemia Energy profitovala především s produktem Start ++, díky nízké ceně komodity a nulovému stálému platu, který zákazníci ocení při nízké roční spotřebě. Přechod na ceny dle spotového trhu po roce smlouvy asi zákazníci moc neřešili.

Skautská energie a Lumius nebyly v této kategorii nejlevnější, což se promítlo do pořadí.

V této kategorii se nejvíce projevilo zdražování proudu, někteří dodavatelé opustili pozice s nízkými cenami, takže kdyby se článek psal před půl rokem, bylo by pořadí jiné.

Doporučení:

Sice mnoho zákazníků volí smlouvu na dobu neurčitou, nechce se vázat, ale jejich volba je bez garance ceny, která může být zanedlouho změněna. Cena je bez záruky.

U produktů s fixací ceny má zákazník jistotu, že po dobu smlouvy bude mít jistou cenu, ale měl by se ptát, co nastane v době vypršení smlouvy. Je dobré si do kalendáře zadat termín pro sjednání nových cen u dodavatele nebo pro nalezení výhodnějších nabídek.

Potěšující trend

U topného proudu lidé stále častěji poptávají dodávku v distribučním tarifu D57d, z toho lze usuzovat, že se jedná o nově postavená nebo zrekonstruovaná obydlí. Jedná se pravděpodobně o lidi, kteří při stavbě navštěvovali náš portál.

 
 
Reklama