Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Britský regulátor chrání zákazníky

Britský regulátor v energetice Ofgem vydal dvě pro nás zajímavé zprávy o tamější regulaci cen a o podpoře zákazníků při změně dodavatele. Uvádím to jako zajímavost, protože přijmout podobná opatření u nás by bylo těžko představitelné.


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Od 1. 1. 2019 byl ve Velké Británii zaveden cenový strop, jehož účelem je chránit zákazníky, kteří nejsou ochotni měnit dodavatele, před neopodstatněnými platbami za elektřinu nebo za plyn. Ještě dříve, 1. dubna 2017, byla zavedena ochrana zákazníků, kteří platí za energie předem (sociální tarif).

Cenový strop je nepřímo určen za jednotku energie a nezávisí na celkové výši spotřeby, která se může domácnost od domácnosti lišit. Zde uvedené hodnoty jsou pro typické hodnoty spotřeby domácnosti v Británii (střední spotřeba), u elektřiny 3 100 kWh, 12 000 kWh plynu a 4 200 kWh elektřiny Economy 7 (podíl proudu ve špičce a mimo špičku 58/42 %). Výše spotřeby je regulátorem sledována a v každém období se může spolu s cenou měnit i typická spotřeba.

  kWh Current TDCVs TDCVs from 1st April 2020
Gas Low 8,000 8,000
Medium 12,000 12,000
High 17,000 17,000
Electricity: Profile Class 1 Low 1,900 1,800
Medium 3,100 2,900
High 4,600 4,300
Electricity: Profile Class 2 Low 2,500 2,400
Medium 4,200 4,200
High 7,100 7,100

Průměrné spotřeby domácností a jejich změny od 1. dubna 2020 (Zdroj: Ofgem)

Opatření má chránit zákazníky nejpozději do konce roku 2023, pak má být zrušena.

Ve Velké Británii je nastaven cenový strop, který chrání asi 11 milionů zákazníků před nadměrnými platbami. V dubnu klesne limit o dalších 17 liber na z 1 179 na 1 162 liber. U předplacených dodávek energií, které chrání další čtyři miliony domácností, se sníží limit z 1 217 na 1 200 liber. Celkově má opatření britského regulátora chránit 15 milionů domácností.

Cenový strop pro plyn se také snižuje ze 446 na 408 liber.

Pokud by však zákazník byl aktivní a vyhledával by si sám výhodné nabídky na trhu, mohl by ušetřit až 305 liber za rok u elektřiny.

Důvodem ke snížení zastropujících cen elektřiny a plynu je jejich pokles na velkoobchodním trhu v  období mezi srpnem 2019 a lednem 2020. Ohled regulátor bere také na to, že dodavatelé nakupují s předstihem, a tak jejich ceny nemusí korespondovat s aktuální velkoobchodní cenou. Ceny pro následující období se určují na základě na základě dat z trhu za určitý měsíc předem (naposledy za leden 2020).

Zákazníci dostávají odškodnění za porušení definovaných standardů při změně dodavatele

Regulátor vyjmenovává problémy při změně dodavatele, kde mohou nastat problémy. V hledáčku regulátora jsou nejen nově vybraní obchodníci, ale i původní dodavatelé. Regulátor definoval tři standardy:

  • Garantovaný standard A: Zákazník dostane 30 liber, pokud nový dodavatel neuskuteční převod zákazníka během 21 kalendáriích dnů (nově 15 pracovních dnů).
  • Garantovaný standard C: Zákazník obdrží 30 liber v případě, že jej dodavatel chybně (nechtěně) přepojí k sobě.
  • Garantovaný standard E: Zákazník získá 30 liber, pokud mu původní dodavatel ve lhůtě šesti týdnů nevystaví závěrečnou fakturu.

Od zavedení opatření zákazníci obdrželi již 700 tisíc liber, 27 procent šlo na vrub změny dodavatele omylem a zbylých 73 procent pro pozdní vrácení přeplatků.

Vydání a dodržování garantovaných standardů pro změnu dodavatele má podle regulátora přispět ke zvýšení důvěry zákazníků ke změně dodavatele.

 
 
Reklama