Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Skvělé únorové ceny elektřiny i plynu ze spotového trhu pro domácnosti

Operátor trhu (OTE) zveřejnil měsíční zprávu za únor. Ceny elektřiny a plynu na spotovém trhu byly v únoru stabilní a držely se na velmi nízké úrovni. Vzrostl počet odběrných míst obou komodit. Domácnosti s cenami ze spotového trhu měly v únoru skvělé ceny elektřiny i plynu.


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Systémová odchylka

Systémová odchylka nastává při rozdílu mezi skutečným dodaným (odebraným) množstvím a sjednaným množstvím.

Maximální kladná odchylka (vyšší dodávky) nastala 10. a 27. února a ve stejný den byla dosažena nejvyšší záporná odchylka (vyšší spotřeba). Náklady na regulaci v únoru dosáhly částky 46 262 940 Kč, množství energie dodané v kladné odchylce bylo 102,72 a v záporné odchylce 85,21 GWh. Jedná se o téměř poloviční náklady proti lednu (80 743 980 Kč).

U plynu bylo dodáno v kladné odchylce 545,32 GWh a v záporné 371,78 GWh, v lednu bylo více dodáno v záporné odchylce 453,38 GWh a méně v kladné odchylce 429,89 GWh. Průměrná denní teplota byla po celý únor nad nulou s výjimkou 5. a 8. února, kdy průměrné denní teploty se snížily na nulu.

Obr. 1: Systémová odchylka pro elektřinu v únoru 2020 (Zdroj: OTE a.s.)
Obr. 1: Systémová odchylka pro elektřinu v únoru 2020 (Zdroj: OTE a.s.)
Obr. 2 Systémová odchylka u plynu v únoru 2020 (Zdroj: OTE a.s.)
Obr. 2 Systémová odchylka u plynu v únoru 2020 (Zdroj: OTE a.s.)
Obr. 3 Vývoj průměrných denních teplot v únoru 2020 (Zdroj: OTE a.s.)
Obr. 3 Vývoj průměrných denních teplot v únoru 2020 (Zdroj: OTE a.s.)

Kolik se v únoru zobchodovalo a kolik bylo obchodníků

Počet účastníků obchodování s elektřinou a plynem v únoru v porovnání s lednem vzrostl o 38 na 32 045. Naopak počet subjektů zúčtování s elektřinou klesl o 2 na 122 a s plynem rovněž o dva na 95.

Celkově se v únoru snížilo množství zobchodované elektřiny z 3344 na 2734 GWh elektřiny, v lednu se zobchodovalo 4 090 788 MWh. V únoru bylo množství zobchodovaného plynu i přes vyšší teploty podobné jako v lednu, v únoru se dodalo 250 540,8 GWh proti lednovým 255 730,0 GWh.

Obr 4: Vývoj cenových indexů elektřiny v únoru 2020 (Zdroj: OTE a.s.)
Obr 4: Vývoj cenových indexů elektřiny v únoru 2020 (Zdroj: OTE a.s.)

Ceny elektřiny v únoru pozvolna klesaly. Index Base Load začínal 1. 2. na 37,85 EUR/MWh aby 29. 2. ukončil měsíc s cenou 26,17 EUR/MWh.

Ceny ze spotového trhu pro domácnosti

Kdyby zákazník měl od začátku února nejlevnější produkt ze spotového trhu, tak by po přepočtení na skutečnou spotřebu zaplatil v průměru za jednotarif D02d 990 Kč/MWh, za akumulaci D25d 923 Kč/MWh a za přímotopy D45d 960 Kč/MWh (Bohemia Energy, Energie A ++). U plynu by v únoru měli zákazníci cenu 413 Kč/MWh (ELIMON, prolongace produktu Svěží ceník).

Obr. 5: Vývoj cenových indexů plynu v únoru 2020 (Zdroj: OTE, a.s.)
Obr. 5: Vývoj cenových indexů plynu v únoru 2020 (Zdroj: OTE, a.s.)

Změny dodavatelů – úspěšní a neúspěšní

Celkový počet registrovaných odběrných míst se zvýšil za únor o 3 133 na 6 107 501. Dodavatele elektřiny změnilo 29 338 odběrných míst. Nejvíce zákazníků získal innogy (2 566), eYello 937, MND (883). Naopak nejvíce ztratili ČEZ (-1 546), Bohemia Energy (-1 491) a Centropol (-1 396).

V únoru se zvýšil počet odběrných míst plynu o 2 999 na 1 390 695. Dodavatele změnilo 14 312 odběrných míst. Nejvíce zákazníků v únoru získali ČEZ (1 229), MND (801), Armex (401). Nejvíce ztratili Bohemia Energy (-443), Vemex (-266), Lama (-266).

 
 
Reklama