Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Spotřebitelé v energetice se dostali do hledáčku inkasních agentur

Energetický regulační úřad (ERÚ) řeší stále častěji dotazy spotřebitelů, po kterých dodavatelé vymáhají pohledávky prostřednictvím inkasních agentur. Často přitom není jasné, jak a kdy dlužná částka vznikla, případně proč byla navýšena o další poplatky.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Vše typicky začíná stroze znějícím telefonátem, textovou zprávou nebo písemnou výzvou s jednoznačným požadavkem na úhradu dluhu. Stejně jednoznačně však oznámení nehovoří o původu dluhu nebo o tom, zda má daná inkasní agentura vůbec právo peníze vymáhat.

Nenechte se zaskočit nebo vystrašit. Výzvy k zaplacení pohledávky jsou formulovány velmi drsně a záměrně vzbuzují dojem, že peníze nepochybně dlužíte. Pochybnosti ale jsou namístě a jestliže si nejste jistí oprávněností sankce nebo její výší, požadujte doložení nároku vlastní pohledávky i jejího postoupení. Vůči vymahači pak uplatňujte stejné námitky, jaké byste vznesli vůči dodavateli,“ vysvětluje Rostislav Krejcar, člen Rady ERÚ.

Nejčastěji se vymahači ozývají kvůli neuhrazeným deaktivačním poplatkům, když spotřebitel předčasně ukončil smlouvu na dobu určitou. Dále může jít o nedoplatky za spotřebovanou energii, a to i v případech, kdy zákazník sice řádně platil zálohy, ale nevyrovnal nedoplatek vyplývající z vyúčtování. Důvody ale musí vymáhající strana jasně prokázat.

Ještě nedávno vymahačské agentury vyhrožovaly spotřebitelům rovnou exekucí. K tomu by ale nejdříve potřebovaly rozsudek soudu, jinak podobnými pohrůžkami mohou porušovat zákon. Tato praktika proto pomalu mizí,“ říká Rostislav Krejcar, zároveň ale dodává: „Stále se objevují požadavky na zaplacení poplatků za vymáhání dluhu, na které vymahač také nemusí mít nárok. Jestliže dluh neuhradíte včas, může po vás věřitel chtít jen zákonný úrok z prodlení a náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s vymáháním, například za zpoplatněnou upomínku. Odměna inkasní agentuře mezi tyto náklady ale většinou nepatří.

Nebezpečné mohou být i situace, kdy třetí osoba (vymahač) nabízí řešení problémů samotnému zákazníkovi a tvrdí, že ho bude zastupovat při vymáhání práv vyplývajících ze smlouvy mezi dodavatelem a spotřebitelem. I zdánlivě vstřícná nabídka, kdy tato třetí osoba nabízí např. získání nevráceného přeplatku od dodavatele, může ve skutečnosti zhoršit postavení zákazníka v souvisejících sporech. O jednom z případů ERÚ informoval na svých webových stránkách již na počátku května letošního roku.

Jestliže je spotřebitel kontaktován inkasní agenturou v souvislosti s dodávkami energií, může se obrátit na ERÚ. Ačkoliv úřad nemá kompetence k dozoru vymáhacích agentur, v první řadě lidem poradí, jak se zorientovat ve velmi složitých právních souvislostech. Pomůže také se zjištěním informací u dodavatele, proč a kdy dluh původně vznikl. V rámci mimosoudního řešení sporů pak může ERÚ rozhodovat například i o platnosti smlouvy uzavřené s dodavatelem, kvůli které spotřebitel čelí vymáhání deaktivační poplatku.

 
 
Reklama