Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Aukce na energie mají konkurenta

Tím konkurentem je produkt Energie A++, který nabízí elektřinu a plyn za spotové ceny a tím umožňuje domácnostem a podnikatelům dosáhnout dlouhodobě výhodné ceny, na které by nikdy předtím nedosáhli. Zákazníci mají volnost, smlouva je bez závazku a mohou kdykoliv si své rozhodnutí rozmyslet.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Nabídku uvedla na trh společnost Bohemia Energy a i když se nejedná o první pokus oslovit zákazníka podobnou formou, jedná se o první do detailu připravený produkt. Energetický trh se mění a s ním i způsoby obchodování. Před několika málo lety mnohé spotřebitele oslovily aukce, které pomohly výrazně snížit spotřebitelům ceny energií. Nyní přichází Energie A++ a  nabízí elektřinu a plyn za ceny spotového trhu. Dodavatel si k těmto cenám přidává cenu za nákup a za servis, která je účtována za každou odebranou megawatthodinu a stálý plat vztažený na odběrné místo uváděný ve formě denního platu. Tyto platby jsou dodavatelem garantovány a jsou součástí ceníku produktu. Mimo nich dodavatel nemá další možnost, jak upravovat ceny energie. Nemůže cenu podržet nahoře, když je vysoká a ani nemůže zdražit při první změně směru vývoje klesajících cen.

Bohemia Energy Energií A++ oslovuje spotřebitele, kterým záleží hlavně na ceně a kteří nechtějí platit nic navíc. Produkt může tak zaujmout zákazníky nejlevnějších dodavatelů, spotřebitele, kteří se zúčastnili aukcí, nebo využili, či chtějí využít, nabídky aukčních produktů v Kalkulátoru cen energií TZB – info (společností Aukční centrum, eCentre, Skautská energie). Ve společnostech skupiny Bohemia Energy produkt pravděpodobně najde odezvu především mezi zákazníky Europe Easy Energy.

Co je to spotový trh

Spotový trh je jednou z možností velkoobchodního nákupu elektřiny nebo plynu. Vyznačuje se obchodováním na velmi krátkou dobu a to jak z hlediska času před nákupem a tak také trváním dodávky. Elektřina i plyn se nakupují na následující den. U elektřiny se kupuje dodávka na každou hodinu samostatně, u plynu na celý den. U elektřiny má tedy každá hodina příštího dne svou cenu, u plynu je cena stanovena pro celý den. Opakem spotového obchodování jsou futures. Jak název napovída, jedná se o kontrakty na delší dobu v budoucnu, na týden, měsíc, čtvrtletí, rok. Účastníci obchodování obvykle nakupují různé produkty s cílem zajistit si dlouhodobě příznivou cenu a hlavně eliminovat rizika nevhodného nákupu. Jeho výhodou je, že cenu utváří skutečná nabídka (disponibilita výrobních zdrojů) a skutečná poptávka. Na tomto trhu se obchodují pouze fyzické dodávky a svou podstatou neumožňuje vstup spekulativního kapitálu. Není tedy zatížen rizikovými prémiemi jako trh futures a z dlouhodobého hlediska proto vykazuje nejlepší výsledky.

Spotový trh s elektřinou není součástí pražské burzy PXE, spotový obchod je organizován Operátorem trhu s energiemi (OTE). Plyn je možno nakoupit na spotovém trhu PXE nebo na trhu OTE. Spotové ceny elektřiny jsou závislé na době spotřeby, zda se odebírá elektřina ve špičkách.

Spotový trh s elektřinou byl již v minulosti preferován před aukcemi u podniků, které dokáží řídit svojí spotřebu. To znamená zapínat energeticky náročnou výrobu v době nizkých cen elektřiny. U plynu je spotový trhu určen pro dodávky bez dlouhodobých kontraktů, v době vyšší nabídky spotový trh ovlivňují i dodávky tradičních dodavatelů, jako je např. Gazprom.

Bohemia Energy je účastníkem obchodování na pražské burze PXE, což si může dovolit jen poměrně úzký okruh dodavatelů, protože obchodování je finančně náročné. Spotový trh má mnohem více účastníků, je zde hodně dodavatelů energií, ale i  například cementárny, hutě atd. .


Obr.1: Přehled cen elektřiny na 4. prosince 2016 (Zdroj:OTE)

Cenu elektřiny a plynu, ze kterého čerpá Energie A++ si zákazníci mohou ověřit na stránkách Operátora trhu s energiemi pro elektřinu a pro plyn na stránkách PXE.


Obr.2 Přehled referenčních cen plynu po jednotlivých dnech (Zdroj:PXE)

Jak se počítá cena pro zákazníka

U všech produktů na energetickém trhu je cena složena ze státem neregulovaných položek, z ceny za komoditu a ze stálého měsíčního platu. V případě Energie A++ je uváděn stálý plat za den, který se dá ale snadno přepočítat na měsíční plat.

Regulovaná část plateb je stejná pro všechny zákazníky, nezavisí na způsobu obchodování, zda zákazník nakoupí energií tradičně, v aukci nebo zprostředkovaně na spotovém trhu.

Při porovnání výhodnosti jednotlivých nabídek a hlavně pro stanovení ceny za účelem fakturace je rozhodujím měřítkem cena za komoditu. Protože u elektřiny je za den 24 cen a u plynu jedna cena za jeden den, je potřeba zohlednit průběh spotřeby po jednotlivých hodinách, dnech, měsících. Spotřeba se liší a to zejména podle našeho denního rytmu, podle toho jak brzy se stmívá, zda topíme, používáme klimatizaci nebo zda jsme doma. K přepočtu spotřeby slouží normalizovaný typový diagram dodávek. Bohemia energy používá denormalizovaný diagram dodávek, který vychází ze skutečně změřených podmínek. V diagramech jsou zohledněny oblasti odběru i tarifní sazby. Zájemce se může přesvědčit o vývoji diagramu na stránkách OTE.

Energie A++ v kalkulátoru

Produkt Energie A++ nebyl dosud uveden do srovnání cen s konkurencí na trhu. Důvodem bylo jiné pojetí cenové nabídky. U běžných nabídek v Kalkulátoru jsou uvedeny náklady na spotřebovanou energii za rok dopředu za předpokladu, že se žádná ze složek ceny během tohoto období nezmění.

To ale Energie A++ nemůže zajistit. U tohoto produktu lze se stoprocentní přesností vypočítat pouze náklady, které nastaly v minulosti. Budoucí ceny na trhu můžeme pouze odhadovat. V Kalkulátoru bude proto uvedena průměrná cena za posledních 12 měsíců. Cílem je informovat zájemce, jakou cenu lze i v blízké budoucnosti u uvedeného produktu s určitou pravděpodobností očekávat. V žádném případě ale kalkulátor nebo dodavatel neručí za to, že stejná cena bude i v budoucnosti.

Obchodní ředitel Bohemii Energy Ing. Libor Holub ke způsobu stanovení ceny uvádí:

„Průměrná cena (za den, za měsíc, za rok) se spočítá na základě teplotně denormalizovaného typového diagramu dodávky (definuje dodávku v dané hodině) a ceny spotového trhu v dané hodině. Je to součet součinů dodávky a ceny v daných hodinách vydělený celkovou dodávkou. Je to stejné, jako když máte skutečný profil dodávky z průběhového měření a spotřebu v dané hodině vynásobíte cenou v dané hodině. Součtem takových součinů získáte za definované období (den, měsíc, rok,…) náklady na dodávku. Pro zjištění průměrné jednotkové ceny v Kč/MWh v daném období pak tyto náklady vydělíte celkovou dodávkou v MWh v témže období.“

Na stanovení výsledné ceny má také vliv kurz koruny k euru, protože na spotovém trhu se obchoduje v eurech. Ostatní náklady, jako třeba zúčtování odchylky (odchylka mezi nakoupeným a skutečně odebraným množství energie) nebo poplatky burze jsou zahrnuty v ceníku produktu v ceně za nákup a za zákaznický servis. Dodavatel výši stálého platu a cenu za nákup a servis může měnit, v případě změny má zákazník právo odstoupit od smlouvy.


Graf 1: Průměrná cena silové elektřiny v Kč/MWh bez DPH a včetně ceny za nákup a za servis v tatifních sazbách D01d, D02d. (Zdroj dat: https://www.reseni2plus.cz/)

Graf 2: Průměrná cena silové elektřiny v KČ/MWh bez DPH a včetně ceny za nákup a za servis v tatifních sazbách D45d. (Zdroj dat: https://www.reseni2plus.cz/)

Graf 3: Průměrná cena plynu v Kč/MWh bez DPH a včetně ceny za nákup a za servis. (Zdroj dat: https://www.reseni2plus.cz/)

Energie A++ není pro každého

Produkt si samozřejmě může objednat každý, ale ne každý má odpovídající povahové vlastnosti. Obchodování vyžaduje lidi, kteří jsou klidní a uvážliví ve svém rozhodování a nezačnou hned zmatkovat. Je to stejné jako u front před pokladnami v supermarketu. Nejprve se zdá, že u pokladny, kde není moc lidí, to půjde rychle, pak se ale postup zastaví a někteří lidé začínají nadávat a přebíhat do jiné fronty. Tak pro tyto povahy rozhodně není Energie A++ určena.

Energii A++ nejvíce svědčí pokles cen na burzách, tam její cenové výhody nejvíce vyniknou. Dodavatelé tradičních produktů nikdy nebudou příliš spěchat se zlevňováním v době poklesu cen. V případě růstu cen bude více záležet, co udělají místně dominantní dodavatelé, zda budou reagovat na ceny na burze, nebou nebudou. V době zdražování energií půjdou ceny nejlevnějších produktů nahoru a tak i přes vyšší ceny Energie A++ bude produkt patřit k nejlevnějším nabídkám na trhu.

Na stránkách tohoto produktu je graficky znázorněn vývoj cen elektřiny od roku 2011, kde dodavatel dokazuje, že Energie A++ bude s velkou pravděpodobností vždy výhodnější i přes výkyvy na trhu.

Při pochybnostech nebo při rozhodování by zájemci pomohlo zjistit ceny ročních kontraktů na dodávky elektřiny a plynu tři roky dopředu a porovnat si jejich ceny. Z nich by bylo zřetelné, co si obchodníci na burze o budoucím vývoji cen myslí. Tato informace je vhodná zejména v době, kdy ceny elektřiny nebo plynu rostou. Když by cena na nejvzdálenější rok byla nižší než na rok následující, tak by to znamenalo, že obchodníci nepředpokládají, že ceny se budou dlouhodobě zvedat.

Podobné produkty

Na trhu jsou i jiné produkty, u kterých dodavatelé uvádějí, že se jedná o ceny, které jsou závislé na cenách na burze nebo na velkoobchodním trhu.

Snad nejznámějšími a jedinými byly dříve nabízené produkty společnosti ČEZ pod názvem Měsíc a Kvartál. Vývoj cen byl skutečně indexově závislý na vývoji cen na burze, problém byl ale v tom, že každý rok začínaly ceny vyrovnáním s cenou standardního produktu ČEZ Comfort . Z toho důvodu dlouhodobě zákazník proti standardu nic nezískal.

Energie A++ vs. aukce

Výhodou aukce může být fixní cena na rok nebo na dva. Výsledná cena však nemůže být až na pár výjimek nižší než průměrná cena u Energie A++ zejména v době poklesu cen energie, protože vítězný dodavatel v aukci musí mít jistotu, že bude schopen garantovat cenu po delší dobu. Zákazník aukcí nezná dodavatele, jak je finančně silný, zda je schopen dostát svým závazkům. Zákazník u aukcí neví, jaký zákaznický servis aukční dodavatel má, jak reaguje na dotazy, žádosti, jak rychle vrací přeplatky. Aukce ve srovnání s produktem Energie A++ jsou vhodnější pro lidi, kteří chtějí mít jistější cenu.

Přínosy Energie A++ pro zákazníka

  • Dlouhodobě nižší cena než na trhu a to i v případě nečekaných událostí (Fukušima).
  • Při snižování ceny energie okamžitá reakce formou poklesu cen pro zákazníka.
  • Zákazník se nemusí starat o výběr dodavatele před vypršením kontraktu jako u nabídek na určité období, protože takto stanovená cena vždy kopíruje cenovou úroveň trhu.
  • Možnost v budoucnu využívat chytré spotřebiče v době, kdy je elektřina nejlevnější.
  • Zákazník uzavírá smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, to znamená, že může produkt relativně snadno změnit.
  • Jistotu finančně silného dodavatele s výborným zákaznickým servisem včetně poradenství.
 
 
Reklama