Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Co očekávat od třetí vlny aukce na dodávky elektřiny a plynu dTestu

Po roce je zde opět populární aukce na dodávky energií s cílem pomoci zákazníkům ušetřit. Po velmi úspěšné první vlně přišlo trochu zklamání z loňských cen. Bude se loňský rok opakovat nebo můžeme se těšit na lepší ceny? Co nabídku dodavatelů ovlivňuje a kde si zájemce najde srovnání s cenami na trhu?


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

„Je rozhodnuto – spouštíme hromadný přechod zákazníků za levnější elektřinou a plynem.“ Takto začíná zpráva uveřejněná na stránkách neziskové organizace dTest. Kampaň s názvem „Chci výhodnější energie“ odstartovala 16. ledna. Aukce proběhne 8. března 2018. Zájemci se mohou nezávazně registrovat na webové stránce www.chcivyhodnejsienergie.cz.

V České republice existuje stále mnoho domácností, které zůstávají u dominantních dodavatelů, s nimiž uzavřely smlouvu již před mnoha lety, a tudíž odebírají zbytečně drahou elektřinu a plyn. Pro velký zájem spotřebitelů pořádáme aukci energií již třetím rokem. Chceme dát lidem možnost, aby se spojili a žádali od dodavatelů energií výhodnější podmínky a lepší ceny. Jsme nezisková organizace, takže na rozdíl od komerčních subjektů neděláme aukci pro vlastní obohacení, případný výtěžek z aukce používáme k financování služeb poskytovaných všem spotřebitelům v České republice. Velkou výhodou naší aukce je to, že účast je pro spotřebitele nezávazná a bezplatná. O přechodu k vítěznému dodavateli se můžete rozhodnout až na základě konkrétní nabídky od vítěze aukce. Je jen na vás, jestli nakonec k vítěznému dodavateli přejdete, nebo ne. Nemusíte se bát, že by na vás nový dodavatel energií jakkoliv tlačil. Odběratelé, kteří se rozhodnou přejít k novému dodavateli, získají smlouvu s fixací ceny na jeden rok. Po uplynutí tohoto roku se smlouva změní na dobu neurčitou.“, uvádí článek dTestu.

Podle dTestu je účast v aukci možností ušetřit značné finanční prostředky zejména pro ty, kteří mají vysokou spotřebu elektřiny nebo plynu a doposud dodavatele nikdy neměnili. Ideální je smlouva na dobu neurčitou, případně na dobu určitou s maximálně dvouletým závazkem. Doplňuji, že u spotřebitelů se závazkem na dobu určitou je třeba se přesvědčit, zda jim smlouva vyprší tento rok nebo zda jim stávající dodavatel umožní smlouvu předčasně ukončit. Při předčasném ukončení smlouvy je nutné počítat s finančním vyrovnáním, které je třeba vždy porovnávat s výši úspor.

Dtest není dodavatelem energií, společnost zprostředkuje spotřebiteli uzavření smlouvy s fixací ceny na jeden rok. Pokud zákazník se nerozhodne, že se zúčastní další aukce, zůstává u vítězného dodavatele a smlouva přechází na dobu neurčitou se standardním ceníkem. Je zde možnost, že vítězný dodavatel zákazníkovi nabídne jiný výhodnější produkt, ale konečné rozhodnutí záleží na zákazníkovi.

Zákazník by měl si výhodnost vysoutěžené nabídky zkontrolovat na našem Kalkulátoru cen energií TZB – info, který pro tento účel ihned po zjištění vysoutěžených cen zveřejní nabídku. V případě, že si spotřebitel své rozhodnutí rozmyslí a bude chtít uzavřenou smlouvu ukončit, může tak učinit na základě toho, že se jedná o distanční smlouvu, ve lhůtě do 14 dnů od podpisu smlouvy nebo do 14 dnů od začátku dodávek podle občanského zákazníku. S využitím energetického zákona lze odstoupit od smlouvy do 15. dne od začátku dodávek. Výpovědní doba poté činí 15 dnů a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli.

Ceny na trhu a ceny aukcí

V prvním roce byly vysoutěženy skvělé ceny, které prolomily dosud známé limity představ o cenách na trhu. Takovou hranicí byla cena plynu bez DPH 500 Kč/MWh a u elektřiny 800 Kč/MWh, takové ceny od začátku liberalizace nikdo ani v tehdy organizovaných aukcích nenabídl. První aukce měla jednoznačně tu výhodu, že se konala v době historicky nejnižších cen od začátku liberalizovaného trhu. Velkoobchodní ceny tehdy byly na minimu a od té doby začaly růst.

V době poklesu velkoobchodních cen jsou někdy vysoutěžené ceny i výrazně nižší než ceníky dodavatelů. Ceníky dodavatelů se mění postupně, většina dodavatelů neplnohodnotně přizpůsobuje ceníky poklesu cen na velkoobchodním trhu a také jejich reakce nebývají příliš rychlé.

V druhé vlně nastala opačná situace. Ceny elektřiny i ceny plynu začaly růst. Růst velkoobchodních cen vzhledem k setrvačnosti trhu se do ceníků dodavatelů prakticky nepromítl a tak vysoutěžené ceny byly na úrovni lepších cen dodavatelů. Na trhu se dal najít velký počet výhodnějších nabídek než byly ceny z aukce dTestu, což bylo předmětem kritiky.

Pro představu o vývoji cen přikládám graf vývoje cen plynu (elektřina je podobná) na Českomoravské komoditní burze Kladno. To není sice aukce dodávek pro domácnosti, ale vzhledem k tomu, že se obchoduje v korunách, tak vývoj cen je podobný.

Obr. 1: Svislé čáry znázorňují ceny v době pořádání první a druhé vlny aukcí (Zdroj: ČMKBK)
Obr. 1: Svislé čáry znázorňují ceny v době pořádání první a druhé vlny aukcí (Zdroj: ČMKBK)

Cena na velkoobchodním trhu však není jediným důvodem pro dosažení určité aukční ceny. Prvním rokem bylo pořádání aukcí v takovém formátu něčím novým, neznámým. Před tím sice pořádala města aukce pro své občany, ale pořadatel se obracel na obchodníky s konkrétními závaznými údaji o počtu zákazníků a výši poptávky. dTest mohl nabídnout pouze údaje z registrace bez závazku uzavření smlouvy, zato však s obrovským počtem zájemců. Velcí dominantní hráči na trhu se pochopitelně nezúčastnili, protože akce byla namířena především na jejich zákazníky. Na tuto nabídku mohli reagovat pouze dodavatelé s nízkými standardními cenami, ti ale ve svém portfoliu mají zákazníky, kteří slyší na dobré nabídky a nejsou líní dodavatele změnit. Podle mého názoru i tyto argumenty rozhodují o tom, jaká bude dosažitelná cena v aukci a možná je to silnější argument než vývoj velkoobchodních cen. Ostatně lze spekulovat o začátku článku v dTestu. Začátek „Je rozhodnuto“ a termín aukce dává tušit, že se o spuštění třetí vlny váhalo.

Předcházející aukce

dTest v článku také uvádí výsledky z předcházejících vln aukcí. Z čísel v tabulce není až tak patrná úspora pro běžné domácnosti, aukcí se pravděpodobně zúčastnili spotřebitelé s vysokou roční spotřebou. Proto uvádím i vlastní příklady úspor přepočtené v případě průměrné spotřeby. Ceny vždy přesahují do následujícího roku, určujícím je měsíc pořádané aukce. V roce 2018 levnější dodavatelé zdražovali a zdražení ovlivnilo výši úspor z druhé vlny aukce.

Aukce dTestuPočet registracíZměnilo dodavatelePrůměrná roční úspora za plyn (Kč)Průměrná roční úspora za elektřinu (Kč)Celková úspora domácností
I. vlna79 00020 0008 7072 883140 000 000
II.vlna55 0006 0002 20595411 000 000
III.vlna     

Tabulka 1: Počty registrací, změn dodavatele a výše úspor (Zdroj: dTest)

Podle statistiky Operátora trhu s energií (OTE) se zvýšil počet odběrných míst vítězného dodavatele v roce 2016 o téměř sedmnáct tisíc a v roce 2017 o něco přes čtyři tisíce odběrných míst. Protože u tohoto obchodníka se před vlivem aukce nesnižoval počet odběrných míst, naopak rostl, tak lze uvést, že vítězný dodavatel snížil cenu významné části svých zákazníků.

Elektřina (D02d, spotřeba 3 000 kWh)
2018 Druhá vlna aukce
Úspora za rok proti dominantním dodavatelům (Kč)Úspora za rok s levnějšími nabídkami na trhu (Kč)
ČEZ Na neurčito1 045Energie ČS On-line573
E.ON Elektřina1 651Pražská plynárenská 2v1441
PRE Komfort1 240Fonergy Premium 428
2017 První a druhá vlna aukce
Úspora za rok proti dominantním dodavatelům (Kč)Úspora za rok s levnějšími nabídkami na trhu (Kč)
ČEZ Na neurčito1 118Fonergy Premium 570
E.ON Elektřina1 476EP Energy Trading Jistota 3/2016564
PRE Komfort1 313Energie na druhou NÁKUP PLUS543
2016 První vlna aukce
Úspora za rok proti dominantním dodavatelům (Kč)Úspora za rok s levnějšími nabídkami na trhu (Kč)
ČEZ Komfort1 834Není levnější nabídka
E.ON Elektřina2 138
PRE Komfort2 029

Tabulka 2: Úspory (Kč/rok) u domácností s průměrnou spotřebou elektřiny

Plyn (spotřeba 20 MWh)
2018 Druhá vlna aukce
Úspora za rok proti dominantním dodavatelům (Kč)Úspora za rok s levnějšími nabídkami na trhu (Kč)
innogy Standard4 221Czech Energy Plyník 242 047
E.ON Standard plyn3 924Moravská plynárenská e-Tarif1 975
Pražská plynárenská3 960Halimedes Leden 20181 684
2017 První a druhá vlna aukce
Úspora za rok proti dominantním dodavatelům (Kč)Úspora za rok s levnějšími nabídkami na trhu (Kč)
innogy Standard5 104Halimedes Leden 20171 924
E.ON Standard plyn4 577Czech Energy Plyník 241 485
Pražská plynárenská4 613Blue-Gas Blue New745
2016 První vlna aukce
Úspora za rok proti dominantním dodavatelům (Kč)Úspora za rok s levnějšími nabídkami na trhu (Kč)
innogy Standard9 681Není levnější nabídka
E.ON Standard plyn7 699
Pražská plynárenská8 483

Tabulka 3: Úspory (Kč/rok) u domácností s průměrnou spotřebou plynu

Elektřina
Ceny v první vlně 2016Ceny ve druhé vlně 2017
Distribuční sazbaVysoký tarif (Kč/MWh)Nízký tarif v Kč/MWhStálý plat v Kč/měsícVysoký tarif v Kč/MWhNízký tarif v Kč/MWhStálý plat v Kč/měsíc
D01d,D02d758551 01840
D25d,D26d,D27d7267265598498440
D35d734734551 0191 01940
D45d,D56d,D57d749749551 0191 01940
D61d758758551 0181 01840
Plyn
Ceny v první vlně 2016Ceny ve druhé vlně 2017
Cena komodity v Kč/MWhStálý plat v Kč/měsícCena komodity v Kč/MWhStálý plat v Kč/měsíc
Všechny pásma spotřeby4555567540

Tabulka 4: Přehled dosažených cen v předcházejících aukcích v Kč/MWh

Dosažitelné ceny v následující vlně

Ceny elektřiny na burzách do konce roku rostly, v novém roce vidíme spíše mírný pokles. Velkoobchodní ceny v porovnání s předcházejícími aukcemi jsou nesrovnatelně vyšší a není jisté, že dosáhnou na úroveň nejnižších cen na trhu. Očekával bych ceny podobné těm v loňském roce.

Významnějším zdrojem úspor jsou však dodávky plynu. Velkoobchodní ceny plynu nyní klesají a s poklesem se dá počítat i v březnu, v době pořádání aukce. Myslím si, že cena ve srovnání s loňskem klesne něco málo nad 600 Kč/MWh.  Je pravděpodobné, že se nepatrně zvýší stálý plat.

Přesto si myslím, že existuje mnoho potencionálních zákazníků, kterým bych účast v aukci doporučil. U stávajících zákazníků věřím, že nabídková cena bude na současné poměry cena dobrá a že stejně (hlavně u elektřiny) nebude kam utíkat.


O dTestu
dTest je nezisková organizace, kterou v roce 1992 pod názvem Občanské sdružení spotřebitelů TEST založila JUDr. Ida Rozová. Zpočátku se organizace věnovala vydávání měsíčníku TEST s testy výrobků a služeb. Nyní, po více než 25 letech, je dTest mnohem více než jen časopis s testy. Nabízí spotřebitelům komplexní servis, který pomáhá v orientaci při nákupu výrobků, výběru poskytovatelů služeb a při uplatňování spotřebitelských práv.

 
 
Reklama