Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

V kalkulátoru jsou nyní ceny z první i druhé vlny aukce pořádané společností Dtest

Aukce pořádané spotřebitelskou organizací DTest vzbudily velkým zájem domácností a následně také zájem účastníků o srovnání cen s konkurencí. Kalkulátor cen energií TZB-info sleduje poměry na trhu s energií a tak po vydání aukčního ceníku vítězným dodavatelem nemůže v něm tato položka chybět.


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

V roce 2015 se objevily první zprávy o tom, že by spotřebitelská organizace Dtest měla zaštiťovat aukci na dodávku energií. Důvodem byly tehdy často kritizované poměry na trhu, kde i přes dlouhodobý pokles velkoobchodních cen elektřiny i plynu, se ceny pro domácnosti nijak významně nesnižovaly. První vlna aukce byla, co se týče dosažených cen, maximálně úspěšná. K úspěchu pomohl termín jejího pořádání, protože byl stanoven právě na dobu, kdy velkoobchodní ceny elektřiny i plynu dosahovaly několikaletého minima. Za pár měsíců potom začaly ceny obou komodit růst. Organizátoři druhé aukce již neměli tolik štěstí na volbu termínu. Vzhledem k termínu první vlny aukcí a délce platnosti nabídky již nešlo podruhé s termínem hýbat a ani teoretická myšlenka na jiný termín pořádání by stejně nepřinesla žádanou superlevnou elektřinu nebo plyn jako poprvé.

Atraktivita aukčních cen roste právě se zvětšujícím se rozdílem mezi většinovou cenou energie a minimální cenou na trhu, respektive s klesající cenou na velkoobchodním trhu. Většinovou cenou je cena standardní produktové řady místně dominantního dodavatele. Naopak růst velkoobchodních cen se projevuje vždy menší atraktivností aukcí.

Zákazník, který dá přednost cenám odvíjejícím se podle cen na trhu, bude mít vždy ceny s určitým zpožděním k aktuálním cenám. Toto zpoždění bude v intervalu od nuly, tedy cena podle okamžité ceny velkoobchodu (spotového trhu) a nebo se zpožděním proti aktuálním nabídkám až do dvou let, například u aukcí s fixní cenou na dva roky. V případě aukce Dtestu bude cenový vývoj zpožděn za skutečností až o více než jeden rok. Musíme ještě počítat s prodlevou mezi aukcí a začátkem účinnosti smlouvy nebo s prodlevou mezi dobou doběhu cen z první vlny a začátkem platnosti cen z druhé vlny aukce u konkrétního zákazníka. V Kalkulátoru se mimo jiných srovnávají nabídky, které vznikly v době levnější elektřiny nebo plynu, než které jsou na velkoobchodním trhu nyní. Proto velmi přísné porovnání cen je zavádějící, protože za rok mohou být nyní nejlevnější nabídky také na úrovni cen z druhé vlny aukce.

Pravděpodobnost, že každý rok se vysoutěží aukcí nejlepší cena na trhu, je prakticky rovna nule. Někdy se podaří vysoutěžit lepší ceny, někdy ne. Je ale třeba se dívat na věci z dlouhodobého pohledu. Jsem přesvědčen, že je lepší být trochu aktivní a nakupovat elektřinu a plyn v aukcích. Dlouhodobě dosáhnout lepších cen než aukčních je možné, ale vyžaduje to již obětování více času a také udržování si přehledu o trhu. Na to nemá každý čas.

Proto, i když se to těžko chápe, zákazník by měl úspory z aukcí srovnávat podle nabídek místně dominantních dodavatelů. I ty nejatraktivnější nabídky v Kalkulátoru nemusí platit věčně a  s rostoucími cenami mohou s určitým zpožděním zmizet. Když ale velkoobchodní ceny klesnou, budou zase aukční nabídky atraktivní.

V kalkulátoru jsou nyní zveřejněny všechny ceny, které na hromadné aukci pro domácnosti byly doposud dosaženy. Pro srovnání lze použít jednak výběr na základě zadání aktuálních dat, zobrazením všech ceníků nebo zkontrolovat si vývoj cen v určitém období. Údaje jsou uváděny pod hlavičkou společnosti Dtest a nejsou tedy závislé na aktuálním vítězi aukce.

Z nabídky není možno poslat poptávku jako u ostatních položek. Uvedení cen má pouze informativní charakter. I přes to, co jsem o cenách zde napsal, je dobré dlouhodobé porovnání cen s konkurenčními nabídkami. Konkurenčními produkty jsou aukční ceny společností eCentre, Energofin nebo Aukčního centra. U těchto nabídek je většinou dvouletý interval změny cen.

Konzervativnější volbou je volba pro ty zákazníky, kteří nepožadují žádné další služby, které jsou dnes mezi obchodníky atraktivní, je volba levných a finančně stabilních dodavatelů, kde je na trhu velmi dobrá nabídka.

 
 
Reklama