Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vítězem aukce dTestu je společnost Europe Easy Energy

Ve čtvrtek 11. února úspěšně proběhla aukce na dodávku elektřiny a plynu pro více než 66 000 nezávazně registrovaných zájemců. Vítězem se stala společnost Europe Easy Energy. U vítěze se ale objevují spekulace v souvislosti s nedávnou změnou majitele vítězného dodavatele a také s nástrahami stávajících dodavatelů, kteří s aukcí pravděpodobně přijdou o část zákazníků.

dTest a vítězný dodavatel na webových stránkách uvádějí:

Modelová domácnost se spotřebou elektřiny 3,2 MWh za rok v sazbě D02d a plynem vytápěným zatepleným rodinným domkem se spotřebou 15 MWh ročně při přechodu na vítězný tarif ušetří za neregulovanou složku průměrně 1 942 Kč ročně za elektřinu a 9 980 Kč ročně za plyn. Odhad úspory vychází z porovnání s průměrem cen nejvyužívanějších produktů dominantních dodavatelů na trhu. Výsledná úspora může být samozřejmě v konkrétních případech odlišná, záleží na stávajícím dodavateli, tarifu a spotřebě každého odběrného místa. Ne všechny domácnosti také využívají plyn.

Poznámky k cenám:

V současné době jsou velkoobchodní ceny elektřiny i plynu na velmi nízké úrovni a blízká budoucnost nedává naději na jejich zvýšení. Ceny pro domácnost jsou však relativně vysoké, roli hrají především dlouhodobé závazky zákazníků a obstrukce prodejců při změně dodavatelů. Nepříznivou roli u cen plynu hraje také povinnost nakoupit určitou část plynu fyzicky před zimou pro zvýšení bezpečnosti dodávek.

Pokud se mluví o neregulované (obchodní) složce ceny, je tím myšlena cena za komoditu a k ní je přičten stálý měsíční plat, který účtuje prodejce. Bez kalkuluce s DPH podíl silové elektřiny činí podle tarifní sazby a spotřeby asi 36 až 50 %, u plynu zhruba 75 až 80 %. Z tohoto důvodu budou nejatraktivnější úspory u domácností, které topí plynem nebo elektřinou. Naopak úspory u elektřiny určené pro svícení a běžné spotřebiče budou nižší.

Ani aukční společnost ani dodavatel cenu přímo nezveřejnili, ostatně uvádění vysoutěžených cen není u nás úplně obvyklé, pokud se nejedná například o obchodování na komoditní burze. Přesto si lze snadno předpokládanou cenu s pomocí Kalkulátoru cen energií TZB-info spočítat.


Obr.1: Příklad zadání cen z aukce pro porovnání cen elektřiny v Kalkulátoru cen energií TZB-info

Cena za komoditu je závislá na tom, zda bude účtován měsíční stálý plat, když uvažujeme s konstantními úsporami. Při výpočtu lze vycházet z toho, že stálý měsíční plat bude jen minimální, tj. asi ve výši 25 Kč. Zveřejněné úspory dosažené aukcí dTestu se vztahují k cenám dominantních dodavatelů v jejich distribučních územích. Pro elektřinu to znamená produktovou řadu ČEZ Comfort (tarifní sazba D02d a roční spotřeba 3,2 MWh), pro plyn zase RWE Standard (roční spotřeba 15 MWh). Zájemci o cenu mohou v Kalkulátoru cen energií TZB-info funkci „Individuální cenová nabídka“, viz následující obrázky a cenu si snadno spočítat. V Praze a v distribuční oblasti společnosti E.ON se budou ceny lišit.


Obr.2: Příklad zadání cen z aukce pro porovnání cen plynu v Kalkulátoru cen energií TZB-info.

Podle zprávy dTestu následuje individuální vyčíslení úspor všem přihlášeným zájemcům. Nabídky budou rozesílány ve druhé polovině března 2016. Registrace dalších zájemců je podle portálu vázána na kapacitní možnosti dodavatele. Portál rovněž upozorňuje na nezávaznost registrace. Problém pro zájemce může nastat v případě retenčních (neoficiálních) nabídek původního dodavatele, portál radí být v těchto případech obezřetný.

Retenční (neoficiální) nabídky obchodníků jsou jedním z hlavních znaků nefungujícího trhu. Tyto nabídky nejsou nikde zveřejňovány a dodavatel v současné době nabízí výrazně levnější ceny pouze určité skupině zákazníků. Tyto nabídky jsou většinou určeny stávajícím zákazníkům s cílem zabránit jim v odchodu. Tento nešvar je rozšířen celým spektrem dodavatelů.

Vítězný dodavatel

Z hlediska dnešní situace na našem energetickém trhu se dalo očekávat, že zvítězí tento dodavatel. Již v minulosti se pravidelně zúčastňoval aukcí pořádaných pod záštitou měst v České republice a byl aktivní i v nabídkách pro výběrová řízení firem. Europe Easy Energy je dlouhodobě vnímám jako dodavatel levné energie s dobrým zákaznickým servisem a transparentními obchodními podmínkami, příznivými pro zákazníka.

Se změnou majitele společnosti se kvalita služeb a podmínky pravděpodobně nezmění. Majitel společnosti Bohemia Energy se dlouhodobě snaží zvýšit tržní podíl ať již nákupem společností jménem Bohemie Energy nebo jménem společnosti Xenergie. Nákupem Europe Easy Energy se od těch předchozích lišil zejména tím, že tato značka zůstane zachována, tedy nelze očekávat převratné změny v podmínkách a cenách pro zákazníky. Naopak po zkušenostech s kvalitním zákaznickým servisem Bohemia Energy lze očekávat zachování péče o zákazníka na stejně vysoké úrovni.

Aukční zákazníci se nemusí obávat toho, co čekalo zákazníky Bohemia Energy v minulých letech. Nejdůležitější zpráva pro zákazníky je oznámení aukční společnosti, že po vypršení ročního závazku zákazníkovi končí závazek, není automaticky prodlužován, smlouva se mění na smlouvu na dobu neurčitou a spotřebitel má dostatek času si počkat na další výhodnou nabídku nebo u dodavatel zůstat.

Mohou nastat problémy

Problémy ale mohou nastat v souvislosti se změnou dodavatele ve formě obstrukcí hlavně ze strany dominantních dodavatelů. Riziko problémů je však podstatně nižší, než kdyby zvítězil jiný dodavatel, protože s vyřizováním změny dodavatele má vítězná Bohemia Energy snad největší zkušenosti na trhu.

Je rovněž možné, že se do aukce přihlásí zákazníci, kterým zbývá ještě dlouhodobý závazek u původního dodavatele. Bude otázka, jak vítěz aukce bude chtít dlouho čekat, až zákazníkům závazek vyprší. Na trhu jsou zákazníci, kteří sice v minulosti podepsali smlouvu s novým dodavatelem, ale zatím stále čekají až jim původní smlouva skončí. U aukčních společností se obvykle vybírají zákazníci, kterým končí původní závazek do roka.

Jak portál dTest upozorňuje, je potřeba si dát pozor na retenční nabídky původních dodavatelů, porovnat cenu na trhu a porovnat ji s nabídkou dTestu. Je třeba se dívat na podmínky, které dodavatel k ceně dostává, zda nabídka skvělé ceny netrvá například jen půl roku nebo zda zákazník se musí za cenu dlouhodobě zavázat s automatickým prodlužováním smlouvy. Nebezpečí spočívá v tom, že zákazník přijetím takové nabídky je vyřazen z možnosti být účastníkem trhu a mít dlouhodobě nízké ceny.

Jak postupovat při přechodu na aukční nabídku u zákazníků se smlouvami, které končí dříve, než se začne nabízet energie z aukce dTestu? Pak bych doporučil již nyní sepsat smlouvu s vítězem aukce, společností Europe Easy Energy a v době nabídky podepsat smlouvu s aukční nabídkou. Zákazník sice bude mít lepší ceny až o téměř čtyři měsíce později, ale o tuto skvělou aukční nabídku nepříjde. Protože, kdyby to takto neudělal, smlouva s původním dodavatelem by se mu prodloužila a on by již nemohl aukční nabídku využít.

Gól do vlastní sítě

Mohlo by se stát, že původní zákazníci Europe Easy Energy by chtěli také využít této aukční nabídky, protože u této společnosti jsou zákazníci, kteří si kontrolují účty a není jim jedno, kolik za energie platí. To by pak si dala Bohemia Energy gól do vlastní branky. Jednalo by se asi o třetinu doposud registrovaných zákazníků do aukce.

Pro zákazníky převažují výhody

Aukční ceny jsou v našich poměrech výjmečné a doporučoval bych každému zájemci nabídku využít. Zákazník není vystaven žádnému nebezpečí, o kterých se v minulosti psalo, je jen potřeba se za rok k výběru dodavatele vrátit.

 
 
Reklama