Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozor na chytáky při změně dodavatele

Změna dodavatele za účelem dosažení finanční úspory je většinou snadná záležitost. Obvykle stačí sepsat smlouvu s vybraným dodavatelem a doplnit adresáta plateb záloh. Občas se nejen hloubavé lidi napadne spoustu otázek nebo naopak jsou v situace, kdy i konzervativní zákazníci, kteří by za běžných situací dodavatele nikdy neměnili, jsou ke změně nuceni. Při tom všem na nepřipravené zákazníky číhají nástrahy dobře připravených dodavatelů.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Změna dodavatele může přinést značné finanční úspory zejména, když domácnost používá elektřinu nebo plyn na topení. Přesto řada zákazníků se toho obává a myslí si, že úspora vzhledem k rizikům není adekvátní a že se nevyplatí. Pravdou je, že většina lidí si výběrem dodavatele polepší. I spotřebitelé, kteří jsou konzervativní, se mohou ocitnout v situaci, kdy přichází do styku s jinými dodavateli a měli by mít alespoň základní informace. V článku bych proto chtěl poukázat na možná neviditelná navádění, fígle, kterými dodavatelé potencionální zákazníky směřují tam, kde je chtějí mít.

Nový dům, koupě bytu

Liberalizace znamená oddělení sítí, které dopravují energie ke spotřebitelům, od obchodu s energiemi. U nás většina distributorů má podobný název jako obchodník, například ČEZ Prodej a ČEZ Distribuce. Jedinou výjimkou je nově u plynu, kde dříve RWE je nyní innogy a  společnost provozující distribuční síť se nazývá GasNet. Podobné názvy vytváří dojem, že nový zákazník nemusí o výběru dodavatele uvažovat a jeho automatickou volbou je dominantní dodavatel. Domácnost si může již při pořizování přípojky vybrat dodavatele. Připouštím ale, že to je těžké, protože zákazník, který navštíví zákaznické centrum dominantního dodavatele, obdrží současně smlouvu o sdružených dodávkách, většinou se závazkem.

Při požadavku na jiného dodavatele než dominantního je nejdříve nutné si zajistit revizní zprávu od elektroinstalační nebo od plynoinstalační firmy a poté uzavřít smlouvu o připojení s provozovatelem distribuční soustavy (elektřina podle oblasti ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce či PRE Distribuce, plyn GasNet, E.ON Distribuce nebo s PPDS). Odběratel nemusí rovnou podepsat smlouvu o sdružených dodávkách energií, ale může si vybrat pro něj nejvýhodnějšího dodavatele na trhu. S ním pak podepíše smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny nebo plynu. Je potřeba dodavateli doložit kopii revizní zprávy, kopii smlouvy o připojení. Distributor následně stanoví termín připojení, o kterém dodavatel zákazníky vyrozumí.

Změna majitele bytu, domu

Při změně odběrného místa je dobré, když původní vlastník se dohodne s novým na společném postupu. Dohoda spočívá v tom, že původní majitel požádá svého dodavatele o ukončení odběru na starém odběrném místě. Musí tak učinit s určitou časovou rezervou (jeden měsíc dopředu). Nový zákazník tím získá čas, který využije na výběr dodavatele a na sepsání smlouvy s termínem zahájení dodávek ke dni poté, co původní vlastní smlouvu ukončil. Velmi snadným se jeví přepis, který je nabízen dominantními dodavateli (často online). Zde by si ale nový vlastník měl zkontrolovat, co mu dominantní dodavatel nabízí. Jestli rychlost a snadnost se vyplatí.

Někdy se zase stane, že původní dodavatel nechce zákazníka při změně bydliště pustit, trvá na tom, že musí dodržet původní smlouvu nebo že nový vlastník musí převzít závazky původního obyvatele. V žádném případě nelze nutit nového majitele odběrného místa k převzetí smlouvy, pokud se už nový vlastník rozhodne převzít závazek, měl by si podrobně prostudovat podmínky, za kterých lze ukončit smlouvu, když shledá, že je pro něj původní smlouva nevýhodná.

Každý kalkulátor není stejný

Pokud se domácnost rozhodne ušetřit za energie, tak změna dodavatele je první možností, protože je nejsnadnější a nejrychlejší, následovat by měly energetické úspory. Při hledání lepší nabídky většina lidí používá srovnávače. Kalkulátory nejsou všechny stejné, seznam dobrých srovnávačů, kterým jde především o správné informování zákazníka, lze nalézt pouze na stránkách Energetického regulačního úřadu. Mezi jejich vlastnosti patří především objektivní srovnání podle předem daného kritéria, nematou zákazníky stavěním určitých nabídek před ostatní. Nepožadují před srovnáním zadání kontaktních údajů, aby je pak tzv. poradci mohli oslovovat a posléze často lživými informacemi nutit k podpisu smluv.

Na internetu se zákazník může setkat s kalkulátory, které jsou buď provozovány společnostmi, jež jsou finančně silně podporovány určitým obchodníkem s energiemi, nebo jsou spravovány přímo dodavatelem. Zde většinou člověk musí zadat kontaktní údaje ihned před srovnáním nebo nepřímo, když zákazník požaduje (často implicitně zadáno) tzv. neveřejné nabídky. Pokud lidé reflektují na nabídku neveřejných nabídek, potom je třeba zadat kontaktní údaje. Tyto neveřejné nabídky rozhodně nejsou cenově lepší, než jsou na trhu a ani nemají lepší podmínky. Důvodem je pouze získání kontaktu pro pozdější ovlivnění zákazníka.

Poměrně hodně dodavatelů nabízí cenové srovnání přímo na svých stránkách. Zde se srovnává nabídka dodavatele s určitou produktovou řadou místně dominantního dodavatele. U každého takového srovnání je poctivé uvést produkt, ke kterému je nabídka srovnávána. Někdy dodavatelé porovnávají produkty i alternativních dodavatelů, které jsou nejdražší a mnoho zákazníků konkurenta tento produkt nemá.

Relativně novým srovnáním je uvádění porovnání v platbách za měsíc. Takové srovnání je vrcholným projevem nepoctivosti obchodníka. Je potřeba vědět, pro jaké podmínky uváděné platby platí. Cena za měsíc může vypadat dobře, otázka je, za kolik energie zákazník zaplatí celkem a jak vypadá srovnání s konkurencí.

Co obchodníci tvrdí o svých nabídkách

Nyní už obchodníci nenabízejí nejlevnější energii, ale nabízejí pouze levnější energie. Pokud to dodavatelé uvádějí, měl by se objevit údaj u konkrétní nabídky uveden s čím obchodník svoji nabídku srovnává, konkrétně s jakou produktovou řadou, kde a při jaké spotřebě. Stává se, že ne všechny tarifní sazby nebo pásma spotřeby jsou cenově výhodnější.

Zejména v posledním roce nastaly pro alternativní dodavatele situace, kdy byli nuceni upravit ceny plynu podle cen dominantního dodavatele, společnosti tehdy RWE, která několikrát zlevňovala.  Je dobré se podívat do archivu ceníků, zda ceny v roce 2016 také ti tzv.levnější alternativní dodavatelé pro své stávající zákazníky snižovali. Myslím, že by se našlo mnoho dodavatelů, kteří odbyli své věrné zákazníky v lepším případě prémií, která ale není rovnocenná se snížením ceny. Ten obchodník, který místo snížením ceny poskytuje prémii, nejedná čestně vůči zákazníkovi, jde mu o to, aby si zákazníka za každou cenu udržel, nejde mu o dodržení toho, co kdysi slíbil. Zákazník má v takovém případě možnost porovnat ceny plynu za rok 2015 a rok 2016.

Nabídky levnějších energií, které je třeba ihned odmítnout

Platí zásada, že by si zákazník měl měnit dodavatele energií jen tehdy, pokud sám chce. Zákazník se může setkat s nabídkou po telefonu. Záludnost takové nabídky spočívá v tom, že si oslovený neuvědomí, že svým souhlasem uzavřel smlouvu. Až dostane oznámení o rozpisu záloh, je již téměř pozdě. Je až zarážející, jak je možné, že podomní prodejci mohou beztrestně zneužívat údaje, které jim spotřebitel kdysi dal za účelem sepsání smlouvy. Rozpis záloh zákazník dostane až po tom, kdy vyprší možnost odstoupení od smlouvy vyplývající z občanského zákona. Potom už má jedinou možnost odstoupit od smlouvy 15 dnů po zahájení dodávek.

Jak poznat dobrého obchodníka

Čestný obchodník nikdy netlačí na uzavření smlouvy. To znamená, že zákazníky neoslovuje po telefonu nebo prostřednictvím podomních prodejců a neprodává energií pomocí tzv. poradců v komerčních kalkulátorech. Přesněji řečeno, samozřejmě v takových kalkulátorech jeho nabídka je, ale tamní prodejci ji aktivně (lživě) nenabízí.

Určitě tolik nezáleží na tom, zda je dodavatel na trhu krátce, nebo již celou řadu let. Důležité je, jaké má obchodník cíle. Mimo případu jednoho velkého dodavatele, který zkrachoval vlivem změny cen na burze na začátku krize, žádný poctivý obchodník nezkrachoval. Naopak někteří dodavatelé budují svojí firmu s tím, že až získá určitý počet odběratelů, tak ji prodají. Jiní zkrachovali kvůli chybějícím financím, které majitel použil jiným způsobem.

Celkem dobrým ukazatelem je nabídka produktových řad. Poctivému dodavateli stačí jeden až tři produkty, ve kterých může zohlednit smlouvu bez závazku, se závazkem na určitou dobu (poctivá nabídka s délkou smlouvy do dvou let) s výhodnější cenou, nabídka pro seniory.

Naopak na první pohled nepůsobí seriozně dodavatel, který využívá akční produkty, které jsou platné pouze po určité období (většinou do konce prvního roku) výhodnější a pak přechází zákazník na standardní nabídku s vyšší cenou.

Neseriozní dodavatel se pozná také podle mnoha produktů, jejichž ceny se od sebe moc neliší. Většina z nich jsou mezi nejdražšími a jen jeden produkt konkuruje těm nejlevnějším. Ve srovnávačích se takový dodavatel se moc nevyskytuje. Většina jeho produktů je dražší než jsou nabídky dominantních dodavatelů a takový dodavatel nestojí o srovnání, protože využívá podomního prodeje.

Pohled do statistiky změny počtu odběrných míst ve statistice OTE pro elektřinu a pro plyn napoví, kterému dodavateli nápadně rostou počty zákazníků i přes to, že ještě před několika měsíci ve statistice ještě neexistovali. Poctiví dodavatelé bez náležité finanční podpory nezískávají nyní mnoho nových zákazníků. Vyšší přírůstky jsou doménou mimo nepoctivců jen finančně silných společností nebo dominantních dodavatelů v opačné komoditě než, ve které jsou dominantní a přírůstky způsobené akvizicí jiných dodavatelů.

U nás neexistuje spotřebitelské hnutí, které by poctivým a profesionálním způsobem hodnotilo dodavatele nebo srovnávače a hodnocení takové organizace mělo váhu a lidé by jeho výsledkům práce důvěřovali. Zákazník, který uvažuje o změně, má ale možnost podívat se do diskuzí na internetu k určitému dodavateli. Platí zásada, že se zde čtenář setkává spíše s negativními názory na určité dodavatele. Spokojený zákazník nemá moc důvodů dodavatele chválit a tak se jedná spíše o prevenci před špatným rozhodnutím, než o výběr dobrého dodavatele.

Nabídky ve srovnávači TZB – info

Kalkulátor cen energií TZB – info mapuje cenové poměry na trhu s elektřinou a plynem především pro domácnosti. Snažíme se, aby nabídka co nejvíce odpovídala možnostem, které zákazník při výběru má. V posledních dvou letech se objevují v Kalkulátoru jiné nabídky, než jsou běžné nabídky dodavatelů. Aukční nabídky jsou speciální nabídky, které podle organizátorů aukce jsou vysoutěženy za účelem poskytnutí nabídky pro návštěvníky Kalkulátoru. Tyto nabídky se mohou v určitém časovém období (zpravidla měsíčně) měnit podle situace na trhu. Všude zdůrazňujeme nutnost podrobně prostudovat nabídky, některé jsou omezené pro určitou skupinu zákazníků, jindy jsou ceny garantovány pouze pro určitý vývoj cen na velkoobchodním trhu.

Zákazník má poměrně nově možnost se seznámit s úrovní cen za posledních 12 měsíců produktu Energie A++ s cenami ze spotového trhu. V případě tohoto produktu cenové údaje nic neříkají o konkrétní ceně v budoucnosti, ale dávají vysoké procento naděje na budoucí ceny.

Novinkou jsou indikativní ceny plynu tak, jak je nastavil Energetický regulační úřad. I když mám k indikativním cenám výhrady, nemohu popřít, že nastavují zrcadlo, na jaké úrovni by se měly ceny pohybovat.  Je zarážející, že cenová kritéria splňuje tak málo nabídek. Většina produktů obsahuje mnohem vyšší ceny.

Nově v kalkulátoru jsou označeny nabídky dodavatelů, kteří se přihlásili k novelizaci Etického kodexu. Jedná se o skvělou informaci. Řada dodavatelů musí nyní přiznat barvu jak to se zákazníkem myslí. Dodavatele, kteří se hlásí k Etickému kodexu, by měli na fakturách zveřejňovat termíny ukončení smluv se závazkem. To je pro řadu dodavatelů neskutečný problém a tak se k Etickému kodexu přihlásilo pouze minimum dodavatelů a to i přes to, že je v platnosti již od nového roku.

Zákazník má možnost nakoupit energie přímo prostřednictvím Kalkulátoru. Má možnost poslat poptávku jednomu dodavateli nebo vybranému okruhu dodavatelů. Pak má jedinečnou možnost hodnotit přístup dodavatele k zákazníkovi, jak rychle odpovídá na poptávky, jak odpovídá na otázky zákazníka, jak je vstřícný. Některá nabídka ve srovnávači vypadá skvěle, když zákazník pošle poptávku a dodavatel odpoví až po patnácti dnech, napovídá to, že s takovým dodavatelem není dobré si začínat.

 
 
Reklama