Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Postřehy z Infothermy k cenám energií

Porovnání cen energií na výstavě Infotherma vždy přitahovalo návštěvníky. Postupem doby se však mění témata, která návštěvníky zajímají. Lidé se nyní více zajímají o ceny energií v budoucnu, o možnosti nákupu pro družstva, o aukce energií a o dodavatele, který by byl pro ně nejvýhodnější.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Vývoj cen elektřiny a plynu v budoucnu?

Na panelech byly umístěny vedle sebe grafy vývoje cen elektřiny a plynu a odkaz na redakční Porovnání nákladů na vytápění. Lidé si střídavě prohlíželi obě témata a ptali se, jak se v budoucnu budou vyvíjet ceny plynu a elektřiny? Mohu si pořídit vytápění na elektřinu nebo na plyn, nezdraží energie?

Moji kolegové (a já s nimi souhlasím) by odpověděli, že je nejlepší investovat prostředky do snížení tepelných ztrát. Budou-li co nejnižší, také lidé budou méně (ještě lépe vůbec) závislí na dodávkách energií.

Nedá se předpokládat, že počet přípojek elektřiny a plynu poroste, spíše bude klesat. Náklady na provoz sítí ale nebudou klesat takovým tempem, spíše budou stagnovat. Tím pádem bude neustále růst položka vyjadřující státem regulované ceny zejména u elektřiny. Přesouvat se bude platba variabilních nákladů závislých na spotřebě do stálých plateb za odběrné místo, případně za jistič. Může se stát, že cena silové elektřiny klesne zejména díky rozvoji obnovitelných zdrojů a nižšímu zájmu spotřebitelů na cenu tak nízkou, že si ji dnes stěží dovedeme představit. Zato stálé platby budou tak dominantní, že ti, kteří budou mít přípojku a budou elektřinu ze sítě využívat minimálně, nebudou platit podstatně méně.

U plynu se zatím nepředpokládá v nejbližších třech letech podstatný růst cen. V souvislosti s globalizací obchodu s plynem ale záleží na tom, jaká poptávka bude v Číně nebo v Indii. Proti zvyšujícím se cenám hovoří také nové výskyty ložisek plynu. V některých z nich se ani nezačalo těžit, kvůli nevýhodnosti těžby v souvislosti s levným plynem.


Nákup pro družstva, jak dosáhnout větších úspor?

Mám rád lidi, kteří u nákupů energií přemýšlí. Ti, kteří přišli, se mohli podělit o zkušenosti s použitím Kalkulátoru cen energií TZB-info pro nákup energií, zejména plynu. Sice ne vždy je to přijímáno členy družstev kladně. Lidé se bojí, že by při změně dodavatele mohli naletět podvodným firmám a že zaplacenou energii již nikdy nedostanou. Když ale pak platí nižší zálohy, odpor ke změnám klesá. Při nákupu energií by mohl pomoci Kalkulátor tím, že určuje jakousi cenovou hladinu. Zákazník si může podle svých cenových ambicí stanovit cenu, kterou bude po dodavatelích požadovat. Takový požadavek, když cenové jednání dopadne dobře, může zajistit nízkou cenu a zároveň energii dodanou seriózním a finančně silným dodavatelem. Další zdrojem informací o cenách pro zástupce bytových družstev je Českomoravská komoditní burza Kladno, protože tam se obchoduje pro veřejnou správu a pro podniky. Cena je uváděna v českých korunách, tedy je zohledněn kurz koruny vůči euru. Do ceny jsou již započítány náklady na obchodování, odchylka a i marže obchodníka. I když je nereálné dosažení takových cen, protože zde je konkurence a chybí omezení špatnými zákony tak, jako je tomu u trhu pro domácnosti, mohou být výsledky obchodování na této burze určitým cílem.

Dobrou pomůckou při posuzování dosažené ceny je náš Kalkulátor, jeho funkce „Individualní cenová nabídka“ která umožňuje zadání a porovnání nákladů na energii u nabídek, které nejsou v cenících.

Zúčastnil jsem se aukce, jak jsem na tom?

I když ne všichni považují aukce za přínosné (zejména obchodníci), přesto po celou dobu jejich existence a ne jenom na Infothermě, jsem se nesetkal se záporným hodnocením aukcí z pozice lidí, kteří se jich zúčastnili. Lidé přicházeli a zastavovali se, aby nalezli aukční nabídku a porovnali ji s konkurencí. V posuzování výhodnosti vysoutěžených cen může pomoci opět Kalkulátor s jeho funkcí „Individuální cenová nabídka“. Pokud lidé získají určitého dodavatele, neplatí pro ně cena jeho standardních produktů, ale cena vysoutěžená v aukci za určitých předem daných obchodních podmínek. Dnes se zákazníci již nemusí zúčastnit aukcí pořádaných městy, některé aukční společnosti nabízí aukční produkty prostřednictvím Kalkulátoru. Překážkou nemusí být ani neochota některých dodavatelů pustit zákazníka po vypršení smlouvy. Například aukční společnost eCentre v produktu Licit nabízí možnost zaplacení sankce spojené s ukončením smlouvy.

Diskutovalo se i o moderním produktu Bohemia Energy Energie A++, zejména s ohledem na nízkou cenu plynu. Zájemci byli upozorněni na jiný způsob vyjádření ceny, že se nejedná o cenu, kterou zájemce dostane, ale že se jedná pouze o naději, že zákazník bude mít levnější energii, než většina domácnosti.

Mluvilo se i aukci pořádanou společností Dtest. Zde je potřeba upozornit na skutečnost, že první aukce byla pořádána v nejvýhodnějším období z hlediska cen elektřiny a plynu. Od té doby ceny na burzách rostou, proto nově vysoutěžená cena s velkou pravděpodobností nebude tak příznivá, jako loni.

Navštívil mne podomní prodejce, nabídl mi elektřinu, je skutečně levná?

Bohužel tyto informace jsem slyšel každý den výstavy. Většina lidí ví, že naletěla, že sliby byly plané, přesto nejsou schopni s tím něco dělat. Po podpisu prvnímu podomnímu prodejci ještě podepsali i dalším, někteří i v době mezi podpisem a začátkem dodávek. Upozornil jsem je na možnost si vybrat slušného dodavatele, který počká až vyprší smlouva a přestup za zákazníka vyřídí. Protože od největšího boomu podomního prodeje uplynulo několik let, tak průměrně aktivní člověk, kterému není lhostejná částka za energie, jež platí, by si za tu dobu mohl najít lepšího dodavatele.

Kterého dodavatele byste mi doporučil?

Návštěvníci našeho stánku mi při diskuzi ohledně doporučených dodavatelů často zdůrazňovali, aby dodavatel byl levný a měl silné finanční zázemí, aby nezkrachoval. Na doplňkové služby se nikdo z návštěvníků neptal, není to zřejmě rozhodující kritérium.

Lidé se zajímali o to, co se stane v případě krachu společnosti. Řešením je ze zákona „Dodavatel poslední instance“, zákazník nebude bez energie, musí si najít do šesti měsíců nového dodavatele. Je zde ale riziko, že v případě určité kombinace začátku platby záloh a ročního období lidé přijdou o již zaplacené zálohy. Výhodnější náklady díky nízké ceně by měly více než pouze pokrýt ztráty při krachu dodavatele.

V posledních dvou až třech letech končí více prodejců, než kdykoliv před tím. Některé společnosti byly zřízeny s tím, že až získají dostatečný počet odběrných míst, tak bude společnost prodána. Jiní skončili kvůli tomu, že majitelé odváděli peníze jinam a prodejce pak už neměl finanční prostředky na krytí výdajů spojených s činností dodavatele. Dlouhodobě však lze poznat, která společnost chce poctivě v tomto oboru podnikat a která byla založena pro pozdější prodej. Každopádně velmi malé společnosti se těžko prodávají kvůli administrativní náročnosti akvizice společnosti. Akvizice společnosti ale neznamená, že by zákazníci měli u dodavatele horší podmínky než které měli při podpisu smlouvy se zaniklým dodavatelem.

Ceny na burzách klesaly, ale dodavatelé nezlevnili

Bohužel zákony a prostředí na energetickém trhu vedou k tomu, že dodavatelé nejsou konkurencí nuceni upravovat ceny, protože jsou si jistí, že jim zákazník neuteče. V minulém a předminulém roce ceny elektřiny klesaly. To se projevilo poklesem cen několika poctivých dodavatelů, objevovaly se rekordně nízké cenové nabídky za několik posledních let. Změnit dodavatele se rozhodně vyplatilo.

Zhruba od poloviny loňského roku ceny elektřiny a plynu rostou, nejlevnější nabídky, především ty aukční jsou dražší. Velmi nízké ceny z minulého roku jsou zatím minulostí. Rozdíl mezi nejnižšími a mezi nejdražšími nabídkami jsou nižší. Tento stav trhu má i svoje teoretické plus. Kdyby náhodou ceny rekordně stoupaly, ceny dodavatelů, kteří nezlevňovali, by pravděpodobně zůstaly stejné.

 
 
Reklama