Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Co dělat, když smlouvy z aukcí vyprší

Aukce měly před dvěma lety velkou publicitu a úspěch. Tisíce domácností podepsaly smlouvy a těšily se z úspor. Smlouvy byly podepisovány na dva roky a nyní pomalu končí. Co by měly domácnosti nyní dělat, aby i nadále měly výhodné ceny energií?

Kalkulátor cen energií TZB-info

Před dvěma lety byly aukce na dodávky levnější elektřiny a plynu velmi populární. Lidé měli dostatek informací z médií, věřili představitelům měst a obcí, pod jejichž záštitou se aukce pořádaly. I přes některé potíže s převodem zákazníků na nového, vysoutěženého dodavatele, většina zákazníků byla spokojena, protože ušetřila bez starostí několik tisíc korun.

Smlouvy s dodavateli v aukcích byly většinou uzavírány se závazkem na dva roky. Některé aukční společnosti plánovaly, že před vypršením závazku se budou aukce opakovat a že lidé získají nové ceny na další dva roky. Například zákazníci společnosti eCentre se smluvně zavazovali, že se zúčastní následné aukce s tím, že vypovědět účast je možno do vypršení určité části smlouvy. Ve smlouvách byl stanoven budoucí mechanizmus závislosti cen a podmínek smluv. Například v případě růstu cen se eCentre zavázal, že zákazník nebude mít horší cenu, než bude v té době standardní cena vítězného dodavatele. S opakování aukcí lze jen souhlasit, podle mého názoru by měly ceny energií zákazníků kopírovat trend na energetickém trhu s tím, že by mělo být díky soutěži vždy dosaženo lepší ceny, než které jsou na trhu. Navíc v tomto období, kdy ceny energetických komodit klesají, je naděje získat lepší cenu, než kterou vysoutěžili na první pokus.

Tento postup ovšem nebyl stejný u všech aukčních společností, některé se budoucností cen zákazníků po vypršení závazku nezabývaly. V tom případě má aktivní zákazník dvě možnosti: Může si včas vybrat nového dodavatele nebo se může zúčastnit aukce pořádané jinou aukční společností, než se kterou měl původně smlouvu. Dnes již zákazníci nemusí čekat, až aukční společnost dorazí do jejich města. Stačí vyplnit přihlášku a zúčastnit se nejbližší aukce pořádané v ČR.

Při zvažování, zda se zúčastnit aukce, nebo ne, by měl zájemce nejdříve zjistit, jaké jsou ceny na energetickém trhu, jaké ceny by mohl dosáhnout jednoduchým výběrem dodavatele pomocí kalkulátoru cen energií TZB-info. Protože v aukci přeci jenom nejsou dodavatelé známí a není ani předem známá cena, také zákazník neví úplně o dodavatelích všechno. Ve výběru pomocí kalkulátoru cen energií TZB-info naproti tomu může relativně snadno zjistit, o jakého dodavatele se jedná a jaké služby navíc poskytuje a jak je hodnocen jeho zákazníky. Tohle vše zákazník v aukcích nemá, proto by měl být tento nedostatek informací vykompenzován nižšími cenami, které jsou pod úrovní cen v kalkulátoru.

Pokud se stane, že smlouva vyprší a zákazník bude pasivní, neudělá nic, pak s velkou pravděpodobností získá standardní produktovou řadu. Ceny u těchto produktových řad jsou u mnoha dodavatelů výrazně vyšší než vysoutěžené aukční ceny, dokonce někdy patří k těm nejvyšším na trhu. Zákazník, který se o energetické účty moc nestará, to zjistí, až když dostane roční vyúčtování. V tu chvíli ale již nelze nic dělat, protože na automatické prodloužení smlouvy byl ve všeobecných obchodních podmínkách nebo ve smlouvě upozorněn. Navíc se smlouva automaticky prodlužuje většinou o dobu, na kterou byla původní smlouva uzavřena. Podle mého názoru jednou z motivací dodavatelů proč se zúčastnit aukce je očekávání, že se zákazník z aukcí po vypršení závazku stane jejich zákazníkem.

Změna dodavatelů je jednoduchý úkon, stačí vyplnit údaje smlouvy, podepsat a poslat dodavateli. Dodavatel bezplatně vyřídí vše za zákazníka. Pokud si zákazník raději vyřizuje vše sám, musí napřed ukončit smlouvu s původním dodavatelem. V okamžiku, kdy výpověď nebo nesouhlas s prodloužením smlouvy je na stole původního dodavatele, začne pracovat jeho retenční oddělení. Lidé v tomto oddělení mají hlavní náplň práce přesvědčit odcházející zákazníky, že když u nich zákazník zůstane, získá mnohem výhodnější ceny, než které jsou na trhu. Někdy dodavatelé skutečně nabídnou nejlepší ceny, a to i od dodavatelů, od kterých by to vzhledem k dosavadním cenové politice nikdo nečekal.

Zákazník je spokojen, má dojem, že nabídnutá cena bude platit věčně, že už se nemusí o nic starat. Cena, která mu byla nabídnuta, není ale napořád, má omezenou časovou platnost. Je sice alespoň teoreticky možné, že před vypršením závazku s nízkou cenou se ozve dodavatel a na ceně pro další období se dohodnou, ale více pravděpodobné je, že zákazník získá standardní produkt s nepoměrně horší cenou. V případě, že na tuto skutečnost byl zákazník upozorněn, nepomůže si a nemůže již odstoupit od smlouvy z důvodu zvýšení ceny komodity. Zákazníkovi tedy nezbývá nic jiného, než si hlídat termíny a buď se sám včas dohodnout na lepší ceně, nebo si vybrat jiného dodavatele.

Pokud mluvím o termínech, nejdůležitější z nich je lhůta, do kdy před koncem smlouvy může zákazní písemně vyslovit nesouhlas s prodloužením smlouvy. Zákazník nebo nový vybraný dodavatel za něj musí včas nesouhlas poslat. Obecně lze počítat, že nejdelší lhůta je tři měsíce před koncem smlouvy, takže prakticky u všech dodavatelů lze poslat nesouhlas nejpozději ve čtvrtém měsíci před koncem smlouvy.

Podobně jako u aukcí je tomu u nabídky aukční společnosti v našem kalkulátoru cen energií TZB-info. Zákazník si musí být vědom, že závazek je na rok nebo na dva a že když se v čas nebude zajímat o nákup energie na další období, bude mít horší cenu, než kterou měl před prvním nákupem u těchto společností.

Pozor na akční nebo na neveřejné nabídky

Oba dva termíny jsou trochu zavádějící. Někteří dodavatelé nabízejí produkty, o kterých předem vědí, že je zákazník z časových důvodů nemůže využít. Jedná se o akční produktové řady a v souvislosti s nimi o vyčíslení úspor při roční spotřebě. Například zákazník, který uzavře smlouvu v červnu a má původní smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, začne odebírat energie za čtyři měsíce, tedy od listopadu. Ceny podle akční nabídky končí v prosinci a od nového roku zákazník přejde na standardní produktovu cenu s horšími cenami bez možnosti odstoupení. Když si zákazník nepřečte předem podmínky, tak může zjistit, že má nové ceny, až za rok.

Neveřejné nabídky podle mne nemohou existovat. Důvodem je, že dodavatel musí zákazníky informovat na svých webových stránkách o cenách produktů. V případě neveřejných nabídek tak ale z podstaty věci nemůže udělat, protože v případě, že by ceny zveřejnil, by se již nejednalo o neveřejnou nabídku. To samé ale platí i v případě individuálních cen.

Když už je zákazníkovi individuální cena nabídnuta, může využít našeho kalkulátoru cen energií TZB-info a porovnat si cenovou nabídku s ostatními nabídkami na trhu. Je to jednoduché, stačí místo zadání konkrétního dodavatele zadat „individuální nabídka“ a do nových políček, které se potom objeví, zadat cenu komodity a měsíčního paušálu bez DPH.


Zadání individuální ceny v kalkulátoru cen energií TZB – info pro porovnání její výhodnosti vůči ostatním nabídkám na trhu.
 
 
Reklama